مزمور ۲۹‏:‏۱‏-‏۱۱

  • صدای پرابهت یَهُوَه خدا

    • پرستش یَهُوَه با لباس مقدّس ‏(‏۲‏)‏

    • ‏«خدای پرجلال مثل رعد می‌غرّد!‏» ‏(‏۳‏)‏

    • یَهُوَه قومش را تقویت می‌کند ‏(‏۱۱‏)‏

ترانه‌ای از داوود.‏ ۲۹  ای قدرتمندان،‏* به یَهُوَه،‏ طوری که شایستهٔ اوست احترام بگذارید؛‏یَهُوَه را به خاطر جلال و قدرتش،‏ طوری که شایستهٔ اوست ستایش کنید.‏ ۲  جلالی را به یَهُوَه بدهید که شایستهٔ نام اوست.‏ با لباس مقدّس،‏ در مقابل یَهُوَه تعظیم کنید.‏ ۳  صدای یَهُوَه بر فراز ابرها* شنیده می‌شود؛‏خدای پرجلال مثل رعد می‌غرّد!‏ یَهُوَه بر فراز لایه‌های ابرهاست.‏* ۴  صدای یَهُوَه پرقدرت است؛‏صدای یَهُوَه پرشکوه است.‏ ۵  صدای یَهُوَه درختان سِدر را می‌شکند؛‏صدای یَهُوَه حتی درختان سِدر لبنان را خرد می‌کند.‏ ۶  صدای او باعث می‌شود که رشته‌کوه‌های لبنان مثل گوساله جست و خیز کنند،‏و کوه سیریون مثل گاوی جوان و وحشی بالا و پایین بپرد.‏ ۷  صدای یَهُوَه رعد و برق* ایجاد می‌کند.‏ ۸  صدای یَهُوَه بیابان را به لرزه در می‌آورد؛‏یَهُوَه با صدایش بیابان قادِش را می‌لرزاند.‏ ۹  صدای یَهُوَه باعث می‌شود که آهو از ترس بلرزد و بزاید،‏و درختان جنگل‌ها لخت و بی‌برگ شوند.‏ همهٔ کسانی که در معبد او هستند می‌گویند:‏ «جلال بر خدا!‏»‏ ۱۰  یَهُوَه بالای آب‌های آسمان* بر تخت پادشاهی نشسته است؛‏یَهُوَه پادشاه است و تا ابد سلطنت می‌کند.‏ ۱۱  یَهُوَه به قومش نیرو می‌دهد.‏ یَهُوَه با برکتی که به قومش می‌دهد صلح و آرامش را نصیب آن‌ها می‌کند.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «پسران قدرتمندان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «آب‌ها.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «بر فراز آب‌های بسیار است.‏»‏
یا:‏ «شعله‌های آتش.‏»‏
یا:‏ «اقیانوس آسمانی؛‏ سیلاب.‏»‏