ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Pebrero 2024

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Abril 8–Mayo 5, 2024.

ARALING ARTIKULO 5

“Hinding-hindi Kita Pababayaan”!

Artikulo para sa linggo ng Abril 8-14, 2024.

ARALING ARTIKULO 6

“Purihin ang Pangalan ni Jehova”

Artikulo para sa linggo ng Abril 15-21, 2024.

ARALING ARTIKULO 7

Mga Aral Mula sa mga Nazareo

Artikulo para sa linggo ng Abril 22-28, 2024.

ARALING ARTIKULO 8

Patuloy na Sumunod sa Patnubay ni Jehova

Artikulo para sa linggo ng Abril 29–​Mayo 5, 2024.

Maging Masaya Habang Matiyagang Naghihintay kay Jehova

Marami ngayon ang nasa mahirap na sitwasyon habang hinihintay nilang kumilos si Jehova sa itinakda niyang panahon. Ano ang puwede nating gawin para maging masaya tayo habang matiyagang naghihintay?

Dalawang Bagong Miyembro ng Lupong Tagapamahala

Noong Miyerkules, Enero 18, 2023, ipinatalastas na inatasan ang mga brother na sina Gage Fleegle at Jeffrey Winder na maglingkod bilang mga miyembro ng Lupong Tagapamahala ng mga Saksi ni Jehova.

Mga Tanong Mula sa mga Mambabasa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kakayahan ni Jehova na alamin ang mangyayari sa hinaharap?

Alam Mo Ba?

Tingnan ang tatlong posibleng dahilan kung bakit inuulit ng mga manunulat ng Bibliya ang ilang pananalita.