Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Nabago Ba o Sinadyang Baguhin ang Bibliya?

Nabago Ba o Sinadyang Baguhin ang Bibliya?

Hindi. Ipinakikita ng paghahambing sa sinaunang mga manuskrito na halos hindi nagbago ang Bibliya sa kabila ng paulit-ulit na pagkopya rito sa nasisirang mga materyal sa loob ng libo-libong taon.

Nangangahulugan ba ito na hindi kailanman nagkamali ang mga tagakopya?

Libo-libo na ang sinaunang manuskrito ng Bibliya na natuklasan. Ang ilan dito ay may mga pagkakaiba, na nagpapahiwatig na may mga pagkakamali sa pagkopya. Ang karamihan sa mga pagkakaiba ay maliliit lang at hindi nakaaapekto sa kahulugan ng teksto. Pero may ilang malalaking pagkakaiba na natuklasan, at waring ang ilan ay sinadya para baguhin ang mensahe ng Bibliya. Isaalang-alang ang dalawang halimbawa:

  1. Sa 1 Juan 5:7, ang ilang mas matatandang salin ng Bibliya ay may ganitong mga salita: “sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo; at ang tatlong ito ay iisa.” Pero pinatutunayan ng mapananaligang mga manuskrito na wala sa orihinal na teksto ang mga salitang ito. Idinagdag na lang ito nang dakong huli. * Kaya naman hindi ito isinasama sa mapananaligang modernong mga salin ng Bibliya.

  2. Ang personal na pangalan ng Diyos ay libo-libong beses na lumilitaw sa sinaunang mga manuskrito ng Bibliya. Pero sa maraming salin ng Bibliya, pinalitan ito ng mga titulong gaya ng “Panginoon” o “Diyos.”

Paano tayo nakatitiyak na wala nang gaanong pagkakamali na matutuklasan?

Sa ngayon, napakarami nang manuskrito ang natuklasan kaya mas madali nang makita ang mga pagkakamali. * Ano ang ipinakikita ng paghahambing sa mga dokumentong ito tungkol sa pagiging tumpak ng Bibliya sa ngayon?

  • Tungkol sa teksto ng Hebreong Kasulatan (karaniwang tinatawag na “Lumang Tipan”), ang iskolar na si William H. Green ay nagsabi: “Hindi kalabisang sabihin na walang ibang sinaunang akda ang naitawid sa atin nang may gayong katumpakan.”

  • May kaugnayan sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, o “Bagong Tipan,” sumulat ang iskolar ng Bibliya na si F. F. Bruce: “Mas maraming ebidensiya na nagpapatunay sa Bagong Tipan kaysa sa maraming akda ng sinaunang mga awtor, pero walang nangahas na kumuwestiyon sa pagiging totoo ng mga sinaunang akdang ito.”

  • Si Sir Frederic Kenyon, isang kilaláng awtoridad sa mga manuskrito ng Bibliya, ay nagsabi na “maaaring hawakan [ng isa] ang buong Bibliya at sabihing walang takot o pag-aatubili na tangan niya ang tunay na Salita ng Diyos, ipinasa sa sali’t salinlahi nang walang malaking pagbabago sa lahat ng mga dantaon.”

Ano ang iba pang dahilan para magtiwalang ang Bibliya ay nakarating sa atin nang may katumpakan?

  • Kinopya kapuwa ng mga tagakopyang Judio at Kristiyano ang mga ulat tungkol sa malulubhang pagkakamali ng bayan ng Diyos. * (Bilang 20:12; 2 Samuel 11:2-4; Galacia 2:11-14) Kinopya rin nila ang mga pananalitang tumutuligsa sa bansang Judio dahil sa pagsuway nito at naglalantad sa gawang-taong mga doktrina. (Oseas 4:2; Malakias 2:8, 9; Mateo 23:8, 9; 1 Juan 5:21) Sa pagkopya sa mga ulat na ito nang may katumpakan, ipinakita ng mga tagakopyang ito na sila’y mapagkakatiwalaan at may paggalang sa sagradong Salita ng Diyos.

  • Yamang ginabayan ng Diyos ang pagsulat sa Bibliya, hindi ba makatuwiran lang na iingatan din niya ang pagiging tumpak nito? * (Isaias 40:8; 1 Pedro 1:24, 25) Tutal, hindi lang ang mga tao noon ang gusto niyang makinabang dito kundi pati na rin tayo sa ngayon. (1 Corinto 10:11) Sa katunayan, “ang lahat ng bagay na isinulat noong una ay isinulat sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng ating pagbabata at sa pamamagitan ng kaaliwan mula sa Kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa.”—Roma 15:4.

  • Kapag sumisipi si Jesus at ang kaniyang mga tagasunod mula sa mga kopya ng Hebreong Kasulatan, hindi sila nag-aalala na baka hindi tumpak ang sinaunang mga tekstong iyon.—Lucas 4:16-21; Gawa 17:1-3.

^ par. 5 Ang mga salitang ito ay hindi makikita sa Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, Vatican Manuscript 1209, sa orihinal na Latin Vulgate, Philoxenian-Harclean Syriac Version, o sa Syriac Peshitta.

^ par. 8 Halimbawa, mahigit 5,000 manuskritong Griego ng tinatawag na “Bagong Tipan,” o Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang natuklasan na ngayon.

^ par. 13 Hindi sinasabi ng Bibliya na ang mga taong kinatawan ng Diyos ay hindi nagkakamali. Makatotohanang kinikilala nito: “Walang taong hindi nagkakasala.”—1 Hari 8:46.

^ par. 14 Sinasabi ng Bibliya na bagaman hindi idinikta ng Diyos ang lahat ng nilalaman nito nang salita por salita, ginabayan niya ang kaisipan ng mga taong sumulat nito.—2 Timoteo 3:16, 17; 2 Pedro 1:21.