Pumunta sa nilalaman

Library

Tingnan ang mga salig-Bibliyang publikasyon sa aming library. Basahin online o i-download ang pinakabagong isyu ng magasing Bantayan at Gumising! at iba pang tampok na publikasyon sa ibaba. Pakinggan ang libreng audio recording ng aming mga publikasyon sa maraming wika. Panoorin o i-download ang mga video sa iba’t ibang wika, pati na sa sign language.

 

ANG BANTAYAN

Bakit Dapat Manalangin?

Pakiramdam mo ba, hindi pinapansin ng Diyos ang panalangin mo? Kung oo, hindi ka nag-iisa.

ANG BANTAYAN

Bakit Dapat Manalangin?

Pakiramdam mo ba, hindi pinapansin ng Diyos ang panalangin mo? Kung oo, hindi ka nag-iisa.

ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL

ANG BANTAYAN

GUMISING!

Aklat at Brosyur

Ang ilang pagbabago sa mga digital publication ay maaaring hindi pa makikita sa nakaimprentang edisyon.

Karagdagang mga Pantulong

JW Library

Basahin at pag-aralan ang Bibliya gamit ang Bagong Sanlibutang Salin. Ihambing ito sa ibang salin ng Bibliya.

Online Library (opens new window)

Mag-research online ng mga paksa sa Bibliya gamit ang mga publikasyon ng Mga Saksi ni Jehova.