مزمور ۶۸‏:‏۱‏-‏۳۵

 • بگذار دشمنان خدا پراکنده شوند

  • ‏«پدر یتیمان» ‏(‏۵‏)‏

  • ‏«خدا به بی‌کسان خانه‌ای برای زندگی می‌دهد» ‏(‏۶‏)‏

  • زنان خبر خوش را اعلام می‌کنند ‏(‏۱۱‏)‏

  • مردانی که مثل هدیه بودند ‏(‏۱۸‏)‏

  • یَهُوَه هر روز بارهای ما را به دوش می‌کشد ‏(‏۱۹‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان.‏ مزمور و ترانه‌ای از داوود.‏ ۶۸  امیدوارم که خدا دست به کار شود و دشمنانش را پراکنده کند؛‏امیدوارم کسانی که از او نفرت دارند،‏ از حضورش پا به فرار بگذارند.‏ ۲  ای خدا،‏ همان طور که دود در هوا پخش می‌شود،‏ آن‌ها را محو و پراکنده کن؛‏همان طور که موم در آتش آب می‌شود،‏بگذار شریران در حضورت نابود شوند.‏ ۳  ولی بگذار درستکاران شادی کنند،‏و در حضور تو از خوشحالی به وجد آیند،‏و با شادی پایکوبی کنند.‏ ۴  برای خدا و ستایش نامش سرود بخوانید!‏ برای ستایش خدایی که از میان دشت‌ها می‌گذرد،‏* آواز بخوانید!‏ اسم او یاه* است!‏ در حضورش شادی کنید!‏ ۵  خدا که در مکان مقدّسش ساکن است،‏پدر یتیمان و حافظ* بیوه‌زنان است!‏ ۶  خدا به بی‌کسان خانه‌ای برای زندگی می‌دهد،‏و زندانیان را از اسارت به سعادت هدایت می‌کند.‏ اما افراد لجباز و خودرأی مجبور می‌شوند در زمینی خشک و بی‌آب زندگی کنند.‏ ۷  ای خدا،‏ وقتی تو قومت را هدایت کردی،‏و همراهشان از بیابان گذشتی،‏ (‏سِلاه‏)‏ ۸  به خاطر حضور تو ای خدای اسرائیل،‏زمین لرزید و از آسمان باران بارید،‏و کوه سینا به لرزه درآمد.‏ ۹  خدایا تو باران‌های فراوانی روی زمین فرستادی،‏و به قوم* خسته و درمانده‌ات نیروی تازه دادی.‏ ۱۰  قوم تو در چادرها ساکن شدند،‏و تو ای خدا،‏ به خاطر دلسوزی و رحمتت* نیازهای فقیران را برطرف کردی.‏ ۱۱  یَهُوَه فرمان پیشروی را صادر می‌کند؛‏زنانی که خبر خوش را اعلام می‌کنند،‏ آنقدر زیادند که مثل لشکری بزرگ هستند.‏ ۱۲  پادشاهان و لشکرهایشان پا به فرار می‌گذارند!‏ زنانی که در خانه می‌مانند،‏ سهمی از غنیمت‌های جنگی می‌گیرند.‏ ۱۳  با این که شما کنار آتش اردوگاه* می‌خوابید،‏کبوتری به دست می‌آورید؛‏کبوتری با بال‌های نقره‌ای و پرهایی از طلای خالص.‏* ۱۴  خدای قادر مطلق پادشاهان آن سرزمین را محو و پراکنده کرد،‏همان طور که دانه‌های برف در کوهستان صَلمون پراکنده می‌شوند.‏* ۱۵  کوهستان باشان کوهستان خداست!‏*کوهستان باشان پر از کوه‌های بلند است.‏ ۱۶  ای کوه‌های بلند و پرشکوه،‏چرا به کوهی که خدا برای سکونتش انتخاب کرده با حسرت نگاه می‌کنید؟‏ مطمئناً یَهُوَه تا ابد در آنجا ساکن می‌شود!‏ ۱۷  یَهُوَه خدا ده‌ها هزار و هزاران هزار ارابهٔ جنگی دارد،‏ و از کوه سینا به مکان مقدّسش رفته است.‏ ۱۸  تو به جایی بلند رفتی؛‏تو مردانی را به اسارت گرفتی،‏و آن‌ها را به عنوان هدیه با خودت بردی،‏ حتی کسانی را که لجباز و خودرأی بودند.‏تو ای یاه،‏* ای خدای ما این کار را کردی تا در بین آن‌ها ساکن شوی.‏ ۱۹  سپاس بر یَهُوَه که هر روز بارهای ما را به دوش می‌کشد،‏سپاس بر خدای حقیقی که نجات‌دهندهٔ ماست!