Pumunta sa nilalaman

Tanong ng mga Kabataan

 

Kaibigan

Bakit Wala Akong Kaibigan?

Hindi lang ikaw ang nakadaramang malungkot ka o walang kaibigan. Alamin kung paano ito pinaglalabanan ng ibang kaedad mo.

Ano ang Puwede Kong Gawin Kung Masyado Akong Mahiyain?

Huwag palampasin ang mga pagkakataon na makipagkaibigan.

Kailangan Ko Bang Magpalawak at Makipagkaibigan sa Iba?

Parang komportable kung mayroon kang maliit na circle of friends, pero hindi ito laging nakabubuti. Bakit?

Magkaibigan o Nagkakáibigán?—Bahagi 2: Anong mga Senyales ang Ibinibigay Ko?

Iisipin kaya ng kaibigan mo na higit pa sa kaibigan ang tingin mo sa kaniya? Tingnan ang mga tip na ito.

Ano ang Gagawin Ko Kapag Nasaktan Ako ng Kaibigan Ko?

Tandaan na lahat ng ugnayan ng mga tao ay puwedeng magkaproblema. Ano ang puwede mong gawin kapag may nasabi o nagawa ang kaibigan mo na nakasasakit sa damdamin mo?

Paano Kung Naiiba Ako sa Kanila?

Mas mahalaga ba ang tanggapin ka ng mga taong kuwestiyunable ang pamantayan, o ang maging totoo sa sarili mo?

Bakit Laging Mali ang Nasasabi Ko?

Anong mga payo ang makakatulong sa iyo na mag-isip bago magsalita?

Paano Kung May Nagtsitsismis Tungkol sa Akin?

Ano ang puwede mong gawin para hindi ka maapektuhan ng tsismis at hindi masira ang iyong reputasyon?

May Masama Ba sa Flirting?

Ano ba talaga ang flirting? Bakit ginagawa ito ng iba? Mayroon bang mga panganib?

Ano ang Dapat Mong Malaman Tungkol sa Pagte-text?

Ang pagte-text ay makaaapekto sa iyong pakikipagkaibigan at reputasyon. Alamin kung paano.

Pamilya

Paano Ko Makakasundo ang mga Magulang Ko?

Alamin ang limang hakbang na puwede mong gawin para mabawasan ang inyong pagtatalo.

Paano Ko Kakausapin ang mga Magulang Ko Tungkol sa Kanilang mga Patakaran?

Magalang na makipag-usap sa iyong mga magulang at baka magulat ka sa magandang kalalabasan.

Kailangan Ba Talagang May mga Patakaran sa Bahay?

Nahihigpitan ka ba sa mga magulang mo? Heto ang ilang tip para magkaroon ka ng tamang pananaw.

Ano ang Gagawin Ko Kapag Nasuway Ko ang mga Magulang Ko?

Hindi mo na mababago iyon, pero may magagawa ka para hindi na lumala ang sitwasyon. Iyan ang ipapakita sa artikulong ito.

Paano Ko Makukuha ang Tiwala ng mga Magulang Ko?

Tatlong bagay na puwede mong gawin para magkaroon ng higit na kalayaan.

Sa Tingin Mo ba, Ayaw ng mga Magulang Mo na Mag-enjoy Ka?

Dapat ba akong tumakas para makapag-enjoy, o magpapaalam ako sa mga magulang ko?

Paano Kung May Sakit ang Magulang Ko?

Hindi lang ikaw ang kabataang nakakaranas ng ganiyan. Alamin kung ano ang nakatulong sa dalawang kabataan na maharap ito.

Maghihiwalay ba ang mga Magulang Mo?

Paano mo mapagtatagumpayan ang lungkot, galit, at hinanakit?

Bakit Magandang Makasundo Ko ang mga Kapatid Ko?

Mahal mo sila, pero minsan maiinis ka talaga sa kanila.

Paano Kaya Ako Magkakaroon ng Privacy?

Pakiramdam mo ba, hindi ka binibigyan ng mga magulang mo ng privacy? May magagawa ka ba para mabawasan ang ganoong pakiramdam?

Handa Na Ba Akong Bumukod?

