مزمور ۱۱۹‏:‏۱‏-‏۱۷۶

 • قدردانی از کلام پرارزش خدا

  • ‏«جوانان چطور می‌توانند زندگی‌شان را پاک نگه دارند؟‏» ‏(‏۹‏)‏

  • ‏«من یادآوری‌های تو را دوست دارم» ‏(‏۲۴‏)‏

  • ‏«امیدم به کلام توست» ‏(‏۷۴‏،‏ ۸۱‏،‏ ۱۱۴‏)‏

  • ‏«خدایا،‏ چقدر قوانین تو را دوست دارم!‏» ‏(‏۹۷‏)‏

  • ‏«درک و فهم من از همهٔ معلّمانم بیشتر است» ‏(‏۹۹‏)‏

  • ‏«کلام تو مثل چراغیست که جلوی پایم را روشن می‌کند» ‏(‏۱۰۵‏)‏

  • ‏«کلام تو تماماً حقیقت است» ‏(‏۱۶۰‏)‏

  • ‏«صلح و آرامش کسانی که قوانینت را دوست دارند،‏ فراوان است» ‏(‏۱۶۵‏)‏

א [‏الف‏]‏ ۱۱۹  شاد و سعادتمندند کسانی که در زندگی به خدا وفادارند،‏*و به قوانین یَهُوَه عمل می‌کنند.‏ ۲  شاد و سعادتمندند کسانی که به یادآوری‌های خدا توجه می‌کنند،‏و با تمام دلشان دنبال راهنمایی‌های او هستند.‏* ۳  کار نادرست را پیشهٔ خودشان نمی‌کنند،‏بلکه در راه‌های خدا قدم برمی‌دارند.‏ ۴  ای خدا،‏تو فرمان دادی که با دقت به دستوراتت عمل کنیم.‏ ۵  آرزوی قلبی‌ام این است که وفادار* بمانم،‏و همهٔ احکام تو را حفظ کنم!‏ ۶  به این شکل،‏ وقتی به فرمان‌های تو فکر می‌کنم،‏خجالت‌زده و شرمنده نمی‌شوم.‏ ۷  وقتی با داوری‌های عادلانهٔ تو آشنا می‌شوم،‏*تو را با دلی پاک و بی‌ریا ستایش می‌کنم.‏ ۸  من از احکام تو اطاعت می‌کنم؛‏ هیچ وقت مرا به حال خودم رها نکن.‏ ב [‏ب‏]‏ ۹  جوانان چطور می‌توانند زندگی‌شان را پاک نگه دارند؟‏ آن‌ها باید همیشه مراقب باشند و به کلام تو عمل کنند!‏ ۱۰  خدایا،‏ با تمام دلم دنبال راهنمایی‌های تو هستم.‏* نگذار از فرمان‌های تو سرپیچی کنم.‏ ۱۱  گفته‌های تو را مثل یک گنج در دلم حفظ می‌کنمتا به تو گناه نکنم.‏ ۱۲  ای یَهُوَه،‏ تو شایستهٔ ستایشی؛‏احکامت را به من بیاموز.‏ ۱۳  همهٔ داوری‌های تو را اعلام می‌کنم،‏داوری‌هایی که از دهان تو صادر شده است.‏ ۱۴  یادآوری‌های تو ای خدا،‏مرا بیشتر از هر چیز باارزشی شاد می‌کند.‏ ۱۵  من در مورد دستورات تو تعمّق می‌کنم،‏*و به راه‌های تو چشم می‌دوزم.‏ ۱۶  من مقرّرات تو را دوست دارم،‏ و کلامت را فراموش نمی‌کنم.‏ ג [‏ج‏]‏ ۱۷  در حق من که بنده‌ات هستم،‏ خوبی کن،‏تا زنده بمانم و از کلام تو اطاعت کنم.‏ ۱۸  چشمانم را باز کنتا بتوانم نکته‌های شگفت‌انگیز قوانین تو را ببینم.‏ ۱۹  من در این سرزمین،‏ غریب و بی‌کس هستم.‏ ای خدا،‏ فرمان‌هایت را از من پنهان نکن.‏ ۲۰  اشتیاق شدیدی که برای دانستن داوری‌های تو دارم،‏مثل آتشی است که مدام جانم را می‌سوزاند!