مزمور ۵۷‏:‏۱‏-‏۱۱

  • خدایا،‏ به من رحم کن!‏

    • پناه گرفتن زیر بال‌های یَهُوَه ‏(‏۱‏)‏

    • دشمنان در دام خودشان می‌افتند ‏(‏۶‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان؛‏ با سبک «نابود نکن.‏» غزلی* از داوود،‏ وقتی از دست شائول فرار کرده و به غاری پناه برده بود.‏ ۵۷  به من رحم کن ای خدا،‏ به من رحم کن!‏چون به تو پناه آورده‌ام.‏تا وقتی که این بلاها بگذرد،‏ زیر سایهٔ بال‌هایت پناه می‌گیرم.‏ ۲  به خدای متعال دعا می‌کنم،‏به خدای حقیقی که مرا از مصیبت‌هایم نجات می‌دهد.‏ ۳  او از آسمان برایم کمک می‌فرستد و نجاتم می‌دهد.‏ او کسی را که به من هجوم می‌آورد،‏ سرکوب می‌کند.‏ (‏سِلاه‏)‏ خدا وفاداری و محبت پایدارش* را از من دریغ نمی‌کند.‏ ۴  کسانی که مثل شیر درنده‌خو هستند،‏ مرا احاطه کرده‌اند،‏و مجبورم بین کسانی بخوابم که می‌خواهند مرا طعمهٔ خودشان کنند؛‏بین کسانی که دندان‌هایشان مثل نیزه‌ها و تیرهاست،‏و زبانشان مثل شمشیر،‏ تیز و برنده است.‏ ۵  خدایا،‏ عظمتت را در آسمان‌ها نشان بده،‏و جلالت را در سراسر زمین.‏ ۶  من زیر بار غم و اندوه کمر خم کرده‌ام.‏دشمنانم جلوی پاهایم دام گذاشته‌اند؛‏ آن‌ها سر راهم گودالی کنده‌اند،‏ولی خودشان در آن افتاده‌اند.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۷  در دلم استوار و محکم هستم،‏ ای خدا؛‏در دلم استوار و محکم هستم!‏ برای ستایش تو سرود می‌خوانم و ساز می‌زنم.‏ ۸  ای جان* من،‏ بیدار شو!‏ ای ساز زِهی و ای چنگ من،‏ بیدار شوید و به صدا درآیید!‏ من حتی خورشید را بیدار می‌کنم!‏ ۹  ای یَهُوَه،‏ تو را بین قوم‌ها ستایش می‌کنم،‏و بین ملت‌ها برای ستایش تو سرود می‌خوانم،‏* ۱۰  زیرا محبت پایدار* تو آنقدر عظیم است که تا آسمان‌ها می‌رسد،‏و وفاداری‌ات آنقدر زیاد است که تا ابرها می‌رسد!‏ ۱۱  خدایا،‏ عظمتت را در آسمان‌ها نشان بده،‏و جلالت را در سراسر زمین!‏

پاورقی‌ها

به عبری:‏ «میکتامی.‏» رجوع به واژه‌نامه.‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
تحت‌اللفظی:‏ «جلال.‏»‏
یا:‏ «برای تو ساز می‌زنم.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