mga bata

MAGING KAIBIGAN NI JEHOVA

TINGNAN LAHAT

Dapat Ba Tayong Mag-celebrate ng Birthday?

Paano mo ipapaliwanag sa iba kung bakit hindi tayo nagse-celebrate ng birthday?

MAGING KAIBIGAN NI JEHOVA

TINGNAN LAHAT

Nagpapatawad si Jehova

Kapag nagkamali tayo, susuko na ba tayo? Tingnan ang natutuhan ni Caleb mula sa isang kuwento sa Bibliya.