مزمور ۱۲۳‏:‏۱‏-‏۴

  • درخواست لطف و رحمت از یَهُوَه

    • نگاه ما به یَهُوَه است ‏(‏۲‏)‏

    • ‏«به اندازهٔ کافی به ما توهین شده است» ‏(‏۳‏)‏

یکی از سرودهایی که در راه اورشلیم،‏ موقع بالا رفتن از کوه خوانده می‌شد.‏ ۱۲۳  ای خدا،‏ چشمانم به سوی توست،‏تو که در آسمان‌ها بر تخت پادشاهی نشسته‌ای!‏ ۲  مثل غلامی که نگاهش به دست آقایش است،‏مثل کنیزی که نگاهش به دست بانویش است،‏نگاه ما هم به یَهُوَه خدایمان استتا لطفش را شامل حال ما کند.‏ ۳  به ما لطف کن،‏ ای یَهُوَه،‏ به ما لطف کن؛‏چون به اندازهٔ کافی به ما توهین شده است!‏ ۴  افراد خودپسند به اندازهٔ کافی ما را مسخره کرده‌اند،‏و اشخاص مغرور به اندازهٔ کافی به ما توهین کرده‌اند!‏*

پاورقی‌ها

یا:‏ «افراد خودپسند آنقدر ما را مسخره کرده‌اند و اشخاص مغرور آنقدر به ما توهین کرده‌اند که جانمان به لب رسیده است!‏»‏