Pumunta sa nilalaman

Mga Kaibigan

Hindi madaling makakita at magkaroon ng tunay na mga kaibigan. Kaya ano ang puwede mong gawin?

Pakikipagkaibigan at Pagpapanatili Nito

Ano ang Tunay na Kaibigan?

Madaling magkaroon ng fake na mga kaibigan, pero paano ka makakahanap ng tunay na kaibigan?

Kung Paano Magkakaroon ng Tunay na Kaibigan

May apat na tip na makatutulong sa iyo para magkaroon ng tunay na kaibigan.

Bakit Wala Akong Kaibigan?

Hindi lang ikaw ang nakadaramang malungkot ka o walang kaibigan. Alamin kung paano ito pinaglalabanan ng ibang kaedad mo.

Kung Paano Haharapin ang Kalungkutan

Ang matinding kalungkutan ay makasasamâ sa iyong kalusugan at katumbas ng paghitit ng 15 sigarilyo araw-araw. Ano ang puwedeng gawin para hindi ka ma-out of place at malungkot?

Pagharap sa Kalungkutan

Pinahihirapan ka ba ng kalungkutan? Gamitin ang worksheet na ito para malaman kung bakit ka nalulungkot at kung ano ang magagawa mo para maharap ito.

Ano ang Puwede Kong Gawin Kung Masyado Akong Mahiyain?

Huwag palampasin ang mga pagkakataon na makipagkaibigan.

Kung Paano Magkakaroon ng Tapat na mga Kaibigan

Alamin kung bakit naging matalik na magkaibigan sina David at Jonatan.

Kailangan Ko Bang Magpalawak at Makipagkaibigan sa Iba?

Parang komportable kung mayroon kang maliit na circle of friends, pero hindi ito laging nakabubuti. Bakit?

Magpalawak at Makipagkaibigan sa Iba

Alamin kung paano mo mapapalawak ang circle of friends mo at kung bakit dapat mo itong gawin.

Magkaibigan o Nagkakáibigán?—Bahagi 2: Anong mga Senyales ang Ibinibigay Ko?

Iisipin kaya ng kaibigan mo na higit pa sa kaibigan ang tingin mo sa kaniya? Tingnan ang mga tip na ito.

Maglagay ng Limitasyon

Iwasang makapagbigay ng maling impresyon sa mga kaibigang di-kasekso.

Mga Problema

Ano ang Gagawin Ko Kapag Nasaktan Ako ng Kaibigan Ko?

Tandaan na lahat ng ugnayan ng mga tao ay puwedeng magkaproblema. Ano ang puwede mong gawin kapag may nasabi o nagawa ang kaibigan mo na nakasasakit sa damdamin mo?

Paano Ko Malalabanan ang Peer Pressure?

Tingnan kung paano makakatulong ang mga prinsipyo sa Bibliya.

Kung Paano Haharapin ang Panggigipit

Dahil sa panggigipit, ang mabubuting tao ay nakagagawa ng masasamang bagay. Ano ang dapat mong malaman tungkol dito, at paano mo ito haharapin?

Huwag Magpadala sa Pressure ng Kasama!

May apat na hakbang na makakatulong sa iyo para magkaroon ka ng tibay ng loob na gumawa ng sarili mong desisyon.

Paano Kung Naiiba Ako sa Kanila?

Mas mahalaga ba ang tanggapin ka ng mga taong kuwestiyunable ang pamantayan, o ang maging totoo sa sarili mo?

Bakit Laging Mali ang Nasasabi Ko?

Anong mga payo ang makakatulong sa iyo na mag-isip bago magsalita?

Paano Ko Itatama ang mga Pagkakamali Ko?

Mas madali ito kaysa sa iniisip mo.

Paano Kung May Nagtsitsismis Tungkol sa Akin?

Ano ang puwede mong gawin para hindi ka maapektuhan ng tsismis at hindi masira ang iyong reputasyon?

Paano Ko Mapapahinto ang Tsismis?

Kapag napansin mong nauuwi na sa tsismis ang usapan, kumilos agad!

May Masama Ba sa Flirting?

Ano ba talaga ang flirting? Bakit ginagawa ito ng iba? Mayroon bang mga panganib?

Pakikipagkaibigan o Pagpi-flirt?

May comment na baka sa tingin ng isang tao ay pakikipagkaibigan lang pero para sa iba ay pagpi-flirt na. Paano mo maiiwasang mapag-isipan ng mali?

Ano ang Dapat Mong Malaman Tungkol sa Pagte-text?

Ang pagte-text ay makaaapekto sa iyong pakikipagkaibigan at reputasyon. Alamin kung paano.

Magagandang Asal sa Pagte-text

Kawalang-galang ba kung ititigil mo ang pakikipag-usap para lang magbasa ng text? O kawalang-galang ba kung hindi mo papansinin ang text para ituloy ang pakikipag-usap?