‏ ۲۱  تو اشخاص گستاخ را توبیخ و سرزنش می‌کنی؛‏آن‌ها به خاطر سرپیچی از فرمان‌های تو لعنت شده‌اند.‏ ۲۲  ننگ و رسوایی را از من دور کن،‏چون به یادآوری‌های تو توجه کرده‌ام.‏ ۲۳  حتی اگر حاکمان با هم بنشینند و به ضدّ من صحبت کنند،‏من که بندهٔ تو هستم در مورد احکام تو تعمّق می‌کنم.‏* ۲۴  من یادآوری‌های تو را دوست دارم؛‏یادآوری‌هایت همیشه راهنمای من بوده است.‏ ד [‏د‏]‏ ۲۵  با خاک یکسان شده‌ام.‏* طبق قولی که در کلامت دادی،‏ مرا زنده نگه دار.‏ ۲۶  سفرهٔ دلم را برایت باز کردم و تو به من جواب دادی.‏خدایا،‏ احکامت را به من بیاموز.‏ ۲۷  به من کمک کن تا مفهوم دستورات تو را بفهمم؛‏آن وقت می‌توانم در مورد کارهای شگفت‌انگیز تو تعمّق کنم.‏* ۲۸  از شدّت غم و غصه خواب به چشمانم نمی‌آید.‏ طبق قولی که در کلامت دادی،‏ به من قوّت بده.‏ ۲۹  فریب و دروغ را از زندگی‌ام دور کن،‏و از روی لطفت،‏ قوانینت را به من یاد بده.‏ ۳۰  من خودم تصمیم گرفته‌ام* که در زندگی به تو وفادار بمانم،‏ و می‌دانم که داوری‌های تو درست است.‏ ۳۱  ای یَهُوَه،‏ من همیشه به یادآوری‌های تو عمل می‌کنم؛‏* نگذار که مأیوس و دلسرد* شوم.‏ ۳۲  مشتاقانه طبق فرمان‌های تو زندگی می‌کنم،‏چون در دلم جایی برای آن‌ها باز کردی.‏* ה [‏هـ‍‏]‏ ۳۳  ای یَهُوَه،‏ به من یاد بده که چطور طبق احکامت زندگی کنم؛‏آن وقت همیشه آن‌ها را انجام می‌دهم.‏ ۳۴  به من درک و فهم بدهتا بتوانم قوانین تو را رعایت کنم،‏و با تمام دل آن‌ها را حفظ کنم.‏ ۳۵  مرا هدایت کن تا طبق فرمان‌هایت زندگی کنم،‏چون آن‌ها را دوست دارم.‏ ۳۶  در دلم این میل را به وجود آور که دنبال یادآوری‌های تو باشم،‏نه دنبال حرص و طمع.‏* ۳۷  نگذار به چیزهای بی‌ارزش نگاه کنم؛‏*مرا در راهت هدایت کن تا زنده بمانم.‏ ۳۸  به قولی که به بنده‌ات داده‌ای وفا کنتا دیگران برای تو احترام عمیق قائل شوند.‏* ۳۹  ننگی را که می‌ترسم بر سرم بیاید از من دور کن،‏چون داوری‌های تو نیکوست!‏ ۴۰  خدایا،‏ ببین که چقدر مشتاقم به دستوراتت عمل کنم.‏ به خاطر عدالتت جانم را حفظ کن!‏ ו [‏و‏]‏ ۴۱  ای یَهُوَه،‏ بگذار طعم محبت پایدارت* را بچشم،‏و ببینم که طبق قولت* مرا نجات می‌دهی.‏ ۴۲  آن وقت جواب کسی را که مرا سرزنش می‌کند می‌دهم،‏چون به کلام تو اعتماد دارم.‏ ۴۳  به من کمک کن که همیشه حقیقت را به زبان بیاورم،‏چون به داوری‌های تو امید بسته‌ام.‏* ۴۴  من همیشه و تا ابد،‏به قوانین تو عمل می‌کنم!‏ ۴۵  هر جا که بروم در امن و امانم،‏چون تلاش می‌کنم به دستورات تو عمل کنم.