Pumunta sa nilalaman

Musika Para sa Kristiyanong Pagsamba

I-play o i-download ang mga awiting Kristiyano na ginagamit para papurihan at sambahin ang Diyos na Jehova. May available na rekording ng mga awitin, orkestra, at instrumental pati na music sheet.

 

MGA ORIGINAL SONG

Huwag Magpahadlang

Magtiwala kay Jehova, at mangaral kahit may hadlang.

MGA ORIGINAL SONG

Huwag Magpahadlang

Magtiwala kay Jehova, at mangaral kahit may hadlang.

Umawit Nang Masaya kay Jehova

Mga Original Song

Umawit kay Jehova