Pumunta sa nilalaman

Bibliya Online

Basahin at pakinggan ang Bibliya online, o mag-download ng mga audio recording nito at video sa sign language. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay isang salin ng Bibliya na tumpak at madaling basahin. Inilathala ang kabuuan o bahagi nito sa mahigit 210 wika. Mahigit 240 milyong kopya na ang nailathala.

PAGKAKAAYOS

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN