Ano’ng Bago?

2022-06-23

PATULOY NA MAGBANTAY!

Pagtaas ng mga Bilihin sa Buong Mundo—Ano ang Sinasabi ng Bibliya?

Bakit tayo nakakaranas ng mga problema sa ekonomiya? Paano makakatulong ang Bibliya?

2022-06-21

ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL

Setyembre 2022

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Nobyembre 7–Disyembre 4, 2022.

2022-06-09

PATULOY NA MAGBANTAY!

Pamamaril sa mga Paaralan—Ano ang Sinasabi ng Bibliya?

Bakit nangyayari ang ganitong mga trahedya? Matatapos pa kaya ito?

2022-06-02

PATULOY NA MAGBANTAY!

Kakapusan ng Pagkain sa Mundo, Pinalala ng Digmaan sa Ukraine—Ano ang Sinasabi ng Bibliya?

Inihula sa Bibliya na magkakaroon ng mga taggutom sa buong mundo, pero nagbibigay rin ito ng pag-asa at praktikal na mga payo para maharap ang mga ito.

2022-05-30

WORKBOOK SA BUHAY AT MINISTERYO

Setyembre–Oktubre 2022

2022-05-26

PALIWANAG SA MGA TEKSTO SA BIBLIYA

Paliwanag sa Juan 14:27—“Kapayapaan ang Iniiwan Ko sa Inyo”

Ano ang kapayapaang iniwan, o ibinigay ni Jesus sa mga tagasunod niya? Paano natin ito matatanggap?

2022-05-26

6 na Milyon ang Namatay sa COVID—Ano ang Sinasabi ng Bibliya?

Inihula ng Bibliya ang nakamamatay na mga pandemic, may sinasabi rin ito na makakatulong sa atin, at sinasabi nito ang permanenteng solusyon.