Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Pag-aasawa

Susi sa Tagumpay

Umasa sa Diyos Para sa Masayang Pag-aasawa

May dalawang tanong na tutulong sa inyong mag-asawa na maging masaya.

Paano Magiging Maligaya ang Mag-asawa?

Mabisa ang payo ng Bibliya tungkol sa pagkakaroon ng maligayang pag-aasawa dahil galing ito sa Tagapagpasimula ng pag-aasawa, ang Diyos na Jehova.

Kung Paano Magtatagumpay sa Unang Taon ng Pag-aasawa

Bagong kasal ba kayo? Makatutulong ang Bibliya para mapatibay ang inyong pagsasama.

Kung Paano Magpapakita ng Respeto

Napakahalaga ng respeto sa mag-asawa. Paano mo maipakikitang nirerespeto mo ang iyong asawa?

Pakitunguhan Nang May Paggalang ang Iyong Asawa

Paano magiging magalang ang mag-asawa kapag nag-uusap sila?

Magpakita ng Pagpapahalaga

Karaniwan nang gumaganda ang pagsasama ng mag-asawa kapag pareho nilang tinitingnan at sinasabi sa isa’t isa ang magaganda nilang katangian. Paano ka magiging mapagpahalaga?

Kung Paano Magiging Tapat sa Sumpaan

Ano ang pagiging tapat sa sumpaan? Katulad ba ito ng kadena dahil matatali ka sa pag-aasawa, o parang angkla na magpapatatag sa inyong pagsasama?

Manatiling Tapat sa Inyong Sumpaan Bilang Mag-asawa

Ano ang magpapatibay o magpapahina sa pagsasama ng mag-asawa? Paano mo mapatitibay ang inyong sumpaan?

Maging Tapat sa Isa’t Isa

Kung umiiwas kang mangalunya, masasabi bang tapat ka na sa iyong asawa?

Gawing Matagumpay ang Pangalawang Pag-aasawa

Ang pangalawang pag-aasawa ay maaaring may mga hamon na wala sa unang pag-aasawa. Paano magtatagumpay ang mag-asawa?

Asawang Lalaki—Gawing Tiwasay ang Inyong Tahanan

Ang isang pamilya ay maaaring matatag sa pinansiyal pero hindi naman masaya.

Ang Daan ng Kaligayahan—Pag-ibig

Ang pagpapakita at pagkadama ng pag-ibig ay may mahalagang papel na ginagampanan para maging maligaya.

Ang Sinasabi ng Bibliya

Ayos Lang Bang Mag-live In Bago Ikasal?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pag-ibig, sex, at pagli-live in?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pag-aasawa ng Magkasekso?

Tiyak na alam ng tagapagpasimula ng pag-aasawa kung paano magtatagal at liligaya ang pagsasama.

Katanggap-tanggap ba ang Maraming Asawa?

Kaayusan ba ng Diyos ang pagkakaroon ng maraming asawa? Ano ang sinasabi ng Bibliya?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pag-aasawa ng Magkaibang Lahi?

Isaalang-alang ang ilang simulain sa Bibliya may kaugnayan sa pagkakapantay-pantay ng lahi at pag-aasawa ng magkaibang lahi.

Ang Pag-aasawa ba ay Basta Pagsasama Lang ng Dalawang Tao?

Paano makatutulong sa mag-asawa ang kanilang bigay-Diyos na papel para maging matagumpay sila at maligaya?

Problema at Solusyon

Pakikitungo sa mga Biyenan

May tatlong tip para maiwasan na maging problema ng mag-asawa ang problema ng magbiyenan.

Kung Paano Makakasundo ang mga Kapamilya

Maigagalang ninyo ang inyong mga magulang at mapananatiling matibay ang pagsasama ninyong mag-asawa.

Kapag Kailangan ng Asawa ang Higit na Pangangalaga

Basahin ang tatlong mungkahi na makatutulong kapag may nagtatagal na sakit ang iyong asawa.

Lutasin ang Di-pagkakaunawaan sa Pag-aasawa

Bakit nagkakaroon ng di-pagkakaunawaan, at ano ang gagawin mo para hindi nito masira ang inyong pagsasama?

Paglutas sa mga Problema Ninyong Mag-asawa

Makatutulong ang mga simulain sa Bibliya para malutas ang mga problema sa mapagmahal at magalang na paraan. Tingnan ang apat na paraan.

Kung Paano Haharapin ang mga Pagkakaiba

Nadama mo na bang magkaiba kayo ng asawa mo?

Kung Paano Aalisin ang Hinanakit

Para mapatawad ang pagkakamaling nagawa ng iyong asawa, kailangan mo bang bale-walain ito o kumilos na parang hindi ito nangyari?

Kapag Bumukod Na ang mga Anak

May malalaking hamon sa ilang mag-asawa kapag ang mga anak nila ay bumukod na ng bahay. Ano ang magagawa ng mga magulang para makapag-adjust sa pagbabagong ito?

Kapag May Nangyaring Trahedya

Humingi ng tulong.

Kapag Masyado Ka Nang Malapít sa Iba

Sinasabi mo bang ‘Magkaibigan lang kami’? Kung gayon, tingnan kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol dito.

Wakas ng Karahasan sa Tahanan

Paano makatutulong ang mga simulain ng Bibliya para magbago kahit ang pinakamararahas na tao?

Paghihiwalay at Diborsiyo

Kapag Dismayado Ka sa Iyong Pag-aasawa

Pakiramdam mo ba’y para kayong mag-cell mate ng asawa mo, sa halip na mag-soul mate? May limang paraan na makatutulong sa iyong pag-aasawa.

Ang Sabi ng Bibliya Tungkol sa Pangangalunya

Tinatapos ba ng pangangalunya ang pagsasama ng mag-asawa?

Pinapayagan ba ng Bibliya ang Diborsiyo?

Alamin kung ano ang pinapayagan ng Diyos at ang kinapopootan niya.

Magpatuloy sa Buhay Pagkatapos ng Diborsiyo

Nasumpungan ng halos lahat ng nagdiborsiyo na naging mas mahirap ang buhay kaysa sa inaasahan nila. Ang praktikal na payo ng Bibliya ay makatutulong sa iyo na mapagtagumpayan ang mga hamon ng diborsiyo.

Ano ang Pananaw ng mga Saksi ni Jehova sa Diborsiyo?

Tinutulungan ba ng mga Saksi ni Jehova ang mga mag-asawa sa kanilang problema? Kailangan bang aprobahan ng mga elder sa kongregasyon ang diborsiyo ng isang Saksi?