Anong mga tanong ang dapat mong pag-isipan bago mo gawin ang mahalagang desisyong ito?

Teknolohiya

Ano ang Dapat Kong Malaman Tungkol sa mga Video Game?

Ang mga video game ay may mga bentaha at disbentaha na maaaring hindi mo naiisip.

Ano ang Dapat Mong Malaman Tungkol sa Pagte-text?

Ang pagte-text ay makaaapekto sa iyong pakikipagkaibigan at reputasyon. Alamin kung paano.

Gaano Kahalaga ang Pagiging Sikát Online?

Isinasapanganib ng ilan ang buhay nila para lang makakuha ng maraming followers at likes. Mahalaga ba talagang maging sikát online?

Gaano Na Kalaki ang Epekto sa Akin ng Social Media?

Nakakaadik ang social media. Makakatulong ang mga tip na ito para maging balanse ka sa paggamit nito.

Ano ang Dapat Kong Malaman Tungkol sa Online Photo Sharing?

Ang pagpo-post online ng paborito mong mga picture ay madaling paraan para mapanatili ang komunikasyon sa mga kaibigan at kamag-anak, pero may mga panganib ito.

Paano Kung Nakakaranas Ako ng Cyberbullying?

Ang dapat mong malaman, at ang puwede mong gawin para maprotektahan ang sarili mo.

Ano ang Dapat Kong Malaman Tungkol sa Multitasking?

Puwede mo ba talagang pagsabayin ang mga ginagawa mo nang hindi nawawala sa pokus?

Paano Ako Makakapagpokus?

Pag-isipan ang tatlong sitwasyon kung saan posibleng mawala ang pokus mo dahil sa teknolohiya at kung ano ang puwede mong gawin para mas makapagpokus ka.

Ano ang Dapat Kong Malaman Tungkol sa Sexting?

Pine-pressure ka bang makipag-sext? Ano ang masasamang resulta ng sexting? Paraan lang ba ito para mag-flirt?

Paano Kung Hindi Ako Pinapayagan ng mga Magulang Ko na Mag-social Media?

Talaga nga bang lahat ng tao ay gumagamit ng social media? Ano ang gagawin mo kung hindi ka pinapayagan ng mga magulang mo na gumamit nito?

Eskuwela

Paano Ko Makakasundo ang Teacher Ko?

Kung masungit ang teacher mo, may magagawa ka para hindi maging miserable ang buhay mo sa school. Subukan ang sumusunod.

Paano Ko Tatapusin ang mga Assignment Ko?

Kung nahihirapan kang tapusin ang mga assignment mo, baka kailangan mong pag-isipan kung paano mo madaling magagawa ito nang hindi nagpapakapagod.

Pag-aaral Kahit Wala sa School—Paano?

Maraming estudyante ngayon ang nag-aaral sa kani-kanilang bahay at hindi sa paaralan. May limang tip na makakatulong sa iyo na matuto kahit wala ka sa school.

Ayaw Mo ba sa Eskuwela?

Boring ba ang teacher mo? Para bang nasasayang lang ang oras mo sa eskuwela?

Paano Kung Laging Mababa ang Grades Ko sa School?

Bago ka sumuko, may anim na bagay na puwede mong gawin para mapataas ang grades mo.

Dapat Ba Akong Mag-drop Out sa Paaralan?

Pag-isipan mo muna ito nang maigi bago ka magpasiya.

Ano ang Gagawin Mo Kapag Binu-bully Ka?

Maraming biktima ng pambu-bully ang nag-aakalang wala nang solusyon ang kanilang sitwasyon. Ipinaliliwanag ng artikulong ito kung ano ang puwede nilang gawin.

Bakit Magandang Mag-aral ng Bagong Wika?

Ano ang mga hamon? At ano ang mga pakinabang?

Paglalang o Ebolusyon?—Bahagi 1: Bakit Dapat Maniwala sa Diyos?

Gusto mo bang mas lumakas ang loob mo sa pagpapaliwanag kung bakit ka naniniwala sa Diyos? Alamin ang ilang tip kung paano ka sasagot kapag may kumuwestiyon sa iyong paniniwala.