‏ ۴۶  در حضور پادشاهان از یادآوری‌های تو صحبت می‌کنم،‏و از این کار خجالت نمی‌کشم.‏ ۴۷  من فرمان‌های تو را دوست دارم؛‏من عاشق آن‌ها هستم!‏ ۴۸  دست‌هایم را به نشانهٔ عشق به فرمان‌هایت،‏ در دعا بلند می‌کنم،‏و در مورد احکام تو تعمّق می‌کنم.‏* ז [‏ز‏]‏ ۴۹  ای خدا،‏ وعده‌ای را که به بنده‌ات داده‌ای به یاد آور،‏چون از طریق آن،‏ مرا امیدوار کرده‌ای.‏ ۵۰  کلامت در سختی‌ها به من تسلّی و دلگرمی می‌دهد،‏چون زندگی‌ام به گفته‌هایت وابسته است.‏ ۵۱  اشخاص گستاخ همیشه مرا مسخره می‌کنند،‏اما من هیچ وقت از قوانین تو سرپیچی نمی‌کنم.‏ ۵۲  ای یَهُوَه،‏ من احکام تو را که در زمان‌های قدیم صادر کردی،‏ به یاد دارم،‏و این احکام به من تسلّی و آرامش می‌دهند.‏ ۵۳  وقتی می‌بینم که شریران قوانین تو را نادیده می‌گیرند،‏به‌شدّت خشمگین می‌شوم.‏ ۵۴  هر جایی که زندگی کنم،‏در وصف احکام تو سرود می‌خوانم.‏ ۵۵  ای یَهُوَه،‏ شب‌ها به نام تو فکر می‌کنمتا بتوانم قوانین تو را حفظ کنم.‏ ۵۶  من به این کارها عادت داشته‌ام،‏چون به دستورات تو عمل کرده‌ام.‏ ח [‏ح‏]‏ ۵۷  ای یَهُوَه،‏ تو همه چیز من هستی؛‏*من قول داده‌ام که به کلامت عمل کنم.‏ ۵۸  از ته دل به تو التماس می‌کنم؛‏*طبق قولت* به من لطف کن.‏ ۵۹  من به شیوهٔ زندگی‌ام فکر کرده‌امتا دوباره به یادآوری‌های تو عمل کنم.‏ ۶۰  بدون معطلی و با شتاب،‏از فرمان‌های تو اطاعت می‌کنم.‏ ۶۱  طناب‌های شریران دور من حلقه زده‌اند،‏ولی من قوانین تو را فراموش نمی‌کنم.‏ ۶۲  نصف شب بیدار می‌شومتا از تو به خاطر داوری‌های عادلانه‌ات تشکر کنم.‏ ۶۳  من دوست همهٔ کسانی هستم که برایت احترام عمیق قائلند،‏*و به دستورات تو عمل می‌کنند.‏ ۶۴  ای یَهُوَه،‏ زمین سرشار از محبت پایدار توست!‏احکامت را به من بیاموز.‏ ט [‏ط‏]‏ ۶۵  ای یَهُوَه،‏ همان طور که قول داده‌ای،‏در حق من که بنده‌ات هستم خوبی کرده‌ای.‏ ۶۶  به من قدرت تشخیص و دانش بده،‏چون به فرمان‌های تو اعتماد دارم.‏ ۶۷  قبلاً به خاطر اشتباهاتی که می‌کردم،‏* دچار مشکلات می‌شدم،‏اما حالا به گفته‌های تو عمل می‌کنم.‏ ۶۸  خدایا،‏ تو نیکو هستی و همهٔ کارهایت هم نیکوست؛‏ احکامت را به من یاد بده.‏ ۶۹  اشخاص گستاخ با دروغ‌هایشان مرا بدنام می‌کنند،‏ولی من از صمیم قلب* از دستوراتت اطاعت می‌کنم.‏ ۷۰  آن‌ها سنگدل و بی‌عاطفه‌اند،‏اما من قوانین تو را دوست دارم.‏ ۷۱  سختی‌هایی که کشیدم برایم فایده داشت،‏چون باعث شد احکام تو را یاد بگیرم.‏ ۷۲  قوانینی که وضع کرده‌ای،‏برایم بیشتر از هزاران سکهٔ طلا و نقره ارزش دارد.