Mga Aktibidad ng mga Saksi ni Jehova

Ang Aming Pangmadlang Ministeryo

Pangangaral sa mga Pamayanan ng mga Katutubo sa Canada

Ibinahagi ng mga Saksi ni Jehova ang mensahe ng Bibliya sa ilang wika ng mga katutubo para malaman ng mga tao ang tungkol sa Maylalang sa kanilang wika.

Pangangaral sa mga Pamayanan ng mga Katutubo sa Canada

Ibinahagi ng mga Saksi ni Jehova ang mensahe ng Bibliya sa ilang wika ng mga katutubo para malaman ng mga tao ang tungkol sa Maylalang sa kanilang wika.

Ang Aming Paglalathala

Inilabas ang Nirebisang Bagong Sanlibutang Salin sa Spanish

Paano nakapaglabas ng Bibliya ang mga tagapagsalin kung saan ang isang salita ay puwedeng magkaroon ng magkakaibang kahulugan sa iba’t ibang lugar?

Inilabas ang Nirebisang Bagong Sanlibutang Salin sa Spanish

Paano nakapaglabas ng Bibliya ang mga tagapagsalin kung saan ang isang salita ay puwedeng magkaroon ng magkakaibang kahulugan sa iba’t ibang lugar?

Espesyal na mga Okasyon

Tampok na mga Pangyayari sa Graduation ng Ika-135 Klase ng Gilead

Sinasanay sa paaralang ito ang makaranasang mga ministrong Saksi ni Jehova para maging mas epektibo sila sa kanilang mga atas.

Tampok na mga Pangyayari sa Graduation ng Ika-135 Klase ng Gilead

Sinasanay sa paaralang ito ang makaranasang mga ministrong Saksi ni Jehova para maging mas epektibo sila sa kanilang mga atas.