مزمور ۴۵‏:‏۱‏-‏۱۷

  • جشن عروسیِ پادشاه برگزیده

    • ‏«از لب‌های تو سخنان دلنشین جاریست» ‏(‏۲‏)‏

    • ‏«قدرت پادشاهی تو از طرف خدا و ابدیست» ‏(‏۶‏)‏

    • پادشاه شیفتهٔ زیبایی عروسش است ‏(‏۱۱‏)‏

    • پسران پادشاه به عنوان امیر منصوب می‌شوند ‏(‏۱۶‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان؛‏ با سبک «سوسن‌ها.‏» مَسکیلِ* پسران قورَح؛‏ ترانه‌ای عاشقانه.‏ ۴۵  دلم سرشار از کلمات زیباست.‏* می‌گویم:‏ «ترانه‌ام دربارهٔ یک پادشاه است.‏»‏ می‌خواهم زبانم مثل قلم نویسنده‌ای* ماهر باشد.‏ ۲  ای پادشاه،‏ تو از همهٔ انسان‌ها زیباتری.‏ از لب‌های تو سخنان دلنشین جاریست.‏ به همین دلیل،‏ خدا تو را تا ابد برکت داده است.‏ ۳  ای جنگجوی پرقدرت،‏ شمشیرت را به کمر ببند؛‏تو پرجلال و باشکوهی.‏ ۴  با شکوهی که داری به پیش برو و پیروز* شو؛‏برای دفاع از حقیقت و فروتنی و درستکاری،‏ سوار بر اسب بتاز.‏دست راست تو کارهای شگفت‌انگیزی انجام خواهد داد.‏* ۵  تیرهای تو تیز هستند و قوم‌ها را در مقابلت به زمین می‌اندازند،‏و به قلب دشمنان تو ای پادشاه،‏ فرو می‌روند.‏ ۶  قدرت پادشاهی تو از طرف خدا و ابدیست.‏*عصای پادشاهی تو،‏ عصای عدل و انصاف است.‏ ۷  عدالت را دوست داری و از شرارت متنفری.‏ بنابراین خدایت تو را با روغن مسح کرده و از پادشاهان دیگر* شادتر کرده است.‏ ۸  همهٔ لباس‌هایت با عطر مُرّ،‏ عود و دارچین* خوشبو شده‌اند؛‏صدای سازهای زِهی از کاخ باشکوهت* شنیده می‌شود و تو را شاد می‌کند.‏ ۹  دختران پادشاهان،‏ در بین بانوان نجیبِ دربارِ تو هستند.‏ ملکه که با جواهراتی از طلای خالص اوفیر آراسته شده،‏ در سمت راست تو ایستاده است.‏ ۱۰  ای دخترم،‏ گوش بده و به گفته‌هایم توجه کن؛‏قوم خودت و خانهٔ پدرت را فراموش کن.‏ ۱۱  پادشاه شیفتهٔ زیبایی‌ات می‌شود؛‏او سَرور توست،‏پس به او تعظیم کن!‏ ۱۲  اهالی* صور برایت هدیه می‌آورند؛‏ثروتمندترین افراد آنجا می‌خواهند رضایت تو را جلب کنند.‏ ۱۳  دختر پادشاه* در کاخ منتظر است؛‏او چه زیبا و پرشکوه است!‏ لباسش با طلا زینت داده شده است.‏ ۱۴  او را با لباس زیبایش* به حضور پادشاه می‌برند.‏ ندیمه‌های باکره‌اش را هم که از پشت سر او می‌آیند،‏ به حضور پادشاه می‌برند.‏ ۱۵  آن‌ها را با شادی و سُروربه کاخ پادشاه می‌برند.‏ ۱۶  ای پادشاه،‏ پسرانت جای اجدادت را می‌گیرند،‏ و تو آن‌ها را در سراسر زمین به عنوان امیر تعیین می‌کنی.‏ ۱۷  همهٔ نسل‌های آینده را با نام تو آشنا می‌کنم.‏ پس قوم‌ها تا ابد تو را ستایش خواهند کرد.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «دلم سرشار از چیزهای نیکوست.‏»‏
یا:‏ «یک نسخه‌بردار.‏»‏
یا:‏ «موفق.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «به تو یاد خواهد داد.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «خدا تا ابد تخت پادشاهی توست.‏»‏
یا:‏ «همقطارانت.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «سَلیخه.‏» رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «کاخ عاج تو.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «دختر.‏»‏
منظور عروس پادشاه است.‏ رجوع به آیهٔ ۱۰.‏
یا احتمالاً:‏ «گلدوزی‌شده و نقشدارش.‏»‏