مزمور ۱۵‏:‏۱‏-‏۵

  • چه کسی می‌تواند در خیمهٔ یَهُوَه مهمان شود؟‏

    • کسی که با خودش روراست باشد ‏(‏۲‏)‏

    • کسی که به دیگران تهمت نزند ‏(‏۳‏)‏

    • کسی که قولش را زیر پا نگذارد،‏ حتی اگر به ضررش تمام شود ‏(‏۴‏)‏

ترانه‌ای از داوود.‏ ۱۵  ای یَهُوَه،‏ چه کسی می‌تواند در خیمهٔ تو مهمان شود؟‏ چه کسی می‌تواند در کوه مقدّست ساکن شود؟‏ ۲  کسی که رفتارش* پاک و بی‌عیب باشد،‏کاری را که درست است انجام دهد،‏و در دلش حقیقت را بگوید.‏* ۳  کسی که به دیگران تهمت نزند،‏به همنوعش* هیچ بدی نکند،‏و باعث بدنامی دوستانش نشود.‏* ۴  کسی که از آدم‌های پست و فرومایه دوری کند،‏و به کسانی که برای یَهُوَه احترام عمیق قائلند* احترام بگذارد.‏ کسی که قولش را زیر پا نگذارد،‏ حتی اگر به ضررش تمام شود.‏ ۵  او برای پولی که قرض می‌دهد بهره نمی‌گیرد،‏و رشوه نمی‌گیرد تا علیه شخص بی‌گناه به دروغ شهادت دهد.‏ چنین شخصی همیشه پایدار می‌ماند.‏*

پاورقی‌ها

یا:‏ «قدم‌هایش.‏»‏
یا:‏ «از ته دل راستگو باشد.‏»‏
یا:‏ «همسایه‌اش.‏»‏
یا:‏ «آبروی دوستانش را نبَرد.‏»‏
یا:‏ «کسانی که از یَهُوَه می‌ترسند.‏»‏
یا:‏ «کسی که این‌ها را انجام دهد،‏ هیچ وقت لغزش نمی‌خورد.‏»‏