Awit 96:1-13

96  Umawit kayo kay Jehova ng isang bagong awit.+Umawit kayo kay Jehova, lahat kayong mga tao sa lupa.+   Umawit kayo kay Jehova, pagpalain ninyo ang kaniyang pangalan.+Sa araw-araw ay ihayag ninyo ang mabuting balita ng kaniyang pagliligtas.+   Ipahayag ninyo ang kaniyang kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa,+Ang kaniyang mga kamangha-manghang gawa+ sa gitna ng lahat ng mga bayan.   Sapagkat si Jehova ay dakila+ at lubhang marapat na purihin.Siya ay kakila-kilabot nang higit sa lahat ng iba pang diyos.+   Sapagkat ang lahat ng diyos ng mga bayan ay walang-silbing mga diyos;+Ngunit kung tungkol kay Jehova, ginawa niya ang mismong langit.+   Ang dangal at ang karilagan ay nasa harap niya;+Ang lakas at ang kagandahan ay nasa kaniyang santuwaryo.+   Mag-ukol kayo kay Jehova, O kayong mga pamilya ng mga bayan,+Mag-ukol kayo kay Jehova ng kaluwalhatian at lakas.+   Mag-ukol kayo kay Jehova ng kaluwalhatiang nararapat sa kaniyang pangalan;+Magdala kayo ng kaloob at pumasok kayo sa kaniyang mga looban.+   Yumukod kayo kay Jehova na may banal na kagayakan;+Dumanas kayo ng matitinding kirot dahil sa kaniya, lahat kayong mga tao sa lupa.+ 10  Sabihin sa gitna ng mga bansa: “Si Jehova ay naging hari.+Ang mabungang lupain din ay natatatag nang matibay anupat hindi ito makikilos.+Ipagtatanggol niya ang usapin ng mga bayan sa katuwiran.”+ 11  Magsaya ang langit, at magalak ang lupa.+Umugong ang dagat at ang lahat ng naroroon.+ 12  Magbunyi ang malawak na parang at ang lahat ng naroroon.+Kasabay nito ay bumulalas nang may kagalakan ang lahat ng mga punungkahoy sa kagubatan+ 13  Sa harap ni Jehova. Sapagkat siya ay dumarating;+Sapagkat siya ay dumarating upang hatulan ang lupa.+Hahatulan niya sa katuwiran ang mabungang lupain+At sa kaniyang katapatan ang mga bayan.+

Talababa