Ang Bibliya—isang aklat para sa lahat ng tao—ay nagbibigay ng praktikal na payo para mapaganda ang pagsasama ng mag-asawa at pagpapalaki sa mga anak. *

^ par. 2 Sa seksiyong ito, binago ang pangalan ng ilan sa mga taong sinipi.