Pumunta sa nilalaman

Pananampalataya sa Diyos

Napakahalaga ng pananampalataya—mapatatatag ka nito ngayon at mabibigyan ng tiyak na pag-asa sa hinaharap. Ikaw man ay hindi naniniwala sa Diyos, nawalan na ng pananampalataya, o gusto mong palakasin ang pananampalataya mo, makakatulong sa iyo ang Bibliya.

ANG BANTAYAN

Posible Ba Talagang Makilala ang Diyos?

Ang totoo, ang mga bagay na mahirap maunawaan tungkol sa Diyos ay makatutulong sa atin na maging malapít sa kaniya.

ANG BANTAYAN

Posible Ba Talagang Makilala ang Diyos?

Ang totoo, ang mga bagay na mahirap maunawaan tungkol sa Diyos ay makatutulong sa atin na maging malapít sa kaniya.

Tularan ang Kanilang Pananampalataya—Gawing Buháy na Buháy ang mga Karakter sa Bibliya