Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Naniniwala ba kay Jesus ang mga Saksi ni Jehova?

Naniniwala ba kay Jesus ang mga Saksi ni Jehova?

Oo. Naniniwala kami sa sinabi ni Jesus: “Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko.” (Juan 14:6) Naniniwala kami na bumaba siya sa lupa mula sa langit at ibinigay ang perpektong buhay niya bilang tao para tubusin tayo. (Mateo 20:28) Dahil sa kaniyang kamatayan at pagkabuhay-muli, ang mga nananampalataya sa kaniya ay nagkaroon ng pag-asang buhay na walang hanggan. (Juan 3:16) Naniniwala rin kaming namamahala na si Jesus sa langit bilang Hari ng Kaharian ng Diyos, na malapit nang magdala ng kapayapaan sa buong lupa. (Apocalipsis 11:15) Pero sinabi ni Jesus: “Ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin.” (Juan 14:28) Kaya hindi namin sinasamba si Jesus yamang naniniwala kaming hindi siya ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat.