Ano’ng Bago?

2023-11-21

ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL

Pebrero 2024

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Abril 8–Mayo 5, 2024.

2023-11-20

TANONG NG MGA KABATAAN

Ano ang Dapat Kong Malaman Tungkol sa Paninigarilyo at Vaping?

Hindi naman talaga ‘masaya’ ang mga celebrity o mga kaibigan mo kapag ginagawa nila ito. Alamin ang mga panganib nito at kung paano ito maiiwasan.

2023-11-16

PATULOY NA MAGBANTAY!

Bakit Hindi Makamit ng Tao ang Kapayapaan?—Ano ang Sinasabi ng Bibliya?

Alamin ang tatlong dahilan kung bakit hindi kaya ng tao na patigilin ang digmaan.

2023-11-10

SAAN NAPUPUNTA ANG DONASYON MO?

Mga Pagtatayong Nakakatulong sa Pangangaral

Malaking tulong sa pangangaral ang construction. Paano ginagamit ang mga donasyon mo para masuportahan ang construction at maintenance ng mga pasilidad ng sangay?

2023-11-09

IBA PANG PAKSA

Si Huldrych Zwingli at ang Paghahanap Niya ng Katotohanan sa Bibliya

Noong 16th century, maraming pinag-aralang katotohanan sa Bibliya si Zwingli at tinulungan niya ang iba na ganoon din ang gawin. Ano ang matututuhan natin sa kaniya?

2023-11-06

AKLAT AT BROSYUR

Mahalin ang mga Tao—Gumawa ng mga Alagad

Makakatulong ang brosyur na ito para magkaroon tayo ng mga katangiang kailangan natin sa ating ministeryo.

2023-11-06

WORKBOOK SA BUHAY AT MINISTERYO

Enero–Pebrero 2024

2023-11-02

PALIWANAG SA MGA TEKSTO SA BIBLIYA

Paliwanag sa Galacia 6:9—“Huwag Tayong Mapagod sa Paggawa ng Mabuti”

Ano ang mangyayari kung patuloy na gagawa ng mabuti ang mga Kristiyano?

2023-10-30

TANONG NG MGA KABATAAN

Paano Kung Hindi Ako Pinapayagan ng mga Magulang Ko na Mag-social Media?

Talaga nga bang lahat ng tao ay gumagamit ng social media? Ano ang gagawin mo kung hindi ka pinapayagan ng mga magulang mo na gumamit nito?