Pumunta sa nilalaman

Pananampalataya sa Diyos

Napakahalaga ng pananampalataya—mapatatatag ka nito ngayon at mabibigyan ng tiyak na pag-asa sa hinaharap. Ikaw man ay hindi naniniwala sa Diyos, nawalan na ng pananampalataya, o gusto mong palakasin ang pananampalataya mo, makakatulong sa iyo ang Bibliya.

IBA PANG PAKSA

Mahalaga Pa Ba ang Tama at Mali?

Pansinin ang dalawang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga pamantayan ng Diyos na nasa Bibliya.

IBA PANG PAKSA

Mahalaga Pa Ba ang Tama at Mali?

Pansinin ang dalawang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga pamantayan ng Diyos na nasa Bibliya.

Tularan ang Kanilang Pananampalataya—Gawing Buháy na Buháy ang mga Karakter sa Bibliya