Karaniwang mga Tanong Tungkol sa mga Saksi ni Jehova

Tumutulong ba ang mga Saksi ni Jehova sa mga Biktima ng Sakuna?

Alamin kung paano kami naglalaan ng praktikal na tulong sa mga kapananampalataya at sa iba pa sa panahon ng sakuna.

Tumutulong ba ang mga Saksi ni Jehova sa mga Biktima ng Sakuna?

Alamin kung paano kami naglalaan ng praktikal na tulong sa mga kapananampalataya at sa iba pa sa panahon ng sakuna.

Bakit Binabago ng mga Saksi ni Jehova ang Ilang Paniniwala Nila?

Hindi na dapat ikagulat ang mga pagbabago. May mga pagkakataon din noong panahon ng Bibliya na kinailangang baguhin ng mga lingkod ng Diyos ang kanilang pananaw.

Mayroon Bang mga Babaing Ministro ang mga Saksi ni Jehova?

Ano ang papel ng mga babae sa pambuong-daigdig na pangangaral ng mga Saksi ni Jehova?

Ano ang Paniniwala ng mga Saksi ni Jehova?

Tingnan ang sumaryo ng 15 sa aming pangunahing paniniwala.

Naniniwala ba kay Jesus ang mga Saksi ni Jehova?

Alamin kung bakit dapat manampalataya kay Jesus ang mga tunay na Kristiyano.

Naniniwala ba ang mga Saksi ni Jehova na Sila ang Tunay na Relihiyon?

Sinabi ba ni Jesus na maraming daan ang umaakay sa kaligtasan?

Iniisip ba ng mga Saksi ni Jehova na Sila Lang ang Maliligtas?

Ipinaliliwanag ng Bibliya kung sino ang may pag-asang maligtas.

Nirerespeto ba ng mga Saksi ni Jehova ang Ibang Relihiyon?

Alamin kung bakit tanda ng mga tunay na Kristiyano ang pagpapakita ng respeto.

Bakit Hindi Nagpapasalin ng Dugo ang mga Saksi ni Jehova?

Maraming maling akala tungkol sa mga Saksi ni Jehova at sa pagsasalin ng dugo. Alamin ang aming mga paniniwala.

Kontra Ba ang mga Saksi ni Jehova sa Bakuna?

Dalawang prinsipyo sa Bibliya na makakatulong sa atin sa pagdedesisyon tungkol sa pagpapabakuna.

Naniniwala ba ang mga Saksi ni Jehova sa Creationism?

Alam mo ba na ang ilang paniniwala ng mga creationist ay salungat sa turo ng Bibliya?

Ano ang Pananaw ng mga Saksi ni Jehova sa Siyensiya?

Kaayon ba ng mga natutuklasan ng siyensiya ang kanilang paniniwala?

Naniniwala ba ang mga Saksi ni Jehova sa Matandang Tipan?

Lipas na ba sa panahon ang ilang bahagi ng Bibliya? Alamin ang kung paano makikinabang ang mga Kristiyano sa makasaysayang mga ulat at praktikal na payo sa Hebreong Kasulatan.

Bakit Binabago ng mga Saksi ni Jehova ang Ilang Paniniwala Nila?

Hindi na dapat ikagulat ang mga pagbabago. May mga pagkakataon din noong panahon ng Bibliya na kinailangang baguhin ng mga lingkod ng Diyos ang kanilang pananaw.

Bakit Hindi Gumagamit ang mga Saksi ni Jehova ng Krus sa Pagsamba?

Bagaman Kristiyano kami, hindi kami gumagamit ng krus sa pagsamba. Bakit?

Nagsasagawa Ba ng Interfaith ang mga Saksi ni Jehova?

Anong mga turo sa Bibliya ang gumagabay sa kanila sa pagsagot sa tanong na ito?

Paano Ginagamit ng mga Saksi ni Jehova ang mga Donasyon?

Ginagamit ba ito ng mga Saksi para magpayaman?

Bakit mga Saksi ni Jehova?

Alamin kung saan nanggaling ang pangalang ito.

Ilan ang Saksi ni Jehova sa Buong Mundo?