Paglalang o Ebolusyon?—Bahagi 2: Bakit Dapat Kuwestiyunin ang Ebolusyon?

May dalawang mahahalagang dahilan kung bakit dapat mo itong gawin.

Paglalang o Ebolusyon?—Bahagi 3: Bakit Dapat Maniwala sa Paglalang?

Dapat mo bang kontrahin ang siyensiya para maniwala sa paglalang?

Paglalang o Ebolusyon?—Bahagi 4: Paano Ko Ipaliliwanag ang Aking Paniniwala sa Paglalang?

Hindi kailangang maging genius ka sa science para maipaliwanag kung bakit naniniwala kang ang paglalang ang makatuwirang paliwanag sa paglitaw ng uniberso. Gamitin ang simpleng pangangatuwiran ng Bibliya.

Praktikal na mga Skill

Paano Ko Makokontrol ang Emosyon Ko?

Ang pagbabago-bago ng emosyon ay pangkaraniwan pero nakalilito sa maraming kabataan. Ang magandang balita, puwede mong maunawaan at makontrol ang iyong emosyon.

Paano Ko Maiiwasang Maging Negatibo?

Matututo kang maging positibo kung susundin mo ang mga payo ng Bibliya.

Paano Ko Makokontrol ang Aking Galit?

May limang teksto na makatutulong sa iyo na manatiling kalmado kapag ginagalit ka.

Paano Ko Haharapin ang Kabalisahan?

Anim na tip para makatulong sa iyo ang kabalisahan sa halip na makasamâ.

Paano Ko Makakayanan ang Sobrang Kalungkutan?

Kapag namatayan, kailangan ng panahon para mawala ang sobrang kalungkutan. Pag-isipan ang mga mungkahi sa artikulong ito at tingnan kung ano ang pinakamakakatulong sa iyo.

Paano Ko Haharapin ang Trahedya?

Ikinuwento ng mga kabataan kung ano ang nakatulong sa kanila na makayanan ang trahedya.

Paano Ko Malalabanan ang Tukso?

Tingnan ang tatlong mahahalagang hakbang para madaig ang maling pagnanasa.

Paano Ko Mababadyet ang Oras Ko?

Limang tip para huwag masayang ang iyong mahalagang panahon.

Paano Ko Maiiwasang Ma-burnout?

Ano ang sanhi ng burnout? Sa tingin mo ba, mabe-burnout ka na? Kung oo, ano ang puwede mong gawin?

Paano Mo Maiiwasan ang Pagpapaliban-liban?

Alamin ang mga tip kung paano maiiwasan ang pagpapaliban-liban!

Paano Ko Makokontrol ang Paggastos Ko?

Nagpunta ka na ba sa isang mall para tumingin-tingin pero napabili ka ng mamahaling gamit? Kung oo, para sa iyo ang artikulong ito.

Paano Ko Haharapin ang Aking mga Pagkakamali?

Lahat ay nagkakamali, pero hindi lahat ay natututo sa mga iyon.

Ano ang Dapat Kong Gawin Kapag Pinayuhan Ako?

Tinatawag na balat-sibuyas ang ilang kabataan kasi madali silang magdamdam kapag napayuhan. Ganiyan ka rin ba?

Bakit Dapat Maging Tapat?

Mas nakalalamang ba ang mga taong di-tapat?

Gaano Ako Karesponsable?

May mga kabataang binibigyan ng higit na kalayaan kaysa sa iba. Bakit kaya?

Gaano Ako Katatag?

Dahil hindi maiiwasan ang mga problema, mahalaga na maging matatag, maliliit man o malalaki ang mga ito.

Paano Ako Makakapagpokus?

Pag-isipan ang tatlong sitwasyon kung saan posibleng mawala ang pokus mo dahil sa teknolohiya at kung ano ang puwede mong gawin para mas makapagpokus ka.

Bakit Magandang Mag-aral ng Bagong Wika?

Ano ang mga hamon? At ano ang mga pakinabang?

Handa Na Ba Akong Bumukod?

Anong mga tanong ang dapat mong pag-isipan bago mo gawin ang mahalagang desisyong ito?

