مزمور ۹۰‏:‏۱‏-‏۱۷

  • وجود ابدی خدا و زندگی زودگذر انسان

    • هزار سال مثل یک روز است ‏(‏۴‏)‏

    • عمر انسان ۷۰ یا ۸۰ سال است ‏(‏۱۰‏)‏

    • ‏«به ما یاد بده که هر روز چطور زندگی کنیم» ‏(‏۱۲‏)‏

دعای موسی،‏ مرد خدای حقیقی.‏ ۹۰  ای یَهُوَه،‏ تو همیشه* پناهگاه* ما بوده‌ای.‏ ۲  قبل از این که زمین و خاک حاصلخیز را بیافرینی،‏و قبل از این که کوه‌ها را به وجود آوری،‏تو از ازل خدا بوده‌ای و تا ابد خدا هستی.‏ ۳  انسان فانی را به خاک برمی‌گردانی،‏و می‌گویی:‏ «ای انسان خاکی،‏ به خاک برگرد!‏»‏ ۴  هزار سال در نظر تو مثل یک روز* است که زود می‌گذرد،‏و مثل پاسی* از شب است.‏ ۵  انسان‌ها را در یک چشم به هم زدن از بین می‌بری؛‏آن‌ها مثل خواب و رؤیا زود محو می‌شوند و مثل علفی هستند که صبح جوانه می‌زند؛‏ ۶  مثل گیاهی که صبح شکوفه می‌دهد و تر و تازه است،‏ولی شب خشک و پژمرده می‌شود.‏ ۷  به خاطر خشم تو از بین می‌رویم،‏و از شدّت خشم تو به وحشت افتاده‌ایم.‏ ۸  از خطاهایمان باخبری،‏*و کارهای مخفی ما برایت کاملاً آشکار است.‏ ۹  روزهای زندگی ما به خاطر خشمت کوتاه شده،‏و سال‌های زندگی ما مثل یک نَفَس* به پایان می‌رسد.‏ ۱۰  عمر ما ۷۰ سال است،‏و اگر قوی باشیم،‏ شاید به ۸۰ سال برسد.‏ اما این زندگی،‏ پر از غم و مصیبت است.‏عمرمان در یک چشم به هم زدن به پایان می‌رسد و از دنیا می‌رویم.‏ ۱۱  خدایا،‏ چه کسی می‌داند شدّت خشم تو چقدر است؟‏ خشم تو عظیم است،‏ پس ما باید به همان اندازه به تو احترام بگذاریم.‏* ۱۲  به ما یاد بده که هر روز چطور زندگی کنیم*تا عاقل و خردمند باشیم.‏* ۱۳  ای یَهُوَه،‏ این وضعیت تا کی ادامه دارد؟‏ هر چه زودتر برگرد،‏ و به ما که بندگانت هستیم رحم کن!‏ ۱۴  صبح‌ها محبت پایدارت* را به ما نشان بدهتا بتوانیم در طول زندگی‌مان شاد و خوشبخت باشیم.‏* ۱۵  ما را به اندازهٔ روزهایی که غمگین کرده‌ای،‏ شاد کن،‏و به اندازهٔ سال‌هایی که سختی کشیده‌ایم،‏ خوشحال کن.‏ ۱۶  بگذار ما بندگانت کارهای تو را ببینیم،‏و فرزندانمان شاهد قدرت بی‌نظیر تو باشند.‏ ۱۷  ای یَهُوَه خدایمان،‏ لطفت را همیشه شامل حال ما کن؛‏ما را در کارهایمان موفق کن،‏ و در هر کاری که می‌کنیم به ما برکت بده!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «طی همهٔ نسل‌ها.‏»‏
یا:‏ «مسکن.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «مثل دیروز.‏»‏
در زمان باستان هر پاس شب حدوداً ۴ ساعت بود.‏
یا:‏ «خطاهایمان را جلوی چشمانت گذاشته‌ای.‏»‏
یا:‏ «مثل یک زمزمه.‏»‏
یا:‏ «از تو بترسیم.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «روزهایمان را بشماریم.‏»‏
یا:‏ «دلی خردمند حاصل کنیم.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «از خوشحالی فریاد بزنیم.‏»‏