Pumunta sa nilalaman

Mga Serye ng Artikulo

Tingnan ang mga artikulo tungkol sa iba’t ibang paksa gaya ng Bibliya, mga pakinabang ng pagsunod sa payo nito, at mga gawain ng mga Saksi ni Jehova. Pumili mula sa listahan ng mga wika para makita ang mga serye ng artikulo na available sa wikang iyon.

 

KUWENTO NG BUHAY

Dayrell Sharp: Sa Tulong ng Diyos, Hindi Kami Umurong

Kahit mahirap ang sitwasyon, mahigit 130 ang natulungan nina Dayrell at Susanne Sharp na sumulong at magpabautismo.

KUWENTO NG BUHAY

Dayrell Sharp: Sa Tulong ng Diyos, Hindi Kami Umurong

Kahit mahirap ang sitwasyon, mahigit 130 ang natulungan nina Dayrell at Susanne Sharp na sumulong at magpabautismo.