مزمور ۱۲۶‏:‏۱‏-‏۶

  • بازسازی صَهیون شادی‌آور است

    • ‏«یَهُوَه کارهای بزرگ و عجیبی برای ما کرده است» ‏(‏۳‏)‏

    • از گریه و زاری به شادی و خوشی ‏(‏۵،‏ ۶‏)‏

یکی از سرودهایی که در راه اورشلیم،‏ موقع بالا رفتن از کوه خوانده می‌شد.‏ ۱۲۶  وقتی یَهُوَه ما را که در تبعید بودیم به صَهیون برگردانْد،‏فکر کردیم که خواب می‌بینیم!‏ ۲  در آن زمان،‏ شاد و خندان بودیم،‏و از شادی سرود می‌خواندیم.‏ قوم‌های دیگر به همدیگر می‌گفتند:‏ ‏«یَهُوَه کارهای بزرگ و عجیبی برایشان کرده است.‏»‏ ۳  شادی ما بسیار است،‏چون یَهُوَه کارهای بزرگ و عجیبی برای ما کرده است.‏ ۴  ای یَهُوَه،‏ همان طور که باران،‏ آب‌ها را به بستر خشک رودخانه‌های منطقهٔ نِگِب* برمی‌گردانَد،‏تبعیدیان ما را برگردان.‏ ۵  کسانی که با اشک می‌کارند،‏با شادی* درو می‌کنند.‏ ۶  کسانی که با کیسهٔ بذر به مزرعه می‌روند،‏و بذرشان را با اشک می‌کارند،‏بدون شک،‏ شادی‌کنان برمی‌گردند،‏و محصولشان* را می‌آورند!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «دشت‌های جنوب.‏»‏
یا:‏ «فریاد شادی.‏»‏
یا:‏ «بافه‌هایشان.‏»‏