مزمور ۵۸‏:‏۱‏-‏۱۱

  • خدایی هست که داوری می‌کند

    • تمنا از خدا برای مجازات شریران ‏(‏۶-‏۸‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان؛‏ با سبک «نابود نکن.‏» غزلی* از داوود.‏ ۵۸  ای کسانی که باید از عدالت حرف بزنید و عادلانه داوری کنید،‏ چطور می‌توانید ساکت بمانید؟‏ ۲  شما در دلتان نقشه‌های پلید می‌کشید،‏و در سرزمینتان دست به خشونت می‌زنید.‏ ۳  شریران از زمان تولّدشان به بیراهه می‌روند،‏*آن‌ها از موقع تولّدشان سرکش و دروغگو هستند.‏ ۴  حرف‌هایشان مثل زهر مارهای سمی است،‏و مثل مار کبرا که نمی‌شنود،‏ گوش‌هایشان را می‌بندند.‏ ۵  مار کبرا به صدای افسونگر گوش نمی‌دهد،‏هر چقدر هم که او با مهارت افسون کند.‏ ۶  ای خدا،‏ به دهان شریران مشت بزن تا دندان‌هایشان خرد شود و بریزد!‏ ای یَهُوَه،‏ فک این مردم را که مثل شیر* درنده‌خو هستند،‏ بشکن!‏ ۷  کاش آن‌ها مثل آب‌هایی که فروکش می‌کند و خشک می‌شود،‏ نیست و نابود شوند،‏ کاش خدا کمانش را آماده کند و آن‌ها را با تیرهایش از بین ببرد.‏ ۸  کاش آن‌ها مثل حلزون،‏ در حین حرکت به‌تدریج بمیرند،‏و مثل بچه‌ای که مرده به دنیا می‌آید،‏ هیچ وقت نور خورشید را نبینند.‏ ۹  قبل از این که دیگ‌هایتان آتش خارها را حس کنند،‏خدا با تندبادی همهٔ آن هیزم‌ها را* از بین می‌برد.‏ ۱۰  درستکاران وقتی می‌بینند خدا از شریران انتقام گرفته،‏ خوشحال می‌شوند،‏و پاهایشان به خون آن‌ها آغشته می‌شود.‏ ۱۱  آن وقت مردم می‌گویند:‏ «مطمئناً درستکاران پاداش می‌گیرند،‏ چون خدایی وجود دارد که داور تمام دنیاست.‏»‏

پاورقی‌ها

به عبری «میکتامی.‏» رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «فاسدند.‏»‏
یا:‏ «شیر جوان یال‌دار.‏»‏
یا:‏ «همهٔ آن‌ها را چه تر و چه خشک.‏»‏