مزمور ۱۳‏:‏۱‏-‏۶

  • ای یَهُوَه،‏ نجاتم بده!‏

    • ‏«ای یَهُوَه،‏ تا کی مرا فراموش می‌کنی؟‏» ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

    • یَهُوَه پاداش‌های فراوانی می‌دهد ‏(‏۶‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان.‏ ترانه‌ای از داوود.‏ ۱۳  ای یَهُوَه،‏ تا کی مرا فراموش می‌کنی؟‏ تا ابد؟‏ تا کی رویت را از من برمی‌گردانی؟‏ ۲  تا کی باید اضطراب و نگرانی داشته باشم،‏و دلم هر روز پر از غم و غصه باشد؟‏ تا کی می‌گذاری دشمن بر من پیروز شود؟‏ ۳  ای یَهُوَه خدای من،‏ مرا ببین و به دعایم جواب بده.‏ نگذار نور چشمانم خاموش شود و به خواب مرگ فرو روم.‏ ۴  نگذار دشمنم بگوید:‏ «من او را شکست دادم!‏»‏ نگذار مخالفانم از شکست من شادی کنند.‏ ۵  توکّل من به محبت پایدار* توست؛‏کارهای نجات‌بخش تو دلم را شاد می‌کند.‏ ۶  برای یَهُوَه سرود می‌خوانم،‏ چون به من پاداش‌های فراوانی داده است.‏*

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «نسبت به من سخاوتمند بوده است.‏»‏