mga bata

MAGING KAIBIGAN NI JEHOVA

TINGNAN LAHAT

Mahalin ang Iyong Kapuwa

Paano mo matutularan ang Samaritano para maipakitang mahal mo ang iyong kapuwa?

MAGING KAIBIGAN NI JEHOVA

TINGNAN LAHAT

Pagsasakripisyo

Palaging nagsasakripisyo si Jesus para makatulong sa iba. Paano mo matutularan si Jesus?