mga bata

MAGING KAIBIGAN NI JEHOVA

TINGNAN LAHAT

Huwag Tumigil

Ano ang nararamdaman mo kapag ayaw makinig ng mga tao sa mabuting balita? Tingnan ang ginawa nina Caleb at Sophia.

MAGING KAIBIGAN NI JEHOVA

TINGNAN LAHAT

Manalangin Ka kay Jehova (Awit 47)

Paano ka matutulungan ng panalangin na magpatawad at mapatawad?