Alamin kung paano kinukuwenta ang bilang ng mga Saksi.

Sino ang Founder ng mga Saksi ni Jehova?

Basahin kung bakit si Charles Taze Russell ay hindi founder ng isang bagong relihiyon.

Saan Nanggagaling ang Pondo ng mga Saksi ni Jehova?

Iniiwasan namin ang ginagamit na paraan ng maraming relihiyon.

Nagbibigay ba ng Ikapu ang mga Saksi ni Jehova?

Kahilingan ba sa mga Saksi ni Jehova na magbigay ng espesipikong halaga ng donasyon?

Mayroon Bang Sinusuwelduhang mga Lider ang mga Saksi ni Jehova?

Mayroon bang mga lider ang mga Saksi ni Jehova? Sino ang mga nagsisilbing ministro?

Mayroon Bang mga Babaing Ministro ang mga Saksi ni Jehova?

Ano ang papel ng mga babae sa pambuong-daigdig na pangangaral ng mga Saksi ni Jehova?

Paano Inoorganisa ang mga Kongregasyon ng mga Saksi ni Jehova?

Alamin kung paano kami tumatanggap ng patnubay at tagubilin mula sa Bibliya sa pamamagitan ng aming mga kongregasyon.

Ano ang Lupong Tagapamahala ng mga Saksi ni Jehova?

Ang mga miyembro ba nito ang mga lider ng organisasyon namin?

Ano ang Watch Tower Bible and Tract Society?

Paano ito nauugnay sa gawain ng mga Saksi ni Jehova?

Bakit Hindi Sinasagot ng mga Saksi ni Jehova ang Lahat ng Akusasyon Laban sa Kanila?

Sa pagsagot sa mga akusasyon at mga pagtatanong, sinusunod ng mga Saksi ni Jehova ang mga prinsipyo sa Bibliya, na sinisikap alamin kung ito ba ay “panahon ng pagtahimik” o “panahon ng pagsasalita.”—Eclesiastes 3:7.

Bakit Nagbabahay-bahay ang mga Saksi ni Jehova?

Alamin kung ano ang iniutos ni Jesus sa pinakauna niyang mga alagad.

Nagbabahay-bahay ba ang mga Saksi ni Jehova Para Maligtas?

Alamin ang paniniwala namin tungkol sa kaligtasan at kung paano ito matatanggap.

Bakit Pinupuntahan ng mga Saksi ni Jehova ang mga Taong May Relihiyon Na?

Bakit namin pinupuntahan ang mga taong may sarili nang relihiyon?

Pinipilit Ba ng mga Saksi ni Jehova ang mga Tao na Magbago ng Relihiyon?

Pangungumberte ba ang pangangaral ng mga Saksi ni Jehova sa publiko? Pinipilit ba nilang makumberte sa kanilang relihiyon ang mga tao?

Ano ang Pag-aaral sa Bibliya na Iniaalok ng mga Saksi ni Jehova?

Sa pag-aaral ng Bibliya na iniaalok ng mga Saksi ni Jehova, puwede kang gumamit ng kahit anong salin ng Bibliya. Puwede mong isama ang buong pamilya mo o mga kaibigan mo.

Nagmimisyon ba ang mga Saksi ni Jehova?

Sino ang nagmimisyon, at bakit? May pagsasanay bang ibinibigay para sa gawaing ito?

Mayroon Bang mga Babaing Ministro ang mga Saksi ni Jehova?

Ano ang papel ng mga babae sa pambuong-daigdig na pangangaral ng mga Saksi ni Jehova?

Bakit Hindi Simbahan ang Tawag ng mga Saksi ni Jehova sa Kanilang Pinagtitipunan?

Alamin kung saan nagmula ang terminong ‘Kingdom Hall ng mga Saksi ni Jehova’ at kung bakit namin ito ginagamit.

Bakit Hindi Gumagamit ang mga Saksi ni Jehova ng Krus sa Pagsamba?

Bagaman Kristiyano kami, hindi kami gumagamit ng krus sa pagsamba. Bakit?

Bakit Naiiba sa Ibang Relihiyon ang Pagdiriwang ng mga Saksi ni Jehova sa Hapunan ng Panginoon?

