Ang Bibliya ang tanging saligan ng aming mga paniniwala, kaya gumagawa kami ng ilang pagbabago sa aming mga paniniwala habang lumilinaw ang pagkaunawa namin sa Kasulatan. *

Kaayon ito ng simulain ng Bibliya sa Kawikaan 4:18: “Ang landas ng mga matuwid ay tulad ng maningning na liwanag na lumiliwanag nang lumiliwanag hanggang sa ang araw ay malubos.” Kung paanong unti-unting lumilinaw sa paningin ang isang tanawin habang sumisikat ang araw, unti-unti ring ipinauunawa ng Diyos ang katotohanan sa Bibliya, sa kaniyang takdang panahon. (1 Pedro 1:10-12) Gaya ng inihula sa Bibliya, higit pang pagsisiwalat ang ginagawa niya sa “panahon ng kawakasan.”—Daniel 12:4.

Ang mga pagbabagong ito sa aming unawa ay hindi namin dapat ikagulat o ikabahala. Ang mga sinaunang lingkod ng Diyos ay nagkaroon din ng maling ideya at mga inaasahan noon, at kinailangan nilang baguhin ang kanilang pananaw.

  • Kumilos si Moises bilang tagapagligtas ng bansang Israel 40 taon na mas maaga kaysa sa panahong itinakda ng Diyos.—Gawa 7:23-25, 30, 35.

  • Hindi naunawaan ng mga apostol ang hula na mamamatay at mabubuhay-muli ang Mesiyas.—Isaias 53:8-12; Mateo 16:21-23.

  • May ilang unang-siglong Kristiyano na nag-akalang noong panahon nila darating ang “araw ni Jehova.”—2 Tesalonica 2:1, 2.

Nang maglaon, itinuwid ng Diyos ang kanilang pagkaunawa. Dalangin naming gayon din ang patuloy niyang gawin sa amin.—Santiago 1:5.

^ par. 2 Hindi namin itinatago ang mga pagbabagong ito sa aming pagkaunawa sa Bibliya. Sa katunayan, itinatala namin at inilalathala ang mga ito. Halimbawa, i-type ang “Paglilinaw Tungkol sa Ating mga Paniniwala” sa search box ng Watchtower ONLINE LIBRARY.