Ano ang Puwede Kong Gawin Kung Masyado Akong Mahiyain?

Huwag palampasin ang mga pagkakataon na makipagkaibigan.

Paano Kung Naiiba Ako sa Kanila?

Mas mahalaga ba ang tanggapin ka ng mga taong kuwestiyunable ang pamantayan, o ang maging totoo sa sarili mo?

Importante Ba Talaga ang Ating Asal?

Makaluma na ba iyon o importante pa rin sa ngayon?

Bakit Laging Mali ang Nasasabi Ko?

Anong mga payo ang makakatulong sa iyo na mag-isip bago magsalita?

Bakit Dapat Akong Mag-sorry?

Basahin ang tatlong dahilan kung bakit ka magso-sorry kahit sa tingin mo, ikaw ang tama.

Bakit Dapat Akong Tumulong sa Iba?

May dalawang pakinabang sa paggawa ng mabubuting bagay para sa iba. Ano iyon?

Paano Kung May Nagtsitsismis Tungkol sa Akin?

Ano ang puwede mong gawin para hindi ka maapektuhan ng tsismis at hindi masira ang iyong reputasyon?

Ano ang Gagawin Ko Kapag Nasaktan Ako ng Kaibigan Ko?

Tandaan na lahat ng ugnayan ng mga tao ay puwedeng magkaproblema. Ano ang puwede mong gawin kapag may nasabi o nagawa ang kaibigan mo na nakasasakit sa damdamin mo?

Ano ang Gagawin Mo Kapag Binu-bully Ka?

Maraming biktima ng pambu-bully ang nag-aakalang wala nang solusyon ang kanilang sitwasyon. Ipinaliliwanag ng artikulong ito kung ano ang puwede nilang gawin.

Kung Sino Ka

Bakit Hindi Dapat Gayahin ang Image na Ipinakikita sa Media?​—Bahagi 1: Para sa mga Babae

Inaakala ng maraming tin-edyer na may sarili silang identity pero ang totoo, ginagaya lang nila iyon sa nakikita nila sa media.

Bakit Hindi Dapat Gayahin ang Image na Ipinakikita sa Media?—Bahagi 2: Para sa mga Lalaki

Lalo ka bang di-pinapansin ng mga babae kapag ginagaya mo ang image na ipinakikita sa media?

Gaano Ako Karesponsable?

May mga kabataang binibigyan ng higit na kalayaan kaysa sa iba. Bakit kaya?

Bakit Dapat Maging Tapat?

Mas nakalalamang ba ang mga taong di-tapat?

Gaano Ako Katatag?

Dahil hindi maiiwasan ang mga problema, mahalaga na maging matatag, maliliit man o malalaki ang mga ito.

Ano ang Dapat Kong Gawin Kapag Pinayuhan Ako?

Tinatawag na balat-sibuyas ang ilang kabataan kasi madali silang magdamdam kapag napayuhan. Ganiyan ka rin ba?

Paano Ko Sasanayin ang Konsensiya Ko?

Ipinapakita ng konsensiya mo kung sino ka talaga at kung ano ang pinapaniwalaan mo. Ano ang sinasabi ng konsensiya mo tungkol sa iyo?

Perfectionist Ba Ako?

Paano mo malalaman ang pagkakaiba ng pagsisikap na gawin ang buong makakaya mo at ng pag-abot sa mga bagay na imposible?

Gaano Kahalaga ang Pagiging Sikát Online?

Isinasapanganib ng ilan ang buhay nila para lang makakuha ng maraming followers at likes. Mahalaga ba talagang maging sikát online?

Paano Ko Maihihinto ang Dobleng Pamumuhay?

Apat na hakbang para maihinto ito.

Paano Ako Makakapili ng Mabuting Role Model?

Makakatulong ang role model para makaiwas ka sa mga problema, maabot mo ang mga tunguhin mo, at magtagumpay ka. Pero sino ang dapat mong tularan?

Bakit Dapat Akong Tumulong sa Iba?

May dalawang pakinabang sa paggawa ng mabubuting bagay para sa iba. Ano iyon?

Paano Ko Haharapin ang Aking mga Pagkakamali?

