Pumunta sa nilalaman


PAG-AARAL SA BIBLIYA NA MAY KASAMANG TAGAPAGTURO

Masayang Buhay Magpakailanman

Sa libreng pag-aaral na ito ng Bibliya, masasagot ang mga tanong na gaya ng:

  • Paano ako magiging masaya?

  • Mawawala pa ba ang kasamaan at pagdurusa?

  • Makikita ko pa bang muli ang mga mahal ko sa buhay na namatay na?

  • Mahal ba talaga ako ng Diyos?

  • Paano ako dapat manalangin para pakinggan ako ng Diyos?

Walang Bayad

Wala kang babayaran sa buong pag-aaral; libre din ang kopya ng Masayang Buhay Magpakailanman at ng Bibliya kung kailangan mo.

Kumbinyente

Puwedeng makipag-aral nang personal o virtual—kung saan at kung kailan mo gusto.

Walang Obligasyon

Puwede kang huminto kung ayaw mo na.

Paano ginagawa ang pag-aaral sa Bibliya?

Isang personal na tagapagturo ang tutulong sa iyo na pag-aralan ang Bibliya—isang paksa sa bawat pag-aaral. Gamit ang publikasyong Masayang Buhay Magpakailanman, unti-unti mong matututuhan ang mensahe ng Bibliya at kung paano ka matutulungan nito. Para sa higit pang impormasyon, panoorin ang videong ito o tingnan ang karaniwang mga tanong.

Gusto mo bang makita ang sampol ng pag-aaralan?

Tingnan ang unang mga aralin.

Gusto mo na bang subukan?

I-click ang button para ma-schedule mo ang unang pag-aaral mo.