Pumunta sa nilalaman

Whiteboard Animation

Sa maiikling animation na ito, mag-e-enjoy kang matuto tungkol sa mahahalagang paksa!

 

Mapanghusga Ba Ako?

Matagal nang problema ng tao ang pagiging mapanghusga. Alamin ang sinasabi ng Bibliya para hindi ka maging mapanghusga.

Mag-ingat Mula sa Maling Impormasyon

Huwag agad maniwala sa mga nababasa at naririnig mo. Alamin kung paano mo malalaman kung totoo ba ang mga ito.

Paano Mo Gagamitin Nang Tama ang Pera Mo?

Gamitin nang tama ang pera mo ngayon para may magamit ka kapag nangailangan ka.

Huwag Mong Sirain ang Buhay Mo sa Paninigarilyo

Marami ang naninigarilyo o gumagamit ng vape. Naihinto na ito ng iba pero may ilan namang nahihirapan pa rin sa paghinto. Bakit? Masama ba talaga ang paninigarilyo?

Video Game: Nananalo Ka Ba Talaga?

Masayang maglaro ng mga video game, pero may mga panganib din ito. Paano mo ito maiiwasan at manalo sa totoong buhay?

Madaraig Mo ang Kalungkutan

Ano ang gagawin mo kung nadaraig ka ng kalungkutan?

Ang Dapat Mong Malaman Tungkol sa Sports

Marami kang matututuhan sa sports, katulad ng pakikipagtulungan at pakikipag-usap. Pero tama bang sports ang maging isa sa pinakaimportanteng bagay sa buhay mo?

Mag-isip Bago Uminom

Kapag nakainom ang isa, baka may masabi o magawa siya na pagsisisihan niya. Paano mo maiiwasan ang mga problema at panganib ng pag-abuso sa alkohol?

Paano Ako Makikipag-usap sa mga Magulang Ko?

Paano ka makikipag-usap sa mga magulang mo kapag parang ayaw mo silang kausapin?

Sino ang May Kontrol—Ikaw o ang Gadyet Mo?

Nabubuhay tayo sa mundong napakaraming gadyet, pero hindi ka dapat makontrol nito. Paano mo malalaman kung adik ka na sa paggamit nito? Kung naaadik ka na, paano mo ito makokontrol?

Ano ang Gagawin Ko Para Maging Mas Malaya Ako?

Baka sa tingin mo, hindi ka na bata, pero baka hindi ganiyan ang tingin ng mga magulang mo. Ano ang gagawin mo para makuha ang kanilang tiwala?

Paano Ko Mapapahinto ang Tsismis?

Kapag napansin mong nauuwi na sa tsismis ang usapan, kumilos agad!

Pag-ibig o Pagkahibang?

Alamin kung ano ang kahulugan ng pagkahibang at ng tunay na pag-ibig.

Huwag Magpadala sa Pressure ng Kasama!

May apat na hakbang na makakatulong sa iyo para magkaroon ka ng tibay ng loob na gumawa ng sarili mong desisyon.

Maging Matalino sa Paggamit ng Social Network

Mag-enjoy at mag-ingat kapag kumo-connect sa mga kaibigan mo online.

Ano ang Tunay na Kaibigan?

Madaling magkaroon ng fake na mga kaibigan, pero paano ka makakahanap ng tunay na kaibigan?

Talunin ang Bully Nang Hindi Nakikipag-away

Alamin kung bakit may mga nambu-bully at kung ano ang gagawin mo kapag nangyari ito sa iyo.