Pumunta sa nilalaman

Pag-aasawa at Pamilya

Ang Bibliya—isang aklat para sa lahat ng tao—ay nagbibigay ng praktikal na payo para mapaganda ang pagsasama ng mag-asawa at pagpapalaki sa mga anak. *

^ par. 2 Sa seksiyong ito, binago ang pangalan ng ilan sa mga taong sinipi.

PAG-AASAWA AT PAMILYA

Huwag Iuwi ang Trabaho—Paano?

Limang paraan na makakatulong para hindi sumingit ang trabaho sa panahon mo sa asawa mo.

PAG-AASAWA AT PAMILYA

Huwag Iuwi ang Trabaho—Paano?

Limang paraan na makakatulong para hindi sumingit ang trabaho sa panahon mo sa asawa mo.

Publikasyon

Puwedeng Maging Masaya ang Iyong Pamilya

Kung susundin mo ang mga simulain ng Bibliya, puwedeng maging masaya kayong mag-asawa at ang inyong pamilya.