Pumunta sa nilalaman

Memoryal ng Kamatayan ni Jesus

Isang beses taon-taon, inaalaala namin ang kamatayan ni Jesus sa libo-libong lugar sa buong daigdig. Ginagawa namin ito dahil sa utos niya sa kaniyang mga tagasunod: “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.”—Lucas 22:19.