‏ י ‏[‏ی‏]‏ ۷۳  ای خدا،‏ تو با دست‌هایت مرا ساختی و به من شکل دادی.‏ به من درک و فهم بدهتا فرمان‌های تو را بیاموزم.‏ ۷۴  اشخاص خداترس از دیدن من شاد می‌شوند،‏چون امیدم به کلام توست.‏ ۷۵  ای یَهُوَه،‏ می‌دانم که داوری‌هایت عادلانه است،‏و چون وفادار هستی،‏ مرا تأدیب کرده‌ای.‏ ۷۶  لطفاً همان طور که به بنده‌ات قول دادی،‏با محبت پایدارت به من دلگرمی و تسلّی بده.‏ ۷۷  به من رحم کن تا زنده بمانم،‏چون قوانین تو را دوست دارم.‏ ۷۸  بگذار اشخاص گستاخ سرافکنده شوند،‏چون بی‌جهت* با من بدرفتاری می‌کنند.‏ اما من در مورد دستورات تو تعمّق می‌کنم.‏* ۷۹  بگذار اشخاص خداترس دوباره پیش من بیایند،‏اشخاصی که با یادآوری‌های تو آشنا هستند.‏ ۸۰  به من کمک کن که با تمام دل احکام تو را رعایت کنمتا هیچ وقت سرافکنده نشوم.‏ כ [‏ک‏]‏ ۸۱  با اشتیاق زیاد منتظرم که مرا نجات دهی،‏چون امیدم به کلام توست.‏ ۸۲  از بس که منتظر شدم به قولت عمل کنی،‏ چشمانم تار شده است؛‏مدام می‌پرسم:‏ «کِی به من تسلّی می‌دهی؟‏»‏ ۸۳  من مثل مَشکی شده‌ام که از دود چروکیده شده است،‏با این حال،‏ احکام تو را فراموش نمی‌کنم.‏ ۸۴  بنده‌ات تا کی باید صبر کند؟‏ کسانی را که به من آزار می‌رسانند،‏ کِی مجازات می‌کنی؟‏ ۸۵  اشخاص گستاخ که با قوانین تو مخالفند،‏سر راهم چاله کنده‌اند تا در آن بیفتم.‏ ۸۶  تمام فرمان‌هایت قابل اعتمادند.‏ به دادم برس،‏ چون خیلی‌ها بی‌دلیل به من آزار می‌رسانند.‏ ۸۷  نزدیک بود مرا از صفحهٔ روزگار* محو کنند،‏اما من از دستورات تو سرپیچی نکردم.‏ ۸۸  به خاطر محبت پایدارت جانم را حفظ کن،‏تا بتوانم به یادآوری‌های تو عمل کنم.‏ ל [‏ل‏]‏ ۸۹  ای یَهُوَه،‏کلام تو تا ابد در آسمان‌ها باقی می‌ماند!‏ ۹۰  تمام نسل‌ها وفاداری تو را می‌بینند.‏ ای خدا،‏ تو زمین را آفریدی تا استوار و پایدار بماند.‏ ۹۱  به فرمان توست* که تمام آفریده‌هایت* تا امروز باقی مانده‌اند،‏چون همهٔ آن‌ها در خدمت تو هستند.‏ ۹۲  اگر قوانین تو را دوست نمی‌داشتم،‏تا الآن در مشکلات و سختی‌هایم از بین رفته بودم!‏ ۹۳  هیچ وقت دستورات تو را فراموش نمی‌کنم،‏چون تو مرا با آن‌ها زنده نگه داشته‌ای.‏ ۹۴  من به تو تعلّق دارم،‏ پس نجاتم بده،‏چون تلاش کرده‌ام به دستورات تو عمل کنم.‏ ۹۵  شریران منتظرند تا مرا نابود کنند،‏ولی من به یادآوری‌های تو خوب توجه می‌کنم.‏ ۹۶  من متوجه شده‌ام که برای هر چیزِ کاملی حد و مرزی وجود دارد،‏ولی فرمان‌های تو حد و مرزی ندارد.