Pumunta sa nilalaman

Mga Kabataan

Makakatulong ang Bibliya para makayanan mo ang mga problema at matuto ng praktikal na mga skill na magagamit mo sa buhay. a

a Binago ang ilang pangalan sa mga artikulong ito.

TANONG NG MGA KABATAAN

Ano ang Dapat Kong Malaman Tungkol sa Paninigarilyo at Vaping?

Hindi naman talaga ‘masaya’ ang mga celebrity o mga kaibigan mo kapag ginagawa nila ito. Alamin ang mga panganib nito at kung paano ito maiiwasan.

TANONG NG MGA KABATAAN

Ano ang Dapat Kong Malaman Tungkol sa Paninigarilyo at Vaping?

Hindi naman talaga ‘masaya’ ang mga celebrity o mga kaibigan mo kapag ginagawa nila ito. Alamin ang mga panganib nito at kung paano ito maiiwasan.

Kaugnayan sa Diyos

Tanong ng mga Kabataan

Karaniwang tanong ng mga kabataan tungkol sa sex, kaibigan, magulang, eskuwela, at iba pa.

Ang Sinasabi ng Ibang Kabataan

Baka hindi mo alam kung ano ang gagawin mo sa problema mo. Alamin kung paano ito hinarap ng ibang kabataan.

Whiteboard Animation

May mabibigat ka bang problema? Makakatulong ang mga video clip na ito para maharap mo ang mga problemang karaniwan sa mga kabataan.

Worksheet Para sa mga Tin-edyer

Ang mga worksheet na ito ay makatutulong para maisulat mo ang nasa isip mo at maihanda ka sa mga sitwasyong nangyayari sa buhay.

Activity Para sa Pag-aaral ng Bibliya

Napi-print na mga activity na dinisenyo para maging buháy na buháy sa isipan ng mga kabataan ang mga kuwento sa Bibliya.

Sagot sa 10 Tanong ng mga Kabataan

Alamin ang praktikal na mga payo at mungkahing tutulong sa iyo para magtagumpay sa buhay.

Gabay sa Pag-aaral

Gamitin ang mga gabay na ito sa pag-aaral para magkaroon ka ng kumpiyansa at maipaliwanag mo ang iyong mga paniniwala.