Pumunta sa nilalaman

Pananampalataya sa Diyos

Napakahalaga ng pananampalataya—mapatatatag ka nito ngayon at mabibigyan ng tiyak na pag-asa sa hinaharap. Ikaw man ay hindi naniniwala sa Diyos, nawalan na ng pananampalataya, o gusto mong palakasin ang pananampalataya mo, makakatulong sa iyo ang Bibliya.

IBA PANG PAKSA

Negosyo Lang Ba ang Relihiyon?

Sa ilang simbahan, mahirap lang ang karamihan ng nagsisimba, pero napakayaman ng pari nila.

IBA PANG PAKSA

Negosyo Lang Ba ang Relihiyon?

Sa ilang simbahan, mahirap lang ang karamihan ng nagsisimba, pero napakayaman ng pari nila.

Tularan ang Kanilang Pananampalataya—Gawing Buháy na Buháy ang mga Karakter sa Bibliya