‏ מ [‏م‏]‏ ۹۷  خدایا،‏ چقدر قوانین تو را دوست دارم!‏ تمام روز روی آن‌ها تعمّق می‌کنم.‏* ۹۸  فرمان‌های تو مرا از دشمنانم داناتر می‌کند،‏چون همیشه راهنمای من است.‏ ۹۹  درک و فهم من* از همهٔ معلّمانم بیشتر است،‏چون در مورد یادآوری‌های تو تعمّق می‌کنم.‏* ۱۰۰  من از اشخاص پیر و سالخورده فهمیده‌ترم،‏چون به دستورات تو عمل می‌کنم.‏ ۱۰۱  پاهایم را از هر راه بد دور نگه می‌دارمتا بتوانم به کلامت پای‌بند بمانم.‏ ۱۰۲  از داوری‌های تو سرپیچی نمی‌کنم،‏چون خودت به من تعلیم داده‌ای.‏ ۱۰۳  گفته‌های تو چقدر برایم شیرین است؛‏حتی شیرین‌تر از عسل!‏ ۱۰۴  با اطاعت از دستورات تو عاقلانه رفتار می‌کنم.‏ برای همین،‏ از هر راه نادرست* بیزارم.‏ נ [‏ن‏]‏ ۱۰۵  کلام تو مثل چراغیست که جلوی پایم را روشن می‌کند،‏و مثل نوریست که بر راهم می‌تابد.‏ ۱۰۶  من قسم خورده‌ام و قول داده‌ام که طبق داوری‌های عادلانه‌ات عمل کنم،‏و به این قول وفا می‌کنم.‏ ۱۰۷  ای یَهُوَه،‏ سختی‌های زیادی کشیده‌ام؛‏ طبق قولی که دادی،‏ جانم را حفظ کن!‏ ۱۰۸  ای یَهُوَه،‏ لطفاً حمد و سپاس مرا که هدیه‌ای داوطلبانه است قبول کن،‏و داوری‌هایت را به من یاد بده.‏ ۱۰۹  با این که جانم همیشه در خطر است،‏*قوانین تو را فراموش نکرده‌ام.‏ ۱۱۰  شریران برایم دام گذاشته‌اند،‏ولی من از دستورات تو سرپیچی نکرده‌ام.‏ ۱۱۱  یادآوری‌های تو که باعث شادی دلم می‌شود،‏تا ابد میراث من است.‏* ۱۱۲  من تصمیم گرفته‌ام* که همیشه مطیع احکام تو باشم،‏حتی تا پای مرگ!‏ ס [‏س‏]‏ ۱۱۳  من از کسانی که با دلی کامل به تو وفادار نیستند* بیزارم،‏ولی قوانین تو را دوست دارم.‏ ۱۱۴  خدایا،‏ تو پناهگاه و سپر من هستی،‏و من به کلام تو امید بسته‌ام.‏ ۱۱۵  ای بدکاران،‏ از من دور شوید،‏تا بتوانم فرمان‌های خدایم را انجام دهم.‏ ۱۱۶  ای خدا،‏ همان طور که قول دادی،‏از من حمایت کن تا زنده بمانم.‏نگذار امیدم به یأس و ناامیدی* تبدیل شود.‏ ۱۱۷  از من پشتیبانی کن تا بتوانم نجات پیدا کنم؛‏آن وقت همیشه با دقت به احکامت توجه می‌کنم.‏ ۱۱۸  تو همهٔ کسانی را که از احکامت سرپیچی می‌کنند از خودت دور می‌کنی،‏چون دروغگو* و فریبکارند.‏ ۱۱۹  تو همهٔ شریران روی زمین را مثل تفاله‌ای بی‌ارزش دور می‌اندازی؛‏ به همین دلیل است که یادآوری‌هایت را دوست دارم.‏ ۱۲۰  داوری‌های تو ترس در دلم می‌اندازد؛‏ترس از تو تمام بدنم را می‌لرزاند.‏ ע [‏ع‏]‏ ۱۲۱  کارهای من درست و عادلانه بوده است،‏ پس مرا به دست کسانی که به من ظلم می‌کنند،‏ تسلیم نکن!