Pumunta sa nilalaman

Kapayapaan at Kaligayahan

Parang napakailap ng kaligayahan at kapayapaan ng isip kapag mabigat ang problema natin. Pero nakatulong ang Bibliya sa napakaraming tao para makayanan ang mga problema sa araw-araw, gumaan ang pakiramdam, at magkaroon ng kabuluhan at layunin ang buhay. Matutulungan ka rin ng Bibliya na maging masaya.

GUMISING!

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pera?

Ang pera ba talaga ang ugat ng lahat ng kasamaan?

GUMISING!

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pera?

Ang pera ba talaga ang ugat ng lahat ng kasamaan?

Pisikal at Mental na Kalusugan

Binago ng Bibliya ang Kanilang Buhay

Ikinuwento ng marami kung paano sila naging tunay na maligaya at naging malapít sa Diyos.

Kapag Namatay ang Iyong Minamahal

Namatayan ka na ba ng mahal sa buhay? Kailangan mo ba ng tulong sa pagharap sa iyong pagdadalamhati?

Puwedeng Maging Masaya ang Iyong Pamilya

Kung susundin mo ang mga simulain ng Bibliya, puwedeng maging masaya kayong mag-asawa at ang inyong pamilya.

Mag-aral ng Bibliya Kasama ng mga Saksi ni Jehova

Bakit Magandang Mag-aral ng Bibliya?

Sinasagot ng Bibliya ang mahahalagang tanong ng milyon-milyong tao sa daigdig. Gusto mo rin bang masagot ang mga tanong mo?

Paano Ginagawa ang Pag-aaral sa Bibliya?

Sa buong daigdig, kilala ang mga Saksi ni Jehova sa pag-aalok ng libreng pag-aaral sa Bibliya. Alamin kung paano ito ginagawa.

Mag-request ng Pupunta sa Iyo

Pag-usapan ang isang tanong sa Bibliya, o kilalanin pa ang mga Saksi ni Jehova.