مزمور ۳۱‏:‏۱‏-‏۲۴

  • ای یَهُوَه،‏ به تو پناه آورده‌ام

    • ‏«جانم را به دست‌های تو می‌سپارم» ‏(‏۵‏)‏

    • ‏«یَهُوَه،‏ خدای حقیقت و راستی» ‏(‏۵‏)‏

    • نیکویی‌های یَهُوَه ‏(‏۱۹‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان.‏ ترانه‌ای از داوود.‏ ۳۱  ای یَهُوَه،‏ به تو پناه آورده‌ام.‏ هیچ وقت نگذار که سرافکنده شوم.‏ به خاطر عدالتت مرا نجات بده.‏ ۲  به من گوش بده.‏* هر چه زودتر بیا و نجاتم بده.‏ پناهگاهی محکم* برای من باش،‏و قلعه‌ای مستحکم برای نجات من.‏ ۳  تو صخره و پناهگاه من هستی؛‏به خاطر نامت مرا رهبری و هدایت کن.‏ ۴  مرا از دامی که مخفیانه برایم گذاشته‌اند آزاد کن،‏چون تو پناهگاه* امن من هستی.‏ ۵  جانم* را به دست‌های تو می‌سپارم.‏ ای یَهُوَه،‏ خدای حقیقت و راستی،‏* تو مرا بازخرید کرده‌ای.‏ ۶  از کسانی که بت‌های پوچ و بی‌ارزش را می‌پرستند،‏ متنفرم.‏من به تو ای یَهُوَه توکّل می‌کنم.‏ ۷  محبت پایدار* تو مرا غرق شادی می‌کند،‏چون مصیبت‌هایم را دیده‌ای،‏و از عمق نگرانی‌هایم باخبری.‏ ۸  مرا به دست دشمنانم نسپردی،‏بلکه در جای امنی* قرار دادی.‏ ۹  ای یَهُوَه،‏ به من رحم کن،‏ چون نگران و پریشانم.‏ از شدّت غم و غصه،‏ چشمانم تار و بدنم ناتوان شده است.‏ ۱۰  هر لحظه از زندگی‌ام پر از غم و اندوه است،‏و سال‌های عمرم پر از آه و ناله.‏ به خاطر خطایم،‏ رمقی در من نمانده،‏و استخوان‌هایم ضعیف شده‌اند.‏ ۱۱  همهٔ دشمنانم،‏ به‌خصوص همسایه‌هایممرا خوار و ذلیل کرده‌اند.‏ آشنایانم از من می‌ترسند،‏و وقتی مرا در ملأ عام می‌بینند پا به فرار می‌گذارند.‏ ۱۲  مثل مرده‌ای هستم که به دست فراموشی سپرده شده؛‏مثل ظرفی شده‌ام که شکسته است.‏ ۱۳  شنیده‌ام که خیلی‌ها پشت سرم بدگویی می‌کنند؛‏ترس وجودم را گرفته،‏ چون از هر طرف مرا تهدید می‌کنند.‏ وقتی علیه من با هم همدست می‌شوند،‏نقشهٔ قتل مرا می‌کشند.‏ ۱۴  اما ای یَهُوَه،‏ من به تو توکّل می‌کنم،‏ و می‌گویم:‏ «تو خدای من هستی.‏»‏ ۱۵  زندگی‌ام در دست توست؛‏ مرا از دست دشمنانم و کسانی که آزارم می‌دهند،‏ نجات بده.‏ ۱۶  نور چهره‌ات را بر بنده‌ات بتابان.‏ با محبت پایدارت* مرا نجات بده.‏ ۱۷  ای یَهُوَه من با دعا به درگاهت می‌آیم،‏ پس نگذار که سرافکنده شوم.‏ بگذار شریران سرافکنده شوند،‏و به قبر بروند و چیزی نگویند.‏ ۱۸  بگذار دروغگویان لال شوند؛‏همان کسانی که با غرور و تکبّر به ضدّ درستکاران حرف‌های توهین‌آمیز می‌زنند.‏ ۱۹  خدایا،‏ نیکویی تو چقدر عظیم است!‏ آن را برای کسانی که احترامی عمیق برایت قائلند* کنار گذاشته‌ای؛‏در برابر چشم همهٔ مردم،‏ به همهٔ کسانی که به تو پناه آورده‌اند،‏ نیکویی کرده‌ای.‏ ۲۰  تو آن‌ها را در سایهٔ حضورت،‏*از نقشه‌های آدم‌های شریر حفظ می‌کنی.‏تو آن‌ها را در خیمهٔ خود،‏از حمله‌های افراد بدخواه پناه می‌دهی.‏ ۲۱  سپاس و تمجید بر یَهُوَه،‏ چون وقتی در شهری بودم که محاصره شده بود،‏او به طرز شگفت‌انگیزی محبت پایدارش را به من نشان داد.‏ ۲۲  من ترسیده بودم و فکر می‌کردم که می‌میرم،‏ و از جلوی چشمانت محو می‌شوم.‏ اما وقتی با التماس،‏ از تو کمک خواستم،‏ دعایم را شنیدی.‏ ۲۳  ای همهٔ کسانی که به یَهُوَه وفادارید،‏ او را دوست داشته باشید!‏ یَهُوَه اشخاص وفادار را حفظ می‌کند،‏ولی متکبّران را به سزای کارهایشان می‌رساند.‏ ۲۴  ای همهٔ کسانی که برای یَهُوَه انتظار می‌کشید،‏شجاع و قوی‌دل باشید!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «خم شو و به حرف‌هایم گوش بده.‏»‏
یا:‏ «پناهگاهی بر روی کوه.‏»‏
یا:‏ «قلعهٔ.‏»‏
به عبری روآخ‏.‏ این واژه به معنی نیرویی است که انسان را زنده نگه می‌دارد.‏ رجوع به واژه‌نامه:‏ «روح.‏»‏
یا:‏ «خدای امین و وفادار.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «وسیعی.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «کسانی که از تو می‌ترسند.‏»‏
یا:‏ «مخفیگاه حضورت.‏»‏