مزمور ۸۴‏:‏۱‏-‏۱۲

  • اشتیاق برای دیدن خانهٔ پرشکوه خدا

    • ‏«حتی پرستو در آنجا برای خودش آشیانه می‌سازد» ‏(‏۳‏)‏

    • ‏«یک روز در صحن‌های خانهٔ تو» ‏(‏۱۰‏)‏

    • ‏«تو ای یَهُوَه خورشید و سپر ما هستی» ‏(‏۱۱‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان؛‏ با سبک «گیتّیت.‏»‏* ترانه‌ای از پسران قورَح.‏ ۸۴  ای یَهُوَه خدای لشکرها،‏چه زیبا و دلپذیر است خانهٔ پرشکوه تو!‏ ۲  ای یَهُوَه،‏ با تمام وجودم مشتاقم که در صحن‌های خانهٔ تو باشم؛‏از اشتیاق زیاد،‏ ضعیف و بی‌جان شده‌ام!‏برای ستایش تو که خدای زنده هستی،‏ با دل و جان سرودهای شادمانه می‌خوانم.‏ ۳  ای یَهُوَه خدای لشکرها،‏ای پادشاه من و ای خدای من،‏حتی پرستو در آنجا برای خودش آشیانه می‌سازد،‏و در کنار مذبح بزرگ و پرشکوه تو،‏از جوجه‌هایش مراقبت می‌کند.‏ ۴  شاد و سعادتمند هستند کسانی که در خانهٔ تو ساکنند!‏ آن‌ها همیشه تو را ستایش می‌کنند!‏ (‏سِلاه‏)‏ ۵  شاد و سعادتمند هستند کسانی که از تو قوّت می‌گیرند؛‏کسانی که دلشان می‌خواهد در شاهراه‌هایی باشند که به خانهٔ تو ختم می‌شود.‏ ۶  وقتی آن‌ها از درّهٔ خشک و بی‌آب بَکا* رد می‌شوند،‏در آنجا چشمه‌های آب به وجود می‌آورند،‏و باران پاییزی،‏ آنجا را سیراب می‌کند.‏* ۷  در طول راهشان،‏ قوّت و نیرویشان بیشتر و بیشتر می‌شود،‏*و هر کدام در صَهیون در برابر خدا حاضر می‌شود.‏ ۸  ای یَهُوَه خدای لشکرها،‏ دعایم را بشنو!‏ای خدای یعقوب،‏ به من گوش بده!‏ (‏سِلاه‏)‏ ۹  ای خدایی که سپر ما هستی،‏*به مسح‌شده‌ات با نظر لطف نگاه کن.‏ ۱۰  یک روز در صحن‌های خانهٔ تو بهتر است از هزار روز در هر جای دیگر!‏ ای خدای من،‏ ترجیح می‌دهم که کنار ورودی خانهٔ تو به خدمت بایستم،‏تا این که در خیمه‌های شرارت زندگی کنم!‏ ۱۱  تو ای یَهُوَه خورشید و سپر ما هستی؛‏تو لطفت را شامل حال ما می‌کنی،‏ و به ما جلال می‌دهی.‏تو ای یَهُوَه هیچ چیز خوبی را از کسانی که به تو وفادارند* دریغ نمی‌کنی.‏ ۱۲  ای یَهُوَه خدای لشکرها،‏شاد و سعادتمند است کسی که به تو توکّل می‌کند!‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «درهٔ خشک و بی‌آبی که در آن بوته‌های بَکا رشد می‌کنند.‏» در زبان عبری واژهٔ بَکا با کلمهٔ اشک هم‌ریشه است،‏ اما معنی دقیق آن برای ما روشن نیست.‏
تحت‌اللفظی:‏ «با برکت می‌پوشاند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «آن‌ها از قوّت به قوّت پیش می‌روند.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «خدایا،‏ به کسی که مثل سپر ماست نگاه کن.‏»‏
یا:‏ «کسانی که با وفاداری در راه تو قدم برمی‌دارند.‏»‏