Lahat ay nagkakamali, pero hindi lahat ay natututo sa mga iyon.

Paano Ko Malalabanan ang Tukso?

Tingnan ang tatlong mahahalagang hakbang para madaig ang maling pagnanasa.

Kumusta ang Hitsura Ko?

Alamin kung paano maiiwasan ang tatlo sa pinakakaraniwang pagkakamali tungkol sa mga usong damit.

Sobrang Conscious Ba Ako sa Hitsura Ko?

Kung may problema ka sa figure mo, ano ang makakatulong sa iyo para maging balanse ang pananaw mo sa sarili?

Dapat Ba Akong Magpatato?

Paano ka makapagdedesisyon nang tama?

Masasamang Kaugalian

Talaga Bang Masama ang Pagmumura?

Ano ba ang masama sa pagmumura?

Bakit Dapat Iwasan ang Pornograpya?

Ano ang pagkakatulad ng pornograpya at paninigarilyo?

Adik Ka ba sa Pornograpya?

Matutulungan ka ng Bibliya na malaman kung ano talaga ang pornograpya.

Paano Ko Malalabanan ang Tukso?

Tingnan ang tatlong mahahalagang hakbang para madaig ang maling pagnanasa.

Ano ang Dapat Kong Malaman Tungkol sa Multitasking?

Puwede mo ba talagang pagsabayin ang mga ginagawa mo nang hindi nawawala sa pokus?

Paano Mo Maiiwasan ang Pagpapaliban-liban?

Alamin ang mga tip kung paano maiiwasan ang pagpapaliban-liban!

Bakanteng Oras

Mahalaga Ba Kung Anong Musika ang Pinipili Ko?

Dahil malaki ang epekto ng musika, alamin kung paano ka makakapili ng tamang musika.

Ano ang Dapat Kong Malaman Tungkol sa mga Video Game?

Ang mga video game ay may mga bentaha at disbentaha na maaaring hindi mo naiisip.

Ano ang Dapat Kong Malaman Tungkol sa Sports?

Pag-isipan kung ano ang sports mo, kung paano ka maglaro, at kung gaano kalaking oras ang nauubos mo sa paglalaro.

Paano Ko Mababadyet ang Oras Ko?

Limang tip para huwag masayang ang iyong mahalagang panahon.

Paano Kung Nababagot Ako?

Gadyet ba ang sagot? Makakatulong ba ang pagkakaroon ng tamang pananaw?

May Masama Ba sa Okultismo?

Marami ang nagkakainteres sa astrolohiya, demonyo, bampira, at witchcraft, o pangkukulam. Parang nakakaakit ang espiritismo, pero mapanganib ito.

Sa Tingin Mo ba, Ayaw ng mga Magulang Mo na Mag-enjoy Ka?

Dapat ba akong tumakas para makapag-enjoy, o magpapaalam ako sa mga magulang ko?

Sex

Ano ang Gagawin Ko Kapag May Nambabastos sa Akin?

Alamin kung ano ang pambabastos at ang dapat gawin kapag may nambastos sa iyo.

Ano ang Dapat Kong Malaman Tungkol sa Seksuwal na Pagsalakay?—Bahagi 2: Pag-recover

Basahin ang sinabi ng mga biktima na naka-recover mula sa seksuwal na pang-aabuso.

Paano Ko Ipaliliwanag ang Aking Paniniwala Tungkol sa Sex?

Kung tanungin ka: ‘Virgin ka pa ba?’ kaya mo bang ipaliwanag ang paniniwala mo tungkol sa sex gamit ang Bibliya?

Maituturing Bang Sex ang Oral Sex?

Maituturing pa bang virgin ang isang nakipag-oral sex?

Mali Ba ang Homoseksuwalidad?

Itinuturo ba ng Bibliya na masamang tao ang mga homoseksuwal? Puwede pa rin bang mapasaya ng isang Kristiyano ang Diyos kung nagkakagusto siya sa kasekso niya?

Nagkakagusto Ka ba sa Kasekso Mo? Ibig Bang Sabihin, Homoseksuwal Ka Na?

Mali bang magkagusto sa kasekso? Ano ang dapat mong gawin?