‏ (‏سِلاه‏)‏ ۲۰  خدای حقیقی است که ما را نجات می‌دهد؛‏یَهُوَه حاکم متعال راه نجات از مرگ را برای ما باز می‌کند.‏ ۲۱  خدا سر دشمنانش را می‌کوبد،‏و سر* کسانی را که دست از گناه نمی‌کشند خرد می‌کند.‏ ۲۲  یَهُوَه می‌گوید:‏‏«من دشمنانتان را حتی از باشان و اعماق دریا هم برمی‌گردانم،‏ ۲۳  تا پاهایتان به خون ریخته‌شدهٔ آن‌ها آغشته شود،‏و سگ‌هایتان خون دشمنانتان را بلیسند.‏»‏ ۲۴  ای خدا،‏ ای پادشاه من،‏ مردم رژهٔ پیروزمندانهٔ قومت را می‌بینند،‏رژهٔ قومت را که به طرف مکان مقدّس می‌روند.‏ ۲۵  خوانندگان جلوتر از همه می‌روند و نوازندگان سازهای زِهی عقب‌تر از همه؛‏بین آن‌ها هم دخترانی هستند که دف می‌زنند.‏ ۲۶  یَهُوَه را با هم‌ایمانانتان در جماعت بزرگ ستایش کنید؛‏ای شما که زندگی‌تان از خدای اسرائیل سرچشمه می‌گیرد،‏ او را ستایش کنید!‏ ۲۷  در آن رژه،‏ طایفهٔ بنیامین که کوچک‌ترین طایفه است،‏ در رأس دیگران قرار دارد،‏همین طور بزرگان یهودا همراه جمعیتی بزرگ و پرهیاهو در حرکتند،‏و بزرگان زِبولون و بزرگان نَفتالی هم آنجا حاضرند.‏ ۲۸  تصمیم خدایتان این است که به شما قدرت دهد.‏ خدایا،‏ قدرتت را برای ما به کار بگیر،‏ همان طور که قبلاً این کار را کردی.‏ ۲۹  پادشاهان برای معبد تو در اورشلیم احترام قائل می‌شوند،‏و هدایایی می‌آورند تا به تو تقدیم کنند.‏ ۳۰  ای خدا،‏ حیوانات وحشیِ نیزارها را رام* کن،‏و کسانی را که مثل گاوها و گوساله‌های نر هستند تحت تسلّط درآورتا قوم‌ها جلوی تو تعظیم کنند و نقره‌هایشان را برایت بیاورند.‏ قوم‌هایی را که از جنگ لذّت می‌برند،‏ پراکنده کن.‏ ۳۱  مصر اشیای مسی* خواهد فرستاد،‏*و کوش با عجله هدایایی به خدا تقدیم خواهد کرد.‏ ۳۲  ای حکومت‌های زمین،‏ برای خدا سرود بخوانید،‏برای ستایش یَهُوَه آواز بخوانید،‏* (‏سِلاه‏)‏ ۳۳  خدایی که از زمان‌های قدیم در آسمان‌ها می‌تازد،‏* خدایی که صدایش مثل غرّش رعد پرقدرت است!‏ ۳۴  اعلام کنید که خدا قدرتمند است!‏ او با شکوه و جلال بر اسرائیل حکمرانی می‌کند،‏و قدرتش در آسمان‌ها* نمایان است.‏ ۳۵  وقتی خدا از جایگاه مقدّس و پرشکوهش می‌آید،‏ مردم شگفت‌زده می‌شوند!‏ او خدای اسرائیل است،‏خدایی که به قومش نیرو و قدرت می‌دهد.‏ سپاس بر خدا!‏

پاورقی‌ها

یا احتمالاً:‏ «بر ابرها سوار است.‏»‏
‏«یاه» مخفف یَهُوَه است.‏
تحت‌اللفظی:‏ «داور.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «میراث.‏»‏
یا:‏ «به خاطر نیکویی‌ات.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «در آغل‌ها.‏»‏
یا:‏ «طلای سبز مایل به زرد.‏»‏
یا:‏ «وقتی خدای قادر مطلق پادشاهان آن سرزمین را پراکنده کرد،‏ در کوهستان صَلمون برف بارید.‏»‏
یا:‏ «کوهستان باشکوهی است.‏»‏
‏«یاه» مخفف یَهُوَه است.‏
تحت‌اللفظی:‏ «فرق سر پرموی.‏»‏
یا:‏ «توبیخ.‏»‏
یا:‏ «برنزی.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «سفیرانی از مصر بیرون خواهند آمد.‏»‏
یا:‏ «ساز بزنید.‏»‏
یا:‏ «بر آسمان‌ها سوار است.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «ابرها.‏»‏