مزمور ۹۵‏:‏۱‏-‏۱۱

  • پرستش حقیقی و اهمیت اطاعت

    • ‏«ای کاش امروز به صدای او گوش کنید» ‏(‏۷‏)‏

    • سختدل و لجباز نشوید ‏(‏۸‏)‏

    • ‏‹اجازه نمی‌دهم به محل استراحت من وارد شوند› ‏(‏۱۱‏)‏

۹۵  بیایید با شادی برای یَهُوَه سرود بخوانیم!‏ بیایید برای نجات‌دهندهٔ پرقدرتمان* سرود پیروزی بخوانیم!‏ ۲  بیایید برای شکرگزاری به درگاه او برویم،‏و برایش سرود پیروزی بخوانیم!‏ ۳  چون یَهُوَه خدای بزرگی است،‏پادشاهی بزرگ،‏ برتر از همهٔ خدایان دیگر.‏ ۴  اعماق زمین در دست خداست؛‏کوه‌های بلند به او تعلّق دارند.‏ ۵  او دریاها را به وجود آورد و همهٔ آن‌ها مال اوست؛‏خشکی‌ها هم کار دست اوست.‏ ۶  بیایید یَهُوَه،‏ آفریدگارمان را بپرستیم و در مقابلش سجده کنیم؛‏بیایید در حضور او زانو بزنیم،‏ ۷  چون او خدای ماست و ما قوم او هستیم.‏ما گلهٔ او هستیم،‏و او شبان ماست.‏* امروز اگر می‌خواهید به صدای او گوش کنید،‏ ۸  دلتان را سخت نکنید،‏درست مثل اجدادتان که در بیابان مِریبه* و مَسّه* دلشان را سخت کردند.‏ ۹  پدرانتان در آنجا مرا امتحان کردند؛‏و با این که معجزاتم را دیده بودند،‏ مرا زیر سؤال بردند.‏ ۱۰  چهل سال از آن نسل بیزار بودم و گفتم:‏ ‏«این قوم همیشه فریب دلشان را می‌خورند و به بیراهه کشیده می‌شوند؛‏آن‌ها به راهنمایی‌های من عمل نمی‌کنند.‏»‏ ۱۱  برای همین،‏ با خشم و عصبانیت قسم خوردم و گفتم:‏ ‏«آن‌ها به آسایش من راه پیدا نخواهند کرد.‏»‏*

پاورقی‌ها

یا:‏ «صخرهٔ نجاتمان.‏»‏
یا:‏ «و ما گوسفندانی تحت مراقبت او هستیم.‏»‏
یعنی:‏ «دعوا و مرافعه.‏»‏
یعنی:‏ «امتحان؛‏ آزمایش.‏»‏
یا:‏ «در آسایش من شریک نخواهند شد.‏»‏