Pumunta sa nilalaman

Pulong ng Kongregasyon ng mga Saksi ni Jehova

Alamin ang tungkol sa mga pulong namin. Hanapin ang pinakamalapit na lokasyon sa inyong lugar.

Coronavirus (COVID-19) Alert: Sa maraming lugar, hindi muna kami nagtitipon sa mga Kingdom Hall o nagsasama-sama sa malalaking grupo. Kung gusto mong matuto pa nang higit tungkol sa Bibliya o sa mga Saksi ni Jehova, pakisuyong kumpletuhin ang pag-fill out sa form na nasa page na Mag-request ng Pag-aaral sa Bibliya at isang Saksi ang kokontak sa iyo.

Humanap ng Lokasyong Malapit sa Inyo

Paano Ginaganap ang Aming mga Pulong?

Dalawang beses nagpupulong linggo-linggo ang mga Saksi ni Jehova. (Hebreo 10:24, 25) Sa mga pulong na ito na bukás sa publiko, sinusuri namin kung ano ang itinuturo ng Bibliya at kung paano ito magagamit sa aming buhay.

Puwedeng makibahagi ang mga tagapakinig sa aming mga pulong, gaya ng ginagawa sa talakayan sa eskuwela. Nagsisimula at nagtatapos ang mga pulong sa awit at panalangin.

Puwede kang dumalo kahit hindi ka Saksi ni Jehova. Inaanyayahan namin ang lahat. Libre ito at walang koleksiyon.