مزمور ۸۷‏:‏۱‏-‏۷

  • صَهیون شهر خدای حقیقی است

    • کسانی که از صَهیون می‌آیند ‏(‏۴-‏۶‏)‏

مزمور و ترانه‌ای از پسران قورَح.‏ ۸۷  شهر خدا روی کوه‌های مقدّس بنا شده است.‏ ۲  یَهُوَه شهر صَهیون را* دوست دارد،‏حتی بیشتر از بقیهٔ مسکن‌های اسرائیل!‏* ۳  ای شهر خدای حقیقی،‏ چه چیزهای فوق‌العاده‌ای دربارهٔ تو گفته می‌شود!‏ (‏سِلاه‏)‏ ۴  رَحَب* و بابِل و همین طور فِلیسطیه،‏ صور و کوش را،‏جزو مملکت‌هایی به حساب می‌آورم که مرا می‌شناسند.‏ روزی می‌آید که می‌گویم هر کدام از آن‌ها از شهر صَهیون به وجود آمد!‏ ۵  آن وقت دربارهٔ صَهیون هم می‌گویند:‏ ‏«همهٔ قوم‌ها از آنجا به وجود آمدند.‏»‏ خدای متعال آن شهر را قوی و استوار می‌کند.‏ ۶  وقتی یَهُوَه قوم‌ها را نام‌نویسی کند،‏ دربارهٔ تک‌تکشان می‌گوید:‏ ‏«این هم از صَهیون به وجود آمد.‏» (‏سِلاه‏)‏ ۷  بعد خوانندگان همراه با کسانی که رقص‌کنان می‌آیند،‏ می‌گویند:‏ ‏«تو برای من سرچشمهٔ همه چیز هستی!‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «دروازه‌های صَهیون را.‏»‏
یا:‏ «یعقوب!‏»‏
احتمالاً منظور مصر است.‏