GUMISING! Blg. 1 2019 | Puwede Pa Ba Tayong Maging Ligtas at Panatag?

Tingnan ang ilang hamon na napapaharap sa atin at kung ano ang kailangan para maging ligtas at panatag ang mundong ito.

Mga Banta sa Ating Kaligtasan at Kapanatagan

Mas maraming banta ngayon sa ating kaligtasan at kapanatagan. May solusyon ba rito?

Pag-alam sa Ugat ng Problema

Maraming problema ng tao ay dahil sa kanilang limitasyon at masasamang ugali. Kanino tayo makakahingi ng tulong?

Pagtuturo ng Tamang Moralidad

Kailangan ang mataas na pamantayan para sa tunay na kapayapaan at katiwasayan.

Ang Kuwento Nina Ricardo at Andres

Dati, salot sa lipunan sina Ricardo at Andres. Pero ngayon, mabubuting tao na sila. Alamin kung paano binago ng Bibliya ang kanilang buhay.

‘Sasagana ang Kapayapaan’ sa Ilalim ng Kaharian ng Diyos

Ang Kaharian ng Diyos ay magbibigay ng kapayapaan at pagkakaisa sa mundo.

Naisip Mo Na Ba?

Paano mo malalaman ang sagot sa mga tanong mo sa Bibliya?