Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

JW Library

JW Library

Ang JW Library ay isang opisyal na app na ginawa ng mga Saksi ni Jehova. Mayroon itong iba’t ibang salin ng Bibliya, pati mga aklat at brosyur para sa pag-aaral ng Bibliya.

 

JW Library Features

Alamin kung paano gagamitin ang bagong features.

Paggamit ng Playlist

Puwede kang gumawa ng playlist ng mga video, audio program, at picture.

Mga Shortcut sa Media Player

Puwede mong makontrol ang playback ng mga video at audio program gamit ang mga touch gesture at keyboard shortcut.

Gamitin ang JW Library—Android

Alamin kung paano gamitin ang pangunahing features ng JW Library mobile app sa device na Android.

Pagda-download at Pag-oorganisa ng mga Bibliya​—Android

Alamin kung paano magda-download at mag-oorganisa ng mga Bibliya sa app na JW Library sa mga device na Android.

Pagda-download at Pag-oorganisa ng mga Publikasyon—Android

Alamin kung paano mag-download at mag-organisa ng mga publikasyon sa JW Library mobile app sa mga device na Android.

Paggamit ng Bookmark​—Android

Alamin kung paano gumamit ng Bookmark sa app na JW Library sa device na Android.

Paggamit ng History​—Android

Alamin kung paano gamitin ang feature na History sa app na JW Library sa device na Android.

Pagbabago ng Setting Para Masiyahan sa Pagbabasa—Android

Alamin kung paano babaguhin ang setting para masiyahan sa pagbabasa sa JW Library mobile app sa mga device na Android.

Paghahanap sa Bibliya o Publikasyon​—Android

Alamin kung paano maghahanap sa isang Bibliya o publikasyon, at maghanap ng paksa sa Kaunawaan sa Kasulatan sa app na JW Library sa device na Android.

Pag-highlight ng Text​—Android

Alamin kung paano mag-highlight ng text sa app na JW Library sa device na Android.

Karaniwang mga Tanong—JW Library (Android)

Alamin ang sagot sa karaniwang mga tanong.

Pagda-download at Pag-oorganisa ng mga Bibliya​—iOS

Alamin kung paano magda-download at mag-oorganisa ng mga Bibliya sa app na JW Library sa mga device na iOS.

Pagda-download at Pag-oorganisa ng mga Publikasyon​—iOS

Alamin kung paano mag-download at mag-organisa ng mga publikasyon sa JW Library mobile app sa mga device na iOS.

Paggamit ng Bookmark​—iOS

Alamin kung paano gumamit ng Bookmark sa app na JW Library sa device na iOS.

Paggamit ng History​—iOS

Alamin kung paano gamitin ang feature na History sa app na JW Library sa device na iOS.

Pagbabago ng Setting Para Masiyahan sa Pagbabasa​—iOS

Alamin kung paano babaguhin ang setting para masiyahan sa pagbabasa sa JW Library mobile app sa mga device na iOS.

Paghahanap sa Bibliya o Publikasyon​—iOS

Alamin kung paano maghahanap sa isang Bibliya o publikasyon, at maghanap ng paksa sa Kaunawaan sa Kasulatan sa app na JW Library sa device na iOS.

Pag-highlight ng Text​—iOS

Alamin kung paano mag-highlight ng text sa app na JW Library sa device na iOS.

Karaniwang mga Tanong—JW Library (iOS)

Alamin ang sagot sa karaniwang mga tanong.

Karaniwang mga Tanong—JW Library (Windows)

Alamin ang sagot sa karaniwang mga tanong.