Paano Ko Tatanggihan ang Pressure na Makipag-sex?

Alamin ang mga maling akala at ang totoo tungkol sa sex. Makakatulong sa iyo ang artikulong ito na makagawa ng tamang desisyon.

Paano Ko Aalisin sa Isip Ko ang Sex?

Ano ang mga puwede mong gawin kapag pumasok sa isip mo ang tungkol sa sex?

Kumusta Naman ang Tungkol sa Virginity Pledge?

Matutulungan ka ba nitong umiwas sa sex bago ang kasal?

Ano ang Dapat Kong Malaman Tungkol sa Sexting?

Pine-pressure ka bang makipag-sext? Ano ang masasamang resulta ng sexting? Paraan lang ba ito para mag-flirt?

Bakit Dapat Iwasan ang Pornograpya?

Ano ang pagkakatulad ng pornograpya at paninigarilyo?

Adik Ka ba sa Pornograpya?

Matutulungan ka ng Bibliya na malaman kung ano talaga ang pornograpya.

Paano Ko Malalabanan ang Tukso?

Tingnan ang tatlong mahahalagang hakbang para madaig ang maling pagnanasa.

Pakikipag-date

Handa Na Ba Akong Makipag-date?

Limang bagay na magandang pag-isipan para malaman kung handa ka nang makipag-date at mag-asawa.

May Masama Ba sa Flirting?

Ano ba talaga ang flirting? Bakit ginagawa ito ng iba? Mayroon bang mga panganib?

Magkaibigan o Nagkakáibigán?—Bahagi 1: Anong mga Senyales ang Natatanggap Ko?

Mga tip na tutulong para malaman kung ang isa ay may gusto sa iyo o kaibigan ka lang niya.

Magkaibigan o Nagkakáibigán?—Bahagi 2: Anong mga Senyales ang Ibinibigay Ko?

Iisipin kaya ng kaibigan mo na higit pa sa kaibigan ang tingin mo sa kaniya? Tingnan ang mga tip na ito.

Magiging Mabuti Kaya Siyang Asawa?

Paano mo makikilala ang tunay na pagkatao ng nagugustuhan mo?

Dapat Ba Kaming Maghiwalay? (Bahagi 1)

Ang pag-aasawa ay panghabambuhay. Kaya kung duda ka sa pagkatao ng kasintahan mo, huwag bale-walain ang nararamdaman mo!

Dapat Ba Kaming Maghiwalay? (Bahagi 2)

Mahirap putulin ang isang relasyon. Ano ang pinakamabuting gawin? Ano ang makatutulong sa iyo para makayanan ito?

Paano Ko Makakayanan ang Paghihiwalay Namin?

Alamin kung paano makakayanan ang napakasakit na karanasang ito.

Physical Health

Paano Kung May Problema Ka sa Kalusugan?—Bahagi 1

Ikinuwento ng apat na kabataan kung ano ang nakatulong sa kanila na maharap ang kanilang problema sa kalusugan at manatiling positibo.

Paano Kung May Problema Ako sa Kalusugan? (Bahagi 2)

Basahin ang karanasan ng mga kabataang nakayanan ang mabibigat na problema sa kalusugan at nanatiling positibo.

Paano Kung May Problema Ako sa Kalusugan? (Bahagi 3)

Makatutulong sa iyo ang karanasan ng tatlong kabataan.

Paano Ko Haharapin ang Pagbibinata o Pagdadalaga?

Alamin ang mga pagbabagong puwede mong asahan at kung paano ito mapagtatagumpayan.

Paano Ko Maiiwasang Ma-burnout?

Ano ang sanhi ng burnout? Sa tingin mo ba, mabe-burnout ka na? Kung oo, ano ang puwede mong gawin?

Masama Bang Uminom ng Alak?

Alamin kung paano mo maiiwasang lumabag sa batas, masira ang reputasyon, maabuso, maging adik, at mamatay.

Paano Ako Magkakaroon ng Sapat na Tulog?

Pitong hakbang na makakatulong para mas maging masarap ang tulog mo.

Paano Ako Mapapasiglang Mag-ehersisyo?

