Pumunta sa nilalaman

Turo ng Bibliya

Ang Bibliya ay nagbibigay ng pinakamagandang payo sa pinakamahihirap na tanong sa buhay. Subók na ng panahon ang mga payo nito. Sa seksiyong ito, makikita mo kung bakit ka makapagtitiwala sa Bibliya, kung paano ka lubusang makikinabang dito, at kung gaano kapraktikal ang Bibliya sa ngayon.—2 Timoteo 3:16, 17.

 

Tampok

SAGOT SA MGA TANONG SA BIBLIYA

Mayroon Bang “Pitong Nakamamatay na Kasalanan”?

Saan nanggaling ang terminong ito? At ano ang kaibahan ng “kasalanan na ikamamatay” at ng “kasalanan na hindi ikamamatay”?

SAGOT SA MGA TANONG SA BIBLIYA

Mayroon Bang “Pitong Nakamamatay na Kasalanan”?

Saan nanggaling ang terminong ito? At ano ang kaibahan ng “kasalanan na ikamamatay” at ng “kasalanan na hindi ikamamatay”?

Mag-aral ng Bibliya Kasama ng mga Saksi ni Jehova

Subukan ang Pag-aaral

Subukan ang libreng pag-aaral sa Bibliya kasama ang isang tagapagturo.

Mag-request ng Pupunta sa Iyo

Pag-usapan ang isang tanong sa Bibliya, o kilalanin pa ang mga Saksi ni Jehova.

Pantulong sa Pag-aaral ng Bibliya

Pumili ng mga reperensiya sa pag-aaral ng Bibliya para mag-enjoy ka at lalong ganahan.

Paano Ka Matutulungan ng Bibliya?

Kapayapaan at Kaligayahan

Napakarami nang natulungan ang Bibliya na makayanan ang araw-araw na problema, gumaan ang pakiramdam, at magkaroon ng kabuluhan at layunin ang buhay.

Pananampalataya sa Diyos

Ang pananampalataya ay makapagpapatatag sa iyo ngayon at makapagbibigay sa iyo ng magandang pag-asa sa hinaharap.

Pag-aasawa at Pamilya

Ang mga mag-asawa at pamilya ay nagkakaroon ng mga problema. Ang praktikal na payo ng Bibliya ay tutulong para mapatibay ang samahan ng pamilya.

Tulong Para sa mga Kabataan

Alamin kung paano makakatulong ang Bibliya sa mga problema ng mga kabataan.

Para sa mga Bata

Tulong para maging kasiya-siya ang pagtuturo sa inyong mga anak ng mga aral sa Bibliya.

Ano ang Sinasabi ng Bibliya?

Sagot sa mga Tanong sa Bibliya

Alamin ang sagot ng Bibliya sa mga tanong tungkol sa Diyos, kay Jesus, sa pamilya, pagdurusa at iba pa.

Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya

Alamin kung ano talaga ang ibig sabihin ng pamilyar na mga teksto at pananalita sa Bibliya.

Ang Kasaysayan at ang Bibliya

Alamin ang kahanga-hangang ulat kung paano naingatan ang Bibliya. Suriin ang mga ebidensiya ng pagiging tumpak at mapagkakatiwalaan nito pagdating sa kasaysayan.

Ang Siyensiya at ang Bibliya

Magkaayon ba ang Bibliya at ang siyensiya? Malalaman mo ang totoo kapag ikinumpara mo ang sinasabi ng Bibliya sa natuklasan ng mga scientist.