Pumunta sa nilalaman

Teknolohiya

Kung may smartphone ka o ibang mga electronic device, baka marami kang oras na nauubos sa mga ito. Ano ang magagawa mo para hindi ka makontrol ng mga ito?

Mga Gadget

Ano ang Dapat Kong Malaman Tungkol sa mga Video Game?

Ang mga video game ay may mga bentaha at disbentaha na maaaring hindi mo naiisip.

Ang mga Video Game Ko

Ang worksheet na ito ay tutulong sa iyo na suriin at i-adjust ang pamantayan mo sa mga video game.

Video Game: Nananalo Ka Ba Talaga?

Masayang maglaro ng mga video game, pero may mga panganib din ito. Paano mo ito maiiwasan at manalo sa totoong buhay?

Sino ang May Kontrol—Ikaw o ang Gadyet Mo?

Nabubuhay tayo sa mundong napakaraming gadyet, pero hindi ka dapat makontrol nito. Paano mo malalaman kung adik ka na sa paggamit nito? Kung naaadik ka na, paano mo ito makokontrol?

Ano ang Dapat Mong Malaman Tungkol sa Pagte-text?

Ang pagte-text ay makaaapekto sa iyong pakikipagkaibigan at reputasyon. Alamin kung paano.

Magagandang Asal sa Pagte-text

Kawalang-galang ba kung ititigil mo ang pakikipag-usap para lang magbasa ng text? O kawalang-galang ba kung hindi mo papansinin ang text para ituloy ang pakikipag-usap?

Ang Sinasabi ng mga Kabataan Tungkol sa Cellphone

Para sa maraming tin-edyer, kailangang-kailangan nila ang cellphone. Ano ang bentaha at disbentaha ng pagkakaroon ng cellphone?

Social Media

Maging Matalino sa Paggamit ng Social Network

Mag-enjoy at mag-ingat kapag kumo-connect sa mga kaibigan mo online.

Gaano Kahalaga ang Pagiging Sikát Online?

Isinasapanganib ng ilan ang buhay nila para lang makakuha ng maraming followers at likes. Mahalaga ba talagang maging sikát online?

Paano Kung Hindi Ako Pinapayagan ng mga Magulang Ko na Mag-social Media?

Talaga nga bang lahat ng tao ay gumagamit ng social media? Ano ang gagawin mo kung hindi ka pinapayagan ng mga magulang mo na gumamit nito?

Gaano Na Kalaki ang Epekto sa Akin ng Social Media?

Nakakaadik ang social media. Makakatulong ang mga tip na ito para maging balanse ka sa paggamit nito.

Ano ang Dapat Kong Malaman Tungkol sa Online Photo Sharing?

Ang pagpo-post online ng paborito mong mga picture ay madaling paraan para mapanatili ang komunikasyon sa mga kaibigan at kamag-anak, pero may mga panganib ito.

Photo Sharing at ang Iyong Reputasyon

Tingnan kung paano ka magiging aware bago ka mag-share.

Paano Kung Nakakaranas Ako ng Cyberbullying?

Ang dapat mong malaman, at ang puwede mong gawin para maprotektahan ang sarili mo.

Kung Paano Mapapahinto ang Isang Cyberbully

Makatutulong ang worksheet na ito para makita mo ang epekto ng ilang hakbang at ang puwede mong gawin para mapahinto ang bully.

Di-nakikitang Problema

Ano ang Dapat Kong Malaman Tungkol sa Multitasking?

Puwede mo ba talagang pagsabayin ang mga ginagawa mo nang hindi nawawala sa pokus?

Paano Ako Makakapagpokus?

Pag-isipan ang tatlong sitwasyon kung saan posibleng mawala ang pokus mo dahil sa teknolohiya at kung ano ang puwede mong gawin para mas makapagpokus ka.

Mag-ingat Mula sa Maling Impormasyon

Huwag agad maniwala sa mga nababasa at naririnig mo. Alamin kung paano mo malalaman kung totoo ba ang mga ito.

Ano ang Dapat Kong Malaman Tungkol sa Sexting?

Pine-pressure ka bang makipag-sext? Ano ang masasamang resulta ng sexting? Paraan lang ba ito para mag-flirt?