Awit 94:1-23

94  O Diyos ng mga paghihiganti, Jehova,+O Diyos ng mga paghihiganti, suminag ka!+   Tumindig ka, O Hukom ng lupa.+Magbalik ka ng kagantihan sa mga palalo.+   Hanggang kailan ang mga balakyot, O Jehova,+Hanggang kailan magbubunyi ang mga balakyot?+   Nagdadadaldal sila, nagsasalita sila nang walang pagpipigil;+Ang lahat ng nagsasagawa ng bagay na nakasasakit ay nagyayabang tungkol sa kanilang sarili.+   Ang iyong bayan, O Jehova, ay kanilang sinisiil,+At ang iyong mana ay kanilang pinipighati.+   Ang babaing balo at ang naninirahang dayuhan ay pinapatay nila,+At ang mga batang lalaking walang ama ay pinapaslang nila.+   At sinasabi nila: “Hindi nakikita ni Jah;+At hindi iyon nauunawaan ng Diyos ni Jacob.”+   Unawain ninyo, kayong mga walang katuwiran sa gitna ng bayan;+At kung tungkol sa inyo na mga hangal, kailan kayo magkakaroon ng kaunawaan?+   Ang Isa na naglalagay ng tainga, hindi ba siya makaririnig?+O ang Isa na nag-aanyo ng mata, hindi ba siya makakakita?+ 10  Ang Isa na nagtutuwid sa mga bansa, hindi ba siya makasasaway,+Ang Isa nga na nagtuturo ng kaalaman sa mga tao?+ 11  Alam ni Jehova ang mga kaisipan ng mga tao, na sila ay gaya ng singaw.+ 12  Maligaya ang matipunong lalaki na itinutuwid mo,+ O Jah,At tinuturuan mo mula sa iyong sariling kautusan,+ 13  Upang bigyan siya ng katahimikan mula sa mga araw ng kapahamakan,+Hanggang sa makapagdukal ng isang hukay para sa balakyot.+ 14  Sapagkat hindi pababayaan ni Jehova ang kaniyang bayan,+Ni iiwan man niya ang kaniyang sariling mana.+ 15  Sapagkat ang hudisyal na pasiya ay babalik nga sa katuwiran,+At susundan iyon ng lahat ng matapat ang puso. 16  Sino ang babangon para sa akin laban sa mga manggagawa ng kasamaan?+Sino ang titindig para sa akin laban sa mga nagsasagawa ng pananakit?+ 17  Malibang tinulungan ako ni Jehova,+Kaunting panahon na lamang at ang aking kaluluwa ay tumahan na sa katahimikan.+ 18  Nang sabihin ko: “Ang aking paa ay tiyak na susuray-suray,”+Ang iyong maibiging-kabaitan, O Jehova, ay patuloy na umalalay sa akin.+ 19  Nang ang aking mga nakababalisang kaisipan ay dumami sa loob ko,+Ang iyong mga pang-aaliw ay nagsimulang humaplos sa aking kaluluwa.+ 20  Ang trono bang nagpapangyari ng mga kapighatian ay magiging kaalyado mo+Habang nagpapanukala iyon ng kaguluhan sa pamamagitan ng batas?+ 21  Gumagawa sila ng matitinding pagdaluhong sa kaluluwa ng matuwid+At inaaring balakyot maging ang dugo ng walang-sala.+ 22  Ngunit si Jehova ay magiging matibay na kaitaasan para sa akin,+At ang aking Diyos ay magiging bato ng aking kanlungan.+ 23  At ibabalik niya sa kanila ang kanilang pananakit+At patatahimikin sila sa pamamagitan ng kanilang sariling kapahamakan.+Patatahimikin sila ni Jehova na ating Diyos.+

Talababa