Pumunta sa nilalaman

Pulong ng Kongregasyon ng mga Saksi ni Jehova

Alamin ang tungkol sa mga pulong namin. Hanapin ang pinakamalapit na lokasyon sa inyong lugar.

Humanap ng Lokasyong Malapit sa Inyo (may bubukas na bagong window)

Paano Ginaganap ang Aming mga Pulong?

Dalawang beses nagpupulong linggo-linggo ang mga Saksi ni Jehova. (Hebreo 10:24, 25) Sa mga pulong na ito na bukás sa publiko, sinusuri namin kung ano ang itinuturo ng Bibliya at kung paano ito magagamit sa aming buhay.

Puwedeng makibahagi ang mga tagapakinig sa aming mga pulong, gaya ng ginagawa sa talakayan sa eskuwela. Nagsisimula at nagtatapos ang mga pulong sa awit at panalangin.

Puwede kang dumalo kahit hindi ka Saksi ni Jehova. Inaanyayahan namin ang lahat. Libre ito at walang koleksiyon.