Tinatawag din itong Huling Hapunan o Memoryal ng Kamatayan ni Kristo, at ito ang pinakasagradong pagdiriwang ng mga Saksi ni Jehova. Makikita sa mga teksto sa Bibliya ang mga detalye ng okasyon.

Nagsasagawa Ba ng Interfaith ang mga Saksi ni Jehova?

Anong mga turo sa Bibliya ang gumagabay sa kanila sa pagsagot sa tanong na ito?

May Sarili Bang Bibliya ang mga Saksi ni Jehova?

Mapahuhusay mo ang pag-aaral mo ng Bibliya kung gagamit ka ng iba’t ibang salin nito. May tatlong dahilan kung bakit magandang gamitin ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan.

Tumpak ba ang Salin ng New World Translation?

Bakit naiiba ang New World Translation sa maraming ibang salin?

Naniniwala ba ang mga Saksi ni Jehova sa Matandang Tipan?

Lipas na ba sa panahon ang ilang bahagi ng Bibliya? Alamin ang kung paano makikinabang ang mga Kristiyano sa makasaysayang mga ulat at praktikal na payo sa Hebreong Kasulatan.

Bakit Neutral sa Politika ang mga Saksi ni Jehova?

Banta ba sila sa seguridad ng bansa?

Bakit Hindi Sumasali ang mga Saksi ni Jehova sa mga Seremonyang Makabayan?

May ipinaglalaban ba silang mga usaping panlipunan o politika?

Bakit Hindi Sumasali sa Digmaan ang mga Saksi ni Jehova?

Kilala sa daigdig ang mga Saksi ni Jehova sa hindi pagsali sa digmaan. Alamin kung bakit ganito ang aming paninindigan.

Tumutulong ba ang mga Saksi ni Jehova sa mga Biktima ng Sakuna?

Alamin kung paano kami naglalaan ng praktikal na tulong sa mga kapananampalataya at sa iba pa sa panahon ng sakuna.

Nagpapagamot ba ang mga Saksi ni Jehova?

Iniisip ng ilan na hindi nagpapagamot ang mga Saksi ni Jehova. Totoo ba iyon?

Kontra Ba ang mga Saksi ni Jehova sa Bakuna?

Dalawang prinsipyo sa Bibliya na makakatulong sa atin sa pagdedesisyon tungkol sa pagpapabakuna.

Bakit Hindi Nagpapasalin ng Dugo ang mga Saksi ni Jehova?

Maraming maling akala tungkol sa mga Saksi ni Jehova at sa pagsasalin ng dugo. Alamin ang aming mga paniniwala.

Ano ang Pananaw ng mga Saksi ni Jehova sa Edukasyon?

Anong mga simulain ang isinasaisip ng mga Saksi kapag nagdedesisyon tungkol sa sekular na edukasyon?

Pinipilit Ba ng mga Saksi ni Jehova na Maging Saksi ang Kanilang mga Anak?

Gaya ng maraming magulang, gusto ng mga Saksi ni Jehova ang pinakamabuti para sa kanilang mga anak. Tinuturuan nila sila ng mga bagay na makakatulong sa kanila.

Pinapatibay Ba ng mga Saksi ni Jehova ang Buklod ng Pamilya o Sinisira Ito?

Kung minsan pinaparatangan ang mga Saksi ni Jehova ng paninira ng pamilya. Pero ang mga Saksi nga ba ang dahilan ng di-pagkakasundo?

May Sariling Tuntunin Ba ang mga Saksi ni Jehova Pagdating sa Pakikipag-date?

Ang pakikipag-date ba ay isa lamang libangan o higit pa roon?

Ano ang Pananaw ng mga Saksi ni Jehova sa Diborsiyo?

Tinutulungan ba ng mga Saksi ni Jehova ang mga mag-asawa sa kanilang problema? Kailangan bang aprobahan ng mga elder sa kongregasyon ang diborsiyo ng isang Saksi?

Ipinagbabawal Ba ng mga Saksi ni Jehova ang Ilang Partikular na mga Pelikula, Aklat, o Awit?