‏ ۱۲۲  آسایش و رفاه بنده‌ات را تضمین کن؛‏نگذار افراد گستاخ به من ظلم کنند.‏ ۱۲۳  از بس که منتظر ماندم بیایی و نجاتم دهی،‏و به قول‌هایت* که قابل اعتمادند عمل کنی،‏ چشمانم تار شد.‏ ۱۲۴  خدایا،‏ با من طبق محبت پایدارت رفتار کن،‏و احکامت را به من تعلیم بده.‏ ۱۲۵  من خادم تو هستم؛‏ به من فهم و قدرت تشخیص بدهتا بتوانم یادآوری‌های تو را درک کنم.‏ ۱۲۶  ای یَهُوَه،‏ وقت آن رسیده که وارد عمل شوی،‏چون مردم قوانین تو را زیر پا می‌گذارند.‏ ۱۲۷  اما من فرمان‌هایت را بیشتر از طلا دوست دارم،‏حتی بیشتر از طلای ناب.‏ ۱۲۸  به همین دلیل،‏ تک‌تک راهنمایی‌هایت* در نظر من درست است،‏و از هر راه نادرست* بیزارم.‏ פ [‏پ‏]‏ ۱۲۹  خدایا،‏ یادآوری‌های تو چقدر عالیست!‏ برای همین،‏ با دل و جان طبق آن‌ها رفتار می‌کنم.‏ ۱۳۰  توضیح کلامت* نور می‌تاباند؛‏نوری که به اشخاص بی‌تجربه درک و فهم می‌دهد.‏ ۱۳۱  آنقدر مشتاق شنیدن فرمان‌های تو هستمکه دهانم را باز می‌کنم و برایش لَه‌لَه می‌زنم.‏ ۱۳۲  به من توجه کن و لطفت را به من نشان بده،‏لطفی که همیشه موقع داوری،‏ به کسانی نشان می‌دهی که عاشق نامت هستند.‏ ۱۳۳  با کلامت قدم‌هایم را هدایت کن تا در امنیت راه بروم؛‏نگذار هیچ شرارتی بر من تسلّط پیدا کند.‏ ۱۳۴  مرا از دست ظالمان نجات بدهتا از دستورات تو اطاعت کنم.‏ ۱۳۵  خدایا،‏ با لبخند رضایت به بنده‌ات نگاه کن،‏*و احکامت را به من یاد بده.‏ ۱۳۶  سیل اشک از چشمانم جاریست،‏چون مردم از قوانین تو اطاعت نمی‌کنند.‏ צ [‏ص‏]‏ ۱۳۷  ای یَهُوَه،‏ تو عادلی،‏و همهٔ داوری‌هایت منصفانه است!‏ ۱۳۸  یادآوری‌های توعادلانه و کاملاً قابل اعتماد است.‏ ۱۳۹  غیرت من مثل آتشی در وجودم شعله‌ور است،‏چون دشمنانم کلامت را نادیده می‌گیرند.‏ ۱۴۰  گفته‌های تو کاملاً پاک و خالص است،‏و بنده‌ات آن‌ها را دوست دارد.‏ ۱۴۱  من حقیر و ناچیزم،‏با وجود این،‏ دستورات تو را فراموش نمی‌کنم.‏ ۱۴۲  عدالت تو ابدیست،‏و قوانین تو راست و درست است.‏ ۱۴۳  با سختی و نگرانی دست و پنجه نرم می‌کنم،‏با این حال،‏ عشقی را که به فرمان‌هایت دارم از دست نمی‌دهم.‏ ۱۴۴  یادآوری‌های تو تا ابد درست و عادلانه است؛‏ کمک کن آن‌ها را بفهمم تا زنده بمانم.‏ ק [‏ق‏]‏ ۱۴۵  ای یَهُوَه،‏ از صمیم دل به درگاه تو دعا می‌کنم.‏ لطفاً به من جواب بده تا بتوانم احکام تو را رعایت کنم.‏ ۱۴۶  از تو کمک می‌خواهم!‏ مرا نجات بده تا به یادآوری‌های تو عمل کنم.‏ ۱۴۷  امیدم به کلام توست،‏پس قبل از طلوع آفتاب بیدار می‌شوم تا به تو التماس کنم که کمکم کنی.