مزمور ۹۱‏:‏۱‏-‏۱۶

  • محفوظ ماندن در مخفیگاه خدا

    • نجات از دست صیاد ‏(‏۳‏)‏

    • پناه گرفتن زیر بال‌های یَهُوَه ‏(‏۴‏)‏

    • هرچند هزاران نفر بیفتند،‏ آسیبی به تو نمی‌رسد ‏(‏۷‏)‏

    • به فرشتگان فرمان داده می‌شود که از درستکاران محافظت کنند ‏(‏۱۱‏)‏

۹۱  کسی که به مخفیگاه خدای متعال پناه ببرد،‏زیر سایهٔ خدای قادر مطلق قرار می‌گیرد.‏ ۲  من به یَهُوَه می‌گویم:‏ «تو پناهگاه و قلعهٔ من هستی،‏خدای من که به او توکّل دارم.‏»‏ ۳  خدا تو را از دام‌های شکارچی* نجات می‌دهد،‏و از بلاهای کشنده محافظت می‌کند.‏ ۴  او تو را زیر بال‌هایش می‌گیرد،‏و تو زیر بال‌هایش پناه می‌گیری.‏ وفاداری او مثل سپری بزرگ و حصاری بلند از تو محافظت می‌کند.‏ ۵  آن وقت،‏ نه از خطرات شب می‌ترسی،‏و نه از تیرهای روز،‏ ۶  نه از وبایی که در تاریکی گردش می‌کند،‏و نه از نابودی ناگهانی که هنگام ظهر می‌آید.‏ ۷  اگر هزار نفر در کنار تو،‏و ده هزار نفر در سمت راست تو بیفتند،‏به تو آسیبی نمی‌رسد.‏ ۸  فقط با چشمانت می‌بینیکه شریران چطور مجازات می‌شوند.‏ ۹  از آنجایی که گفتی،‏ «یَهُوَه پناهگاه من است،‏»‏ خدای متعال را قلعهٔ* خود ساختی.‏ ۱۰  هیچ بلایی به سرت نمی‌آید،‏و هیچ مصیبتی به خانهٔ* تو نزدیک نمی‌شود.‏ ۱۱  خدا به فرشتگانش فرمان می‌دهدکه هر جا بروی از تو محافظت کنند.‏ ۱۲  آن‌ها تو را روی دست‌هایشان حمل می‌کنندتا پایت به سنگی نخورد.‏ ۱۳  شیر* و مار کبرا را زیر پا له می‌کنی؛‏شیر درنده* و مار بزرگ را پایمال می‌کنی.‏ ۱۴  خدا گفت:‏ «چون او مرا دوست دارد،‏* نجاتش می‌دهم،‏ و چون نامم را می‌شناسد،‏* از او محافظت می‌کنم.‏ ۱۵  وقتی به من دعا می‌کند،‏ به او جواب می‌دهم.‏ وقتی سختی می‌کشد،‏ در کنارش خواهم بود؛‏ او را نجات می‌دهم و سربلندش می‌کنم.‏ ۱۶  به او عمری طولانی و رضایت‌بخش می‌دهم،‏و کارهای نجات‌بخشم را به او نشان می‌دهم.‏»‏*

پاورقی‌ها

یا:‏ «از دام شکارچی پرندگان.‏»‏
یا:‏ «مسکن.‏»‏
یا:‏ «خیمهٔ.‏»‏
یا:‏ «شیر جوان.‏»‏
یا:‏ «یالدار.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «او به من چسبیده است.‏»‏
یا:‏ «تصدیق می‌کند.‏»‏
یا:‏ «و کاری می‌کنم که نجاتش را ببیند.‏»‏