Anong mga simulain ang dapat pag-isipan ng isang Kristiyano sa pagpili ng libangan?

Bakit Hindi Ipinagdiriwang ng mga Saksi ni Jehova ang Ilang Kapistahan?

Pag-isipan ang tatlong mahahalagang tanong tungkol sa mga Saksi ni Jehova at sa mga kapistahan.

Bakit Hindi Nagdiriwang ng Pasko ang mga Saksi ni Jehova?

Marami ang nagpa-Pasko kahit alam nila kung saan ito nagmula. Alamin kung bakit hindi ito ipinagdiriwang ng mga Saksi ni Jehova.

Bakit Hindi Nagdiriwang ng Easter ang mga Saksi ni Jehova?

Para sa marami, isang Kristiyanong pagdiriwang ang Easter. Bakit hindi ito ipinagdiriwang ng mga Saksi ni Jehova?

Bakit Hindi Nagdiriwang ng Birthday ang mga Saksi ni Jehova?

Isaalang-alang ang apat na katotohanan tungkol sa pagdiriwang ng birthday na nagpapakitang hindi ito nakalulugod sa Diyos.

Ano ang Nangyayari sa Kasalan ng mga Saksi ni Jehova?

Hindi magkakapareho ang mga kasalan, pero may isang pangunahing bagay na laging nandoon.

Bakit Naiiba sa Ibang Relihiyon ang Pagdiriwang ng mga Saksi ni Jehova sa Hapunan ng Panginoon?

Tinatawag din itong Huling Hapunan o Memoryal ng Kamatayan ni Kristo, at ito ang pinakasagradong pagdiriwang ng mga Saksi ni Jehova. Makikita sa mga teksto sa Bibliya ang mga detalye ng okasyon.

Ano ang Paniniwala ng mga Saksi ni Jehova Tungkol sa Burol at Libing?

Ang desisyon ng mga Saksi pagdating sa burol at libing ay nakasalig sa paniniwala nila tungkol sa kamatayan. Kaya anong mga simulain ang gumagabay sa kanilang desisyon?

Kristiyano ba ang mga Saksi ni Jehova?

Alamin kung bakit kami mga Kristiyano, at kung paano kami naiiba sa ibang relihiyon na tinatawag na Kristiyano.

Protestante ba ang mga Saksi ni Jehova?

Dalawang dahilan kung bakit naiiba ang mga Saksi ni Jehova sa ibang mga relihiyong di-Katoliko na tinatawag ding Kristiyano.

Sektang Amerikano ba ang mga Saksi ni Jehova?

Pag-isipan ang apat na punto tungkol sa internasyonal na organisasyong ito.

Zionist ba ang Mga Saksi ni Jehova?

Ang aming mga paniniwala ay nakasalig sa Kasulatan, na hindi nagtuturo na ang isang lahi ay nakahihigit kaysa sa iba.

Isang Kulto Ba ang mga Saksi ni Jehova?

Ikumpara ang dalawang karaniwang ideya tungkol sa mga kulto at ang totoo tungkol sa mga Saksi ni Jehova.

Ilan ang Saksi ni Jehova sa Buong Mundo?

Alamin kung paano kinukuwenta ang bilang ng mga Saksi.

Paano Ako Magiging Isang Saksi ni Jehova?

Ang Mateo 28:19, 20 ay bumabanggit ng 3 hakbang.

Kapag Nakipag-aral Ako ng Bibliya sa mga Saksi ni Jehova, Kailangan Bang Maging Saksi Rin Ako?

Ang mga Saksi ni Jehova ay nagtuturo ng Bibliya nang walang bayad sa milyon-milyong tao sa buong daigdig. Pero kapag nakipag-aral ka sa amin, kailangan mo bang maging Saksi ni Jehova?

Puwede Bang Magbitiw ang Isa sa Pagiging Saksi ni Jehova?

May dalawang paraan na maaari itong mangyari.

Itinatakwil Ba ng mga Saksi ni Jehova ang mga Dating Kabilang sa Kanilang Relihiyon?

Kung minsan, kailangan ang pagtitiwalag. Makakatulong iyon sa indibidwal na magbago para makabalik sa kongregasyon.