Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Bakit Hindi Sumasali sa Digmaan ang mga Saksi ni Jehova?

Ang mga Saksi ni Jehova ay hindi sumasali sa digmaan dahil sa:

  1. Pagsunod sa Diyos. Sinasabi ng Bibliya na “pupukpukin [ng mga lingkod ng Diyos] ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod” at hindi na sila “mag-aaral pa man ... ng pakikipagdigma.”—Isaias 2:4.

  2. Pagsunod kay Jesus. Sinabi ni Jesus kay apostol Pedro: “Ibalik mo ang iyong tabak sa kinalalagyan nito, sapagkat ang lahat niyaong humahawak ng tabak ay malilipol sa pamamagitan ng tabak.” (Mateo 26:52) Ipinakikita ni Jesus na ang kaniyang mga tagasunod ay hindi gagamit ng mga sandatang pandigma.

    Sinusunod ng mga alagad ni Jesus ang kaniyang utos na ‘hindi maging bahagi ng sanlibutan’ sa pamamagitan ng pananatiling lubusang neutral sa pulitika. (Juan 17:16) Hindi sila nagpoprotesta sa mga gawaing militar o humahadlang sa mga gustong magsundalo.

  3. Pag-ibig sa iba. Inutusan ni Jesus ang kaniyang mga alagad na “ibigin ... ang isa’t isa.” (Juan 13:34, 35) Magiging miyembro sila ng isang internasyonal na kapatiran kung saan walang isa man ang makikipagdigma laban sa kaniyang kapatid.—1 Juan 3:10-12.

  4. Halimbawa ng unang mga Kristiyano. Sinasabi ng Encyclopedia of Religion and War: “Ang mga unang tagasunod ni Jesus ay tumangging maglingkod sa militar at sumali sa digmaan.” Alam nilang ang mga gawaing ito ay “hindi kaayon ng turo ni Jesus na mag-ibigan at ng utos na ibigin ang mga kaaway.” Ganito naman ang sinabi ng teologong Aleman na si Peter Meinhold tungkol sa unang mga alagad na iyon ni Jesus: “Hindi puwedeng magsundalo noon ang isang Kristiyano.”

Tulong sa komunidad

Ang mga Saksi ni Jehova ay kapaki-pakinabang na mga miyembro ng lipunan at hindi sila banta sa seguridad ng mga bansa kung saan sila nakatira. Iginagalang namin ang awtoridad ng gobyerno, kaayon ng mga simulaing ito sa Bibliya:

  • “Magpasakop sa nakatataas na mga awtoridad.”—Roma 13:1.

  • “Ibayad ninyo kay Cesar ang mga bagay na kay Cesar, ngunit sa Diyos ang mga bagay na sa Diyos.”—Mateo 22:21.

Kaya sinusunod namin ang batas, nagbabayad ng buwis, at nakikipagtulungan sa pagsisikap ng gobyerno na maglaan para sa kapakanan ng mga mamamayan.