Pumunta sa nilalaman

Memoryal ng Kamatayan ni Jesus

Isang beses taon-taon, inaalaala namin ang kamatayan ni Jesus sa libo-libong lugar sa buong daigdig. Ginagawa namin ito dahil sa utos niya sa kaniyang mga tagasunod: “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” (Lucas 22:19) Ang susunod na Memoryal ay gaganapin sa araw ng

Sabado, Marso 27, 2021.

Inaanyayahan ka namin sa espesyal na okasyong ito. Gaya ng iba pa naming pulong, bukás ito sa publiko, libre, at walang koleksiyon.