Ano’ng Bago?

2021-03-04

KAPAYAPAAN AT KALIGAYAHAN

Kung Paano Mababawasan ang Pag-aalala

Anong mga tip at mga teksto sa Bibliya ang makakatulong sa iyo para maiwasan ang pag-aalala?

2021-03-01

SAAN NAPUPUNTA ANG DONASYON MO?

Mga Remote Translation Office, Nakakatulong sa Milyon-milyon

Alamin kung ano ang epekto ng lokasyon ng isang translation team sa ginagawa nilang pagsasalin.

2021-02-26

NEWS RELEASE

Matinding Pagbaha sa Indonesia

2021-02-25

SAGOT SA MGA TANONG SA BIBLIYA

Ano ang Gintong Tuntunin?

Nang banggitin ni Jesus ang Gintong Tuntunin, ang pinag-uusapan ay hindi lang kung paano tatratuhin ang ibang tao kundi pati na rin ang mga kaaway natin.

2021-02-23

ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL

Mayo 2021

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Hulyo 5–Agosto 1, 2021.

2021-02-23

TANONG NG MGA KABATAAN

Dapat Ba Akong Magpabautismo?​—Ang Kahulugan ng Bautismo

Kung pinag-iisipan mo nang magpabautismo, dapat mo munang maintindihan ang kahulugan nito.

2021-02-18

MGA KARANASAN

Tulong sa mga Nai-stress na Nagtatrabaho sa Ospital

Paano natulungan ang mga nurse at staff ng isang ospital sa panahon ng COVID-19 pandemic?

2021-02-15

MAGING KAIBIGAN NI JEHOVA ACTIVITY

Dapat Ba Tayong Mag-celebrate ng Birthday?

Alamin kung bakit hindi tayo nagse-celebrate ng birthday.

2021-02-15

MAGING KAIBIGAN NI JEHOVA ACTIVITY

Kapag Naging Bago ang Lahat ng Bagay

Ano kaya ang mararamdaman mo kapag nasa bagong sanlibutan ka na?

2021-02-11

AKLAT AT BROSYUR

Imbitasyon sa Memoryal

2021-02-11

MAY NAGDISENYO BA NITO?

Ang Suction sa Ulo ng Remora—May Nagdisenyo Ba Nito?

Bakit matibay ang pagkakadikit ng isdang ito sa ibang hayop sa dagat?

2021-02-08

MGA KARANASAN

Kusang-Loob Nilang Inihandog ang Kanilang Sarili—Sa Bulgaria

Ano ang mga hamon ng paglipat sa ibang bansa para mangaral?

2021-02-04

PALIWANAG SA MGA TEKSTO SA BIBLIYA

Kawikaan 3:5, 6—“Huwag Kang Umasa sa Sarili Mong Unawa”

Paano mo maipapakitang mas nagtitiwala ka sa Diyos kaysa sa sarili mo?

2021-02-03

WORKBOOK SA BUHAY AT MINISTERYO

Mayo–Hunyo 2021