Pumunta sa nilalaman

School

Kapag nasa school ka, puwedeng masubok ang pagiging kalmado at masaya mo, malinaw na pag-iisip mo, at ang katapatan mo sa Diyos. Paano ka kaya makakapag-aral nang walang gaanong stress?

Paano Ko Makakasundo ang Teacher Ko?

Kung masungit ang teacher mo, may magagawa ka para hindi maging miserable ang buhay mo sa school. Subukan ang sumusunod.

Paano Ko Tatapusin ang mga Assignment Ko?

Kung nahihirapan kang tapusin ang mga assignment mo, baka kailangan mong pag-isipan kung paano mo madaling magagawa ito nang hindi nagpapakapagod.

Pag-aaral Kahit Wala sa School—Paano?

Maraming estudyante ngayon ang nag-aaral sa kani-kanilang bahay at hindi sa paaralan. May limang tip na makakatulong sa iyo na matuto kahit wala ka sa school.

Ayaw Mo ba sa Eskuwela?

Boring ba ang teacher mo? Para bang nasasayang lang ang oras mo sa eskuwela?

Paano Kung Laging Mababa ang Grades Ko sa School?

Bago ka sumuko, may anim na bagay na puwede mong gawin para mapataas ang grades mo.

Dapat Ba Akong Mag-drop Out sa Paaralan?

Pag-isipan mo muna ito nang maigi bago ka magpasiya.

Ano ang Gagawin Mo Kapag Binu-bully Ka?

Maraming biktima ng pambu-bully ang nag-aakalang wala nang solusyon ang kanilang sitwasyon. Ipinaliliwanag ng artikulong ito kung ano ang puwede nilang gawin.

Paano Ko Makakayanan ang Pambu-bully?

Hindi mo mababago ang nambu-bully sa iyo, pero puwede mong baguhin ang reaksiyon mo.

Talunin ang Bully Nang Hindi Nakikipag-away

Alamin kung bakit may mga nambu-bully at kung ano ang gagawin mo kapag nangyari ito sa iyo.

Bakit Magandang Mag-aral ng Bagong Wika?

Ano ang mga hamon? At ano ang mga pakinabang?

Mga Tip sa Pag-aaral ng Ibang Wika

Sa pag-aaral ng ibang wika, kailangan ang praktis, panahon, at pagsisikap. Tutulungan ka ng worksheet na ito na makapagplano sa pag-aaral ng ibang wika.

Paglalang o Ebolusyon?—Bahagi 1: Bakit Dapat Maniwala sa Diyos?

Gusto mo bang mas lumakas ang loob mo sa pagpapaliwanag kung bakit ka naniniwala sa Diyos? Alamin ang ilang tip kung paano ka sasagot kapag may kumuwestiyon sa iyong paniniwala.

Paglalang o Ebolusyon?—Bahagi 2: Bakit Dapat Kuwestiyunin ang Ebolusyon?

May dalawang mahahalagang dahilan kung bakit dapat mo itong gawin.

Paglalang o Ebolusyon?—Bahagi 3: Bakit Dapat Maniwala sa Paglalang?

Dapat mo bang kontrahin ang siyensiya para maniwala sa paglalang?

Paglalang o Ebolusyon?—Bahagi 4: Paano Ko Ipaliliwanag ang Aking Paniniwala sa Paglalang?

Hindi kailangang maging genius ka sa science para maipaliwanag kung bakit naniniwala kang ang paglalang ang makatuwirang paliwanag sa paglitaw ng uniberso. Gamitin ang simpleng pangangatuwiran ng Bibliya.