‏ ۱۴۸  در طول شب* بیدار می‌شومتا روی گفته‌های تو تعمّق کنم.‏* ۱۴۹  ای یَهُوَه،‏ به خاطر محبت پایدارت به حرف‌هایم گوش بده،‏ و به خاطر عدالتت جانم را حفظ کن.‏ ۱۵۰  کسانی که رفتارشان شرم‌آور* است،‏ با بدخواهی به من نزدیک می‌شوند؛‏آن‌ها کسانی هستند که بویی از قوانین تو نبرده‌اند.‏* ۱۵۱  ای یَهُوَه،‏ تو به من نزدیکی،‏و همهٔ فرمان‌هایت راست و درست است.‏ ۱۵۲  مدت‌ها پیش با یادآوری‌هایت آشنا شدم،‏و فهمیدم تو آن‌ها را به ثبت رسانده‌ای که تا ابد پابرجا بمانند.‏ ר [‏ر‏]‏ ۱۵۳  خدایا،‏ درد و رنجم را ببین و نجاتم بده،‏چون قوانین تو را فراموش نکرده‌ام.‏ ۱۵۴  از من* دفاع کن و نجاتم بده؛‏به خاطر قولی که به من دادی* جانم را حفظ کن.‏ ۱۵۵  نجات،‏ از شریران بسیار دور است،‏چون نمی‌خواهند از احکام تو اطاعت کنند.‏ ۱۵۶  ای یَهُوَه،‏ رحمت تو عظیم است؛‏ به خاطر عدالتت جانم را حفظ کن.‏ ۱۵۷  آزاردهندگان و دشمنانم زیادند؛‏با این حال،‏ در اجرای یادآوری‌هایت کوتاهی نکرده‌ام.‏ ۱۵۸  با دیدن خیانتکاران احساس نفرت می‌کنم،‏چون آن‌ها به گفته‌هایت عمل نمی‌کنند.‏ ۱۵۹  ای یَهُوَه،‏ ببین که دستوراتت را چقدر دوست دارم!‏ به خاطر محبت پایدارت،‏ جانم را حفظ کن.‏ ۱۶۰  کلام تو تماماً حقیقت است،‏و داوری‌های عادلانه‌ات جاودانه است.‏ ש [‏ش‏]‏ ۱۶۱  حاکمان بدون هیچ دلیلی به من آزار می‌رسانند؛‏با این حال،‏ من قلباً به کلام تو احترام می‌گذارم.‏ ۱۶۲  شادی من از گفته‌هایت،‏مثل شادی کسی است که گنج بزرگی پیدا می‌کند.‏ ۱۶۳  از دروغ و ریا بیزار و متنفرم،‏ولی قوانین تو را دوست دارم.‏ ۱۶۴  به خاطر داوری‌های عادلانه‌ات،‏تو را روزی هفت بار ستایش می‌کنم.‏ ۱۶۵  صلح و آرامش کسانی که قوانینت را دوست دارند،‏ فراوان است؛‏هیچ چیز نمی‌تواند باعث لغزش آن‌ها شود!‏ ۱۶۶  ای یَهُوَه،‏ امیدم به کارهای نجات‌بخش توست،‏و از فرمان‌هایت اطاعت می‌کنم.‏ ۱۶۷  طبق یادآوری‌های تو زندگی می‌کنم،‏و آن‌ها برایم خیلی عزیزند.‏ ۱۶۸  به دستورات و یادآوری‌هایت عمل می‌کنم،‏چون می‌دانم که تو از همهٔ کارهای من آگاهی.‏ ת [‏ت‏]‏ ۱۶۹  ای یَهُوَه،‏ امیدوارم فریاد کمکم به گوش تو برسد.‏ از طریق کلامت به من درک و فهم بده.‏ ۱۷۰  تمنایم را بشنو و در حق من لطف کن.‏ طبق قولی که به من دادی نجاتم بده.‏ ۱۷۱  ستایش تو همیشه بر زبانم* جاریست،‏چون احکامت را به من تعلیم می‌دهی.‏ ۱۷۲  در وصف گفته‌هایت آواز می‌خوانم،‏چون تمام فرمان‌هایت عادلانه است.‏ ۱۷۳  برای کمک به من آماده باش،‏چون خودم تصمیم گرفته‌ام* که از دستوراتت اطاعت کنم.