Pumunta sa nilalaman

Ang Kasaysayan at ang Bibliya

Kahanga-hanga ang ulat kung paano naingatan, naisalin, at naipamahagi ang Bibliya. At patuloy na pinatutunayan ng bagong mga tuklas ang pagiging tumpak nito pagdating sa kasaysayan. Anuman ang kinagisnan mong relihiyon, malalaman mong ang Bibliya ay di-gaya ng ibang aklat.

ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL

Kabilang Siya sa Pamilya ni Caifas

Pinatutunayan ng ossuary ni Miriam na ang mga tauhang binanggit sa Bibliya ay totoong mga tao na galing sa totoong mga pamilya.

ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL

Kabilang Siya sa Pamilya ni Caifas

Pinatutunayan ng ossuary ni Miriam na ang mga tauhang binanggit sa Bibliya ay totoong mga tao na galing sa totoong mga pamilya.

Ang Pagiging Tumpak ng Bibliya Pagdating sa Kasaysayan

Publikasyon

Ang Bibliya—Ano ang Mensahe Nito?

Ano ba talaga ang mensahe ng Bibliya?