Pumunta sa nilalaman

Kaugnayan sa Diyos

Hindi madaling sundin ang mga payo ng Bibliya, pero siguradong mapapabuti ang buhay mo kapag ginawa mo ito. Paano?

Paniniwala sa Diyos

Ang Sinasabi ng mga Kabataan Tungkol sa Paniniwala sa Diyos

Sa tatlong-minutong videong ito, ipinaliwanag ng mga kabataan kung bakit sila naniniwalang mayroon ngang Maylikha.

Tama Bang Maniwala na May Diyos?

Kilalanin ang dalawang kabataan na gumawa ng paraan para mawala ang pagdududa at mapatunayang tama ang pinapaniwalaan nila.

Paglalang o Ebolusyon?—Bahagi 1: Bakit Dapat Maniwala sa Diyos?

Gusto mo bang mas lumakas ang loob mo sa pagpapaliwanag kung bakit ka naniniwala sa Diyos? Alamin ang ilang tip kung paano ka sasagot kapag may kumuwestiyon sa iyong paniniwala.

Paglalang o Ebolusyon?—Bahagi 2: Bakit Dapat Kuwestiyunin ang Ebolusyon?

May dalawang mahahalagang dahilan kung bakit dapat mo itong gawin.

Paglalang o Ebolusyon?—Bahagi 3: Bakit Dapat Maniwala sa Paglalang?

Dapat mo bang kontrahin ang siyensiya para maniwala sa paglalang?

Paglalang o Ebolusyon?—Bahagi 4: Paano Ko Ipaliliwanag ang Aking Paniniwala sa Paglalang?

Hindi kailangang maging genius ka sa science para maipaliwanag kung bakit naniniwala kang ang paglalang ang makatuwirang paliwanag sa paglitaw ng uniberso. Gamitin ang simpleng pangangatuwiran ng Bibliya.

Bakit Ako Naniniwalang May Diyos?

Maging handa na ipaliwanag ang iyong paniniwala sa magalang na paraan, nang hindi natatakot o nahihiya.

Pagiging Malapit sa Diyos

Bakit Kailangan Kong Manalangin?

Ang panalangin ba ay pampagaan lang ng loob, o may iba pa itong layunin?

Pasulungin ang Iyong mga Panalangin

Tutulong sa iyo ang worksheet na ito para suriin ang nilalaman at kalidad ng iyong komunikasyon sa Diyos.

Bakit Magandang Dumalo sa mga Pulong sa Kingdom Hall?

Ang mga Saksi ni Jehova ay nagpupulong dalawang beses sa isang linggo. Ginaganap ang mga ito sa mga Kingdom Hall. Ano ang ginagawa roon, at paano ka makikinabang kapag dumalo ka?

Paano Ko Maihihinto ang Dobleng Pamumuhay?

Apat na hakbang para maihinto ito.

Matuto sa mga Bible Character

Pahalagahan ang Sagradong mga Bagay!

Paano mo maipapakita na pinahahalagahan mo ang sagradong mga bagay?

Mapagpakumbabang Tanggapin ang Pagtutuwid

Ano ang matututuhan mo sa paraan ng pagtutuwid ni Natan kay David?

Ipagtanggol ang Tunay na Pagsamba!

Pagdating sa pagsamba, sa anong mga pagkakataon mo kailangang magpakita ng lakas ng loob?

Pinagaling ng Diyos si Hezekias

Basahin ang kuwento ng Bibliya para malaman kung paano mo mapasusulong ang iyong mga panalangin.

Iniligtas Mula sa Maapoy na Hurno!

Alamin kung bakit mahalaga ang paninindigan.

Sinagot ng Diyos ang Panalangin ni Nehemias

Kilalanin si Nehemias, at tingnan kung paano siya tinulungang harapin ang mga sumasalansang.

Magiging Maawain Ka Ba?

Pag-aralang mabuti ang talinghaga tungkol sa mabuting Samaritano, at alamin kung anong aral ang matututuhan mo.

Pagbabasa at Pag-aaral ng Bibliya

Nagkuwento ang Ilang Kabataan Tungkol sa Pagbabasa ng Bibliya

Ang pagbabasa ay hindi laging madali, pero sulit basahin ang Bibliya. Ikinuwento ng apat na kabataan kung paano sila nakinabang sa pagbabasa ng Bibliya.

Paano Ako Matutulungan ng Bibliya?

Magiging mas masaya kung nalaman mo ang sagot.

Dahilan Para Manampalataya—Pamantayan ng Diyos o Pamantayan Ko?

Ikinuwento ng mga kabataan kung paano nila naiwasang mapahamak na gaya ng mga kaklase nila.

Paano Makakatulong sa Akin ang Bibliya?—Bahagi 1: Basahin ang Iyong Bibliya

Kung may makita kang isang napakalaking baul ng kayamanan, hindi ba gusto mong malaman kung ano ang nasa loob nito? Ang Bibliya ay kagaya ng baul na iyon ng kayamanan.

Pagiging Mature sa Espirituwal

Paano Ko Sasanayin ang Konsensiya Ko?

Ipinapakita ng konsensiya mo kung sino ka talaga at kung ano ang pinapaniwalaan mo. Ano ang sinasabi ng konsensiya mo tungkol sa iyo?

Paano Ko Itatama ang mga Pagkakamali Ko?

Mas madali ito kaysa sa iniisip mo.

Dapat Ba Akong Magpabautismo?​—Ang Kahulugan ng Bautismo

Kung pinag-iisipan mo nang magpabautismo, dapat mo munang maintindihan ang kahulugan nito.

Dapat Ba Akong Magpabautismo?—Paghahanda Para sa Bautismo

Gamitin ang mga tanong na ito para malaman kung handa ka nang magpabautismo.

Dapat Ba Akong Magpabautismo?—Ano’ng Pumipigil sa Akin?

Kung natatakot kang mag-alay at magpabautismo, matutulungan ka ng artikulong ito.

Ano ang Dapat Kong Gawin Pagkatapos ng Bautismo?​—Bahagi 1: Ipagpatuloy ang mga Ginagawa Mo

Pagkatapos ng bautismo, panatilihin mo ang pakikipagkaibigan sa Diyos. Patuloy na mag-aral ng Bibliya, manalangin, sabihin sa iba ang paniniwala mo, at dumalo sa mga pulong.

Ano ang Dapat Kong Gawin Pagkatapos ng Bautismo?​—Bahagi 2: Manatiling Tapat

Alamin kung paano mo patuloy na matutupad ang pag-aalay mo kay Jehova.

Naging the Best ang Buhay ni Cameron

Gusto mo ba ng masayang buhay? Pakinggan ang sinabi ni Cameron kung paano naging makabuluhan ang buhay niya sa isang lugar na hindi mo maiisip.