‏ ۱۷۴  ای یَهُوَه،‏ مشتاقم که مرا نجات دهی؛‏قوانین تو را چقدر دوست دارم!‏ ۱۷۵  بگذار زنده بمانم تا بتوانم تو را ستایش کنم!‏بگذار داوری‌های تو راهنمای من باشند.‏ ۱۷۶  مثل یک گوسفند گمشده،‏ به این طرف و آن طرف می‌روم.‏دنبال بنده‌ات بگرد،‏ چون فرمان‌هایت را فراموش نکرده‌ام.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «رفتارشان در زندگی بی‌عیب است.‏»‏
یا:‏ «او را می‌جویند.‏»‏
یا:‏ «استوار.‏»‏
یا:‏ «داوری‌های عادلانهٔ تو را یاد می‌گیرم.‏»‏
یا:‏ «تو را می‌جویم.‏»‏
یا:‏ «دستورات تو را بررسی می‌کنم.‏»‏
یا:‏ «احکام تو را بررسی می‌کنم.‏»‏
یا:‏ «جانم به خاک چسبیده است.‏»‏
یا:‏ «کارهای شگفت‌انگیز تو را بررسی کنم.‏»‏
یا:‏ «انتخاب کرده‌ام.‏»‏
یا:‏ «می‌چسبم.‏»‏
یا:‏ «سرافکنده.‏»‏
یا:‏ «چون برای این کار به من اعتمادبه‌نفس می‌دهی.‏»‏
یا:‏ «مال و منال دنیا.‏»‏
یا:‏ «چشمانم را از چیزهای بی‌ارزش برگردان.‏»‏
یا:‏ «دیگران از تو بترسند.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «گفته‌ات.‏»‏
یا:‏ «چون منتظر داوری‌های تو هستم.‏»‏
یا:‏ «احکامت را بررسی می‌کنم.‏»‏
یا:‏ «تو نصیب من هستی.‏»‏
یا:‏ «می‌خواهم لبخند رضایت تو را ببینم.‏»‏
یا:‏ «گفته‌ات.‏»‏
یا:‏ «خداترسند.‏»‏
یا:‏ «قبلاً وقتی ندانسته گناه می‌کردم.‏»‏
یا:‏ «با تمام دل.‏»‏
یا:‏ «دستورات تو را بررسی می‌کنم.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «با دروغ‌هایشان.‏»‏
یا:‏ «از روی زمین.‏»‏
یا:‏ «با اجرای داوری‌های توست.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «آن‌ها.‏»‏
یا:‏ «آن‌ها را بررسی می‌کنم.‏»‏
یا:‏ «بینش من.‏»‏
یا:‏ «یادآوری‌های تو را بررسی می‌کنم.‏»‏
یا:‏ «راه دروغ.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «جانم همیشه بر کف دستم است.‏»‏
یا:‏ «تا ابد برایم باارزش است.‏»‏
یا:‏ «من در دلم عزم کرده‌ام.‏»‏
یا:‏ «کسانی که دلشان تقسیم شده است.‏»‏
یا:‏ «شرمندگی.‏»‏
یا:‏ «ریاکار.‏»‏
یا:‏ «گفته‌هایت.‏»‏
یا:‏ «دستوراتت.‏»‏
یا:‏ «دروغ.‏»‏
یا:‏ «باز می‌شود.‏»‏
یا:‏ «نور چهره‌ات را بر بنده‌ات بتابان.‏»‏
یا:‏ «گفته‌های تو را بررسی کنم.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «قبل از هر پاس شب.‏»‏
یا:‏ «زشت و زننده.‏»‏
یا:‏ «از قوانین تو بسیار دورند.‏»‏
یا:‏ «حقوق من.‏»‏
یا:‏ «طبق گفته‌ات.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «لب‌هایم.‏»‏
یا:‏ «انتخاب کرده‌ام.‏»‏