Bukod sa gaganda ang kalusugan mo, may iba pa bang pakinabang ang regular na pag-eehersisyo?

Kung Paano Magiging Balanse sa Pagkain

Kung hindi masustansiya ang kinakain ng isa noong bata siya, malamang na madala niya ito hanggang sa pagtanda niya. Kaya ngayon pa lang, dapat na magkaroon ka ng magandang kaugalian sa pagkain.

Paano Ko Mababawasan ang Timbang Ko?

Kung gusto mong magbawas ng timbang, huwag kang magpokus sa diet. Kailangan mong gumawa ng pagbabago sa iyong lifestyle.

Emotional Health

Paano Ko Makokontrol ang Emosyon Ko?

Ang pagbabago-bago ng emosyon ay pangkaraniwan pero nakalilito sa maraming kabataan. Ang magandang balita, puwede mong maunawaan at makontrol ang iyong emosyon.

Paano Ko Maiiwasang Maging Negatibo?

Matututo kang maging positibo kung susundin mo ang mga payo ng Bibliya.

Paano Ko Haharapin ang Depresyon?

Makakatulong ang mga mungkahi sa artikulong ito para gumaling ka.

Paano Ko Haharapin ang Kabalisahan?

Anim na tip para makatulong sa iyo ang kabalisahan sa halip na makasamâ.

Paano Ko Makokontrol ang Aking Galit?

May limang teksto na makatutulong sa iyo na manatiling kalmado kapag ginagalit ka.

Perfectionist Ba Ako?

Paano mo malalaman ang pagkakaiba ng pagsisikap na gawin ang buong makakaya mo at ng pag-abot sa mga bagay na imposible?

Gaano Ako Katatag?

Dahil hindi maiiwasan ang mga problema, mahalaga na maging matatag, maliliit man o malalaki ang mga ito.

Paano Ko Makakayanan ang Sobrang Kalungkutan?

Kapag namatayan, kailangan ng panahon para mawala ang sobrang kalungkutan. Pag-isipan ang mga mungkahi sa artikulong ito at tingnan kung ano ang pinakamakakatulong sa iyo.

Paano Ko Haharapin ang Trahedya?

Ikinuwento ng mga kabataan kung ano ang nakatulong sa kanila na makayanan ang trahedya.

Paano Kung Ayaw Ko Nang Mabuhay?

Kung pakiramdam mo, wala nang saysay ang mabuhay, may apat na bagay na puwede mong gawin.

Ano ang Gagawin Mo Kapag Binu-bully Ka?

Maraming biktima ng pambu-bully ang nag-aakalang wala nang solusyon ang kanilang sitwasyon. Ipinaliliwanag ng artikulong ito kung ano ang puwede nilang gawin.

Paano Kung Nakakaranas Ako ng Cyberbullying?

Ang dapat mong malaman, at ang puwede mong gawin para maprotektahan ang sarili mo.

Gaano Na Kalaki ang Epekto sa Akin ng Social Media?

Nakakaadik ang social media. Makakatulong ang mga tip na ito para maging balanse ka sa paggamit nito.

Paano Ko Haharapin ang Pagbibinata o Pagdadalaga?

Alamin ang mga pagbabagong puwede mong asahan at kung paano ito mapagtatagumpayan.

Bakit Ako Naghihiwa sa Sarili?

Problema ng maraming kabataan ang pananakit sa sarili. Kung ginagawa mo ito, ano ang makatutulong sa iyo?

Paano Ko Maiiwasang Ma-burnout?

Ano ang sanhi ng burnout? Sa tingin mo ba, mabe-burnout ka na? Kung oo, ano ang puwede mong gawin?

Ano ang Dapat Kong Malaman Tungkol sa Seksuwal na Pagsalakay?—Bahagi 2: Pag-recover

Basahin ang sinabi ng mga biktima na naka-recover mula sa seksuwal na pang-aabuso.

Kaugnayan sa Diyos

Paglalang o Ebolusyon?—Bahagi 1: Bakit Dapat Maniwala sa Diyos?

Gusto mo bang mas lumakas ang loob mo sa pagpapaliwanag kung bakit ka naniniwala sa Diyos? Alamin ang ilang tip kung paano ka sasagot kapag may kumuwestiyon sa iyong paniniwala.

