Pumunta sa nilalaman

Mga Serye ng Artikulo

Tingnan ang mga artikulo tungkol sa iba’t ibang paksa gaya ng Bibliya, mga pakinabang ng pagsunod sa payo nito, at mga gawain ng mga Saksi ni Jehova. Pumili mula sa listahan ng mga wika para makita ang mga serye ng artikulo na available sa wikang iyon.

 

SAAN NAPUPUNTA ANG DONASYON MO?

Mga Proyekto ng Pagtatayo na Natapos Bago ang Pandemic

Mahigit 2,700 lugar ng pagsamba ang nakaplanong itayo o i-renovate sa 2020 taon ng paglilingkod. Ano ang naging epekto ng COVID-19 pandemic sa mga planong iyon?

SAAN NAPUPUNTA ANG DONASYON MO?

Mga Proyekto ng Pagtatayo na Natapos Bago ang Pandemic

Mahigit 2,700 lugar ng pagsamba ang nakaplanong itayo o i-renovate sa 2020 taon ng paglilingkod. Ano ang naging epekto ng COVID-19 pandemic sa mga planong iyon?