Unang Liham kay Timoteo 2:1-15

2  Kaya nga una sa lahat, hinihimok ko kayo na magsumamo, manalangin, mamagitan, at magpasalamat para sa lahat ng uri ng tao,  sa mga hari at sa lahat ng may mataas na posisyon,*+ para patuloy tayong makapamuhay nang payapa, tahimik, seryoso, at may makadiyos na debosyon.+  Mabuti ito at kalugod-lugod sa paningin ng ating Tagapagligtas, ang Diyos,+  na gustong* maligtas ang lahat ng uri ng tao+ at magkaroon sila ng tumpak na kaalaman sa katotohanan.  Dahil may isang Diyos,+ at isang tagapamagitan+ sa Diyos at sa mga tao,+ isang tao, si Kristo Jesus,+  na nagbigay ng sarili niya bilang pantubos* para sa lahat*+—ipangangaral ito sa takdang panahon para dito.  At para magpatotoo tungkol sa bagay na ito,+ inatasan ako ng Diyos bilang mángangarál at apostol,+ isang guro na magtuturo sa ibang mga bansa+ ng pananampalataya at katotohanan—sinasabi ko ang totoo, hindi ako nagsisinungaling.  Kaya nga gusto ko na sa lahat ng lugar na pinagtitipunan ninyo, ang mga lalaki ay magpatuloy sa pananalangin, na itinataas ang mga kamay nila nang may katapatan+ at walang halong poot+ at mga debate.+  Gayundin, dapat pagandahin ng mga babae ang sarili nila sa pamamagitan ng maayos* na pananamit, na nagpapakita ng kahinhinan at matinong pag-iisip,* at hindi sa pamamagitan ng pagtitirintas* ng buhok o pagsusuot ng ginto o perlas o napakamahal na damit,+ 10  kundi sa paggawing angkop sa mga babaeng may debosyon sa Diyos,*+ ibig sabihin, sa pamamagitan ng mabubuting gawa. 11  Ang mga babae ay manatiling tahimik* at lubos na nagpapasakop habang tinuturuan.+ 12  Hindi ko pinapahintulutan ang babae na magturo o mamuno sa lalaki, kundi dapat siyang tumahimik.*+ 13  Dahil si Adan ang unang nilikha, pagkatapos ay si Eva.+ 14  Isa pa, hindi nalinlang si Adan; ang babae ang lubusang nalinlang+ at nagkasala. 15  Pero maiingatan siya sa pamamagitan ng pag-aanak,+ kung mananatili siyang* may pananampalataya, pag-ibig, kabanalan, at matinong pag-iisip.*+

Talababa

O “may awtoridad.”
O “na ang kalooban ay.”
Halaga na katumbas ng naiwala.
O “para sa lahat ng uri ng tao.”
O “kagalang-galang; disente.”
O “at mahusay na pagpapasiya.”
O “espesyal na pagtitirintas.”
O “babaeng nagsasabing may debosyon sila sa Diyos.”
O “kalmado.”
O “manatiling kalmado.”
Lit., “silang.”
O “at kakayahang gumawa ng mahuhusay na pasiya.”

Study Notes

Media