Parang napakailap ng kaligayahan at kapayapaan ng isip kapag mabigat ang problema natin. Pero nakatulong ang Bibliya sa napakaraming tao para makayanan ang mga problema sa araw-araw, gumaan ang pakiramdam, at magkaroon ng kabuluhan at layunin ang buhay. Matutulungan ka rin ng Bibliya na maging masaya.