Paglalang o Ebolusyon?—Bahagi 2: Bakit Dapat Kuwestiyunin ang Ebolusyon?

May dalawang mahahalagang dahilan kung bakit dapat mo itong gawin.

Paglalang o Ebolusyon?—Bahagi 3: Bakit Dapat Maniwala sa Paglalang?

Dapat mo bang kontrahin ang siyensiya para maniwala sa paglalang?

Paglalang o Ebolusyon?—Bahagi 4: Paano Ko Ipaliliwanag ang Aking Paniniwala sa Paglalang?

Hindi kailangang maging genius ka sa science para maipaliwanag kung bakit naniniwala kang ang paglalang ang makatuwirang paliwanag sa paglitaw ng uniberso. Gamitin ang simpleng pangangatuwiran ng Bibliya.

Bakit Kailangan Kong Manalangin?

Ang panalangin ba ay pampagaan lang ng loob, o may iba pa itong layunin?

Bakit Magandang Dumalo sa mga Pulong sa Kingdom Hall?

Ang mga Saksi ni Jehova ay nagpupulong dalawang beses sa isang linggo. Ginaganap ang mga ito sa mga Kingdom Hall. Ano ang ginagawa roon, at paano ka makikinabang kapag dumalo ka?

Paano Ko Maihihinto ang Dobleng Pamumuhay?

Apat na hakbang para maihinto ito.

Paano Makakatulong sa Akin ang Bibliya?—Bahagi 1: Basahin ang Iyong Bibliya

Kung may makita kang isang napakalaking baul ng kayamanan, hindi ba gusto mong malaman kung ano ang nasa loob nito? Ang Bibliya ay kagaya ng baul na iyon ng kayamanan.

Paano Ko Sasanayin ang Konsensiya Ko?

Ipinapakita ng konsensiya mo kung sino ka talaga at kung ano ang pinapaniwalaan mo. Ano ang sinasabi ng konsensiya mo tungkol sa iyo?

Dapat Ba Akong Magpabautismo?​—Ang Kahulugan ng Bautismo

Kung pinag-iisipan mo nang magpabautismo, dapat mo munang maintindihan ang kahulugan nito.

Dapat Ba Akong Magpabautismo?—Paghahanda Para sa Bautismo

Gamitin ang mga tanong na ito para malaman kung handa ka nang magpabautismo.

Dapat Ba Akong Magpabautismo?—Ano’ng Pumipigil sa Akin?

Kung natatakot kang mag-alay at magpabautismo, matutulungan ka ng artikulong ito.

Ano ang Dapat Kong Gawin Pagkatapos ng Bautismo?​—Bahagi 1: Ipagpatuloy ang mga Ginagawa Mo

Pagkatapos ng bautismo, panatilihin mo ang pakikipagkaibigan sa Diyos. Patuloy na mag-aral ng Bibliya, manalangin, sabihin sa iba ang paniniwala mo, at dumalo sa mga pulong.

Ano ang Dapat Kong Gawin Pagkatapos ng Bautismo?​—Bahagi 2: Manatiling Tapat

Alamin kung paano mo patuloy na matutupad ang pag-aalay mo kay Jehova.

Older Articles

Mga Artikulo ng “Tanong ng mga Kabataan” sa Gumising!

Basahin ang mga artikulo sa seryeng “Tanong ng mga Kabataan” mula 1982 hanggang 2012.

Pakiramdam Mo ba, Nag-iisa Ka?

Gusto mo bang magkaroon ng tunay na mga kaibigan? Narito ang tatlong susi.

Paano Ko Madadaig ang Lungkot?

Alamin ang puwede mong gawin kapag nadadaig ka ng lungkot.

Handa Ka Na Bang Makipag-date?

Pag-isipan ang apat na tanong na makatutulong sa iyong malaman kung handa ka nang makipag-date.

Handa Na Ba Akong Mag-asawa?

Para masagot iyan, kailangan mo munang kilalaning mabuti ang iyong sarili. Makakatulong ang tapat